ˆ

Konsultacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół z dnia 15.11.2021 r. w sprawie przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2022 roku”.

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-16 12:46:32 przez Andrzej Rogowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ
 z dnia 15.11.2021 r.
 
w sprawie przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2022 roku”.
 
Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XII/66/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Warm - Maz. z 2011 r. Nr 161, poz. 2467) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach od 02.11.2021 r. do 12.11.2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2022 roku”.
Przedmiotem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotów ekonomii społecznej na  temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2022 roku”.
Materiały związane z przedmiotem konsultacji zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Przeprowadzone konsultacje miały formę pisemnego zgłaszania uwag. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie gminy Bartoszyce.
Do siedziby Urzędu w określonym terminie nie wpłynął żaden wniosek zgłaszający opinię do „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2022 roku”.
Na tym protokół zakończono. Niniejszy protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bartoszyce.
                                                                                                  
 
Zatwierdził:
                   Wójt Gminy
/-/ Andrzej Dycha

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Runowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-16 12:45:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-16 12:46:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-16 12:50:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony