ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-06 2018-06-15 10:00:00 Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 433.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 793 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 2.5 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie I (DOC, 66.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 81.3 KiB)
2 2018-05-28 2018-06-12 09:45:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Galiny” w ramach zadnia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 640.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 210.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (ZIP, 17.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 11.7 MiB)
 • Operat Wodnoprawny (ZIP, 24 MiB)
 • PB Budowa Kanalizacji sanitarnej obszar C (ZIP, 18.7 MiB)
 • PW Kanalizacji sanitarnej obszar C (ZIP, 14.5 MiB)
 • PW Pompownie sanitarne obszar C (ZIP, 13.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania z 06.06.2018r. (PDF, 324.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.06.2018 (PDF, 133.1 KiB)
 • SIWZ z 08.06.2018 r. (PDF, 649.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od 1-8 (DOCX, 29.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 804.8 KiB)
3 2018-05-04 2018-05-14 11:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów wraz z usługą transportu przesyłek, z uwzględnieniem prawa opcji unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu - nr 553693 (PDF, 183.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 359.5 KiB)
 • Odpowiedź z dnia 10.05.2018 r. na zapytania z dnia 08.05.2018 r (ZIP, 897.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 439.5 KiB)
4 2018-04-12 2018-04-20 11:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, w zakresie przyjmowania , przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów wraz z usługą transportu przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 543944 (DOC, 92.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 487.9 KiB)
 • Odpowiedź z dnia 18.04.2018 r. na zapytania z dnia 17.04.2018 r. (PDF, 945.3 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ- Wzór umowy - zmiana z dnia 18.04.2018r. (DOC, 112.5 KiB)
 • UZUPEŁNIENIE do SIWZ z dnia 18.04.2018r. - ZAŁACZNIK DO UMOWY (DOC, 75.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 69.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 443.1 KiB)
5 2018-03-13 2018-03-20 10:00:00 Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 z przeznaczeniem do tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych będących własnością zamawiającego. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 498.8 KiB)
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie podstawy wykluczenia (DOC, 42.5 KiB)
 • Zał. nr 4 - Inf. o grupie kapitałowej (DOC, 29 KiB)
 • odpowiedź na zapytanie I (PDF, 84.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 71.9 KiB)
6 2018-03-01 2018-03-08 09:00:00 Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 237.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 52.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 02.03.2018 r. (PDF, 69.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 93 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 73.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26 marca 2018 r. (PDF, 74.1 KiB)
 • SPROSTOWANIE z 28 marca 2018 r. Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26 marca 2018 r. (PDF, 95.1 KiB)
7 2017-10-10 2017-10-20 11:00:00 „Kredyt długoterminowy w wysokości 2 990 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 176.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 222.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 65.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ - 12.10.2017 r (PDF, 83.2 KiB)
 • Odpowiedź z 12.10.2017 r. na zapytanie I (ZIP, 809.5 KiB)
 • Odpowiedź 13.10.2017 na zapytanie II (PDF, 104 KiB)
 • Uzupełnienie załączników do SIWZ (PDF, 711.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 75.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - zmiana (PDF, 78.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 100.4 KiB)
8 2017-09-26 2017-10-17 11:00:00 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 27.11.2017 r. do 26.11.2020 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 352 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOCX, 339.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 251.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ + Zał. Nr 1A - z dnia 11.10.2017 r (ZIP, 101 KiB)
 • Odpowiedzi z dnia 11.10.2017 na zapytania (PDF, 351.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 170.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 106 KiB)
9 2017-09-26 2017-10-10 09:45:00 Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej Galinki – Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 229.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 553 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 27.4 KiB)
 • Opis techniczny Galinki Gromki wodociag (PDF, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 3.2 MiB)
 • Sepcyfikacja techniczna Kosy Gromki wodociag (PDF, 217.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 713.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 873.5 KiB)
10 2017-08-29 2017-09-15 09:45:00 Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej Galinki – Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 229.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 552.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 27.4 KiB)
 • Opis techniczny Galinki Gromki wodociag (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja techniczna Kosy Gromki wodociag (PDF, 217.6 KiB)
 • Przedmiar Bartoszyce Galinki-Gromki_Sieć_wod (PDF, 55.9 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 759.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 71.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu