ˆ

Urząd Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-09-17 14:27:05 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

                                                               
U R Z Ą D     G M I N Y    B A R T O S Z Y C E
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
tel. 89 300 04 90
fax 89 762 12 93

 

NIP Urzędu Gminy Bartoszyce 743-00-11-211
REGON Urzędu Gminy Bartoszyce 000532719
strona internetowa: http://gmina-bartoszyce.pl/
adres e-mail:
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Bartoszyce na platformie ePUAP
 
 
 
G M I N A    B A R T O S Z Y C E
 
NIP Gminy Bartoszyce:  743-19-70-669
REGON Gminy Bartoszyce:  510742920
przy zawieraniu umów oraz wykonywaniu innych czynności cywilnoprawnych należy posługiwać się NIP i REGON Gminy Bartoszyce.
 
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
poniedziałek od 8:00 do 16:00
wtorek- piątek od 7:00 do 15:00 
 
Nieodpłatna pomoc prawna mieszkańcom gminy można uzyskać w każdą środę
w godzinach 1300-1400
 
UWAGA!  Pokój Nr 106 (wymiar podatku, egzekucja podatków i opłat) w każdą ŚRODĘ dzień wewnętrzny
(brak przyjęć interesantów)
 
GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU:
poniedziałek od 8:00 do 15:00 z przerwą od 8:50 do 10:00
wtorek - piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00 z przerwą od 8:50 do 10:00
 
Wszystkie należności z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach podatkowych za 2019 rok,
natomiast pozostałe opłaty, w tym opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- na konto bankowe: Millennium SA. Nr: 61 1160 2202 0000 0000 6190 9956
- w kasie Urzędu Gminy Bartoszyce
 
W  sprawie skarg i wniosków interesantów przyjmują:
 
Wójt Gminy:  w poniedziałki od godziny 9:00 do 14:00
zaś w pozostałe dni robocze, w miarę swoich możliwości czasowych
Zastępca Wójta Gminy: w piątki od 9:00 do 14:00, zaś w pozostałe, w miarę swoich możliwości czasowych
Sekretarz Gminy: codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Bartoszyce
 
Przewodniczący Rady Gminy Bartoszyce
po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem ds. obsługi rady gminy pod nr tel. 89 307 03 11
 
Pracownicy urzędu codziennie w godzinach pracy urzędu. 
 
We wtorki po godzinach pracy urzędu tj. w godzinach 15:00 – 15:30,
skargi i wnioski przyjmuje wyznaczony przez wójta pracownik.
W przypadku, gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu.
« powrót do poprzedniej strony