ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-25 2018-11-09 11:00:00 Kredyt długoterminowy w wysokości 1 100 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu - nr 640699 (PDF, 177.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 1.5 MiB)
 • Odpowiedź z 29.10.2018 na zapytanie I (ZIP, 122.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 91.8 KiB)
2 2018-10-03 2018-11-08 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie od 01.01.2019 r. - 31.12.2021 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu Dz. U. UE (PDF, 114.1 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 1.1 MiB)
 • odpowiedź z 25.10.2018 r. na zapytanie I (PDF, 2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 152.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 150.7 KiB)
3 2018-10-03 2018-10-18 11:00:00 Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 631258 (PDF, 186.4 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 162.8 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 24.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 73.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 85.3 KiB)
4 2018-07-19 2018-07-31 11:00:00 Sporządzanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bartoszyce rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 555.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 427.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 433.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 115.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 207.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.5 KiB)
5 2018-07-12 2018-08-20 12:00:00 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartoszyce i ich transport do RIPOK właściwej dla Gminy Bartoszyce w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. rozstrzygnięty
 • Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 2.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 81 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 95.4 KiB)
6 2018-07-09 2018-07-23 09:45:00 „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamowieniu (PDF, 224 KiB)
 • SIWZ (PDF, 727.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 237 KiB)
 • Zmiany nieistotne (ZIP, 28.9 MiB)
 • Inwentaryzacja geodezyjna (ZIP, 46 MiB)
 • Projekt Dąbrowa Bartoszyce (ZIP, 32.8 MiB)
 • Projekt Dąbrowa Kolonia (ZIP, 58 MiB)
 • Projekt zamienny (ZIP, 14.8 MiB)
 • PRZEDMIAR Dąbrowa Bartoszyce 2 (DOCX, 17.6 KiB)
 • odpowiedż na zapytanie (PDF, 188.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 700.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 773 KiB)
7 2018-06-12 2018-06-26 09:45:00 „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 222.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 716.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 460.5 KiB)
 • Projekt Dąbrowa Bartoszyce (ZIP, 32.8 MiB)
 • Projekt Dąbrowa Kolonia (ZIP, 58 MiB)
 • Inwentaryzacja geodezyjna (ZIP, 46 MiB)
 • Projekt zamienny (ZIP, 14.8 MiB)
 • Zmiany nieistotne (ZIP, 28.9 MiB)
 • Odpowiedzi z dn. 22.06.2018 r.na zapytania (PDF, 75 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 712.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 541.8 KiB)
8 2018-06-06 2018-06-15 10:00:00 Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 433.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 793 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 2.5 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie I (DOC, 66.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 81.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 96.3 KiB)
9 2018-05-28 2018-06-12 09:45:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Galiny” w ramach zadnia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 640.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 210.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (ZIP, 17.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 11.7 MiB)
 • Operat Wodnoprawny (ZIP, 24 MiB)
 • PB Budowa Kanalizacji sanitarnej obszar C (ZIP, 18.7 MiB)
 • PW Kanalizacji sanitarnej obszar C (ZIP, 14.5 MiB)
 • PW Pompownie sanitarne obszar C (ZIP, 13.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania z 06.06.2018r. (PDF, 324.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.06.2018 (PDF, 133.1 KiB)
 • SIWZ z 08.06.2018 r. (PDF, 649.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od 1-8 (DOCX, 29.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 804.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.2 MiB)
10 2018-05-04 2018-05-14 11:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów wraz z usługą transportu przesyłek, z uwzględnieniem prawa opcji unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu - nr 553693 (PDF, 183.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 359.5 KiB)
 • Odpowiedź z dnia 10.05.2018 r. na zapytania z dnia 08.05.2018 r (ZIP, 897.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 439.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu