ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-10 2017-10-20 11:00:00 „Kredyt długoterminowy w wysokości 2 990 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 176.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 222.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 65.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ - 12.10.2017 r (PDF, 83.2 KiB)
 • Odpowiedź z 12.10.2017 r. na zapytanie I (ZIP, 809.5 KiB)
 • Odpowiedź 13.10.2017 na zapytanie II (PDF, 104 KiB)
 • Uzupełnienie załączników do SIWZ (PDF, 711.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 75.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - zmiana (PDF, 78.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 100.4 KiB)
2 2017-09-26 2017-10-17 11:00:00 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 27.11.2017 r. do 26.11.2020 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 352 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOCX, 339.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 251.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ + Zał. Nr 1A - z dnia 11.10.2017 r (ZIP, 101 KiB)
 • Odpowiedzi z dnia 11.10.2017 na zapytania (PDF, 351.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 170.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 106 KiB)
3 2017-09-26 2017-10-10 09:45:00 Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej Galinki – Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 229.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 553 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 27.4 KiB)
 • Opis techniczny Galinki Gromki wodociag (PDF, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 3.2 MiB)
 • Sepcyfikacja techniczna Kosy Gromki wodociag (PDF, 217.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 713.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 873.5 KiB)
4 2017-08-29 2017-09-15 09:45:00 Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej Galinki – Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 229.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 552.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 27.4 KiB)
 • Opis techniczny Galinki Gromki wodociag (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja techniczna Kosy Gromki wodociag (PDF, 217.6 KiB)
 • Przedmiar Bartoszyce Galinki-Gromki_Sieć_wod (PDF, 55.9 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 759.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 71.3 KiB)
5 2017-08-17 2017-09-01 09:45:00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce Obszar C, na odcinku Ciemna Wola-Galiny" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 229 KiB)
 • SIWZ (PDF, 632.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 28.9 KiB)
 • Operat Wodnoprawny (ZIP, 24 MiB)
 • PB Budowa Kanalizacji sanitarnej obszar C (ZIP, 33.5 MiB)
 • Przedmiar Kanalizacja Galiny (DOC, 191 KiB)
 • PW Kanalizacji sanitarnej obszar C (ZIP, 14.5 MiB)
 • PW Pompownie sanitarne obszar C (ZIP, 13.2 MiB)
 • Rysunki (ZIP, 785.9 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna (ZIP, 17.8 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania z 24.08.2017 r. (PDF, 1014.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania z 29.08.2017r. (PDF, 331 KiB)
 • SIWZ z 29.08.2017 r. (PDF, 675.7 KiB)
 • Załączniki do SWIZ z 29.08.2017r. (DOCX, 29 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 729.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 891.8 KiB)
6 2017-07-10 2017-07-18 08:30:00 Sporządzanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bartoszyce rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 342.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 32 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 414 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118 KiB)
7 2017-07-07 2017-07-24 11:00:00 Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Kromarki – plac zabaw rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 182.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 242.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 3.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 301.8 KiB)
8 2017-05-24 2017-06-13 09:45:00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce Obszar C, na odcinku Ciemna Wola-Galiny" unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 228.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 690 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 188 KiB)
 • Załączniki do SIWZ- Rysunki (ZIP, 785.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ- Operat Wodnoprawny (ZIP, 24 MiB)
 • PB Budowa Kanalizacji sanitarnej obszar C (ZIP, 33.5 MiB)
 • PW Kanalizacji sanitarnej obszar C (ZIP, 14.5 MiB)
 • PW Pompownie sanitarne obszar C (ZIP, 13.2 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna (ZIP, 17.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.05.2017 (PDF, 101.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania I (PDF, 324.1 KiB)
 • Otwarcie ofert -kanalizacja Galiny-obszar C (PDF, 822.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 972.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 608.5 KiB)
9 2017-05-09 2017-05-24 11:00:00 Remont elementów zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko z przystosowaniem do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie nr 504120 (PDF, 184.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 219.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 4.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 76.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 94.9 KiB)
10 2017-05-08 2017-05-23 11:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Kosy – Kinkajmy, etap II Kosy - Maszewy rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 252.9 KiB)
 • Ogłoszenie nr 502709 (PDF, 188.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 12 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie z 10.05.2017 r. (PDF, 66.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 120.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 478.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu