ˆ

Konsultacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół z konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku”

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-19 13:18:17 przez Paulina Maksymik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół z dnia 17.11.2020 r.
z konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku”
 
    Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XII/66/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2011 r. Nr 161, poz. 2467) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach od 06.11.2020 r. do 16.11.2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku”.
Przedmiotem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.  3  ust.  3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotów ekonomii społecznej na  temat projektu „Rocznego programu (…)”.
      Materiały związane z przedmiotem konsultacji zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na stronie www.gmina-bartoszyce.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.
      Przeprowadzone konsultacje miały formę pisemnego zgłaszania uwag. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie gminy Bartoszyce.
      Do siedziby Urzędu w określonym terminie nie wpłynął żaden wniosek zgłaszający opinię do „Programu”.
Na tym protokół zakończono.
Niniejszy protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bartoszyce.
 
    Protokół sporządziła: Inspektor /-/ Sylwia Jończyk                                                               
Zatwierdził:
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Jończyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-19 13:15:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-19 13:18:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19 13:18:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony