ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-03 2018-11-30 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie od 01.01.2019 r. - 31.12.2021 r. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 150.7 KiB)
2 2018-10-03 2018-10-25 Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 85.3 KiB)
3 2018-07-19 2018-08-07 Sporządzanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bartoszyce rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.5 KiB)
4 2018-07-12 2018-08-28 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartoszyce i ich transport do RIPOK właściwej dla Gminy Bartoszyce w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 95.4 KiB)
5 2018-07-09 2018-08-23 „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 773 KiB)
6 2018-06-06 2018-07-05 Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 96.3 KiB)
7 2018-05-28 2018-07-04 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Galiny” w ramach zadnia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.2 MiB)
8 2018-03-13 2018-03-20 Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 z przeznaczeniem do tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych będących własnością zamawiającego. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 71.9 KiB)
9 2018-03-01 2018-03-28 Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 73.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26 marca 2018 r. (PDF, 74.1 KiB)
 • SPROSTOWANIE z 28 marca 2018 r. Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26 marca 2018 r. (PDF, 95.1 KiB)
10 2017-10-10 2017-11-06 „Kredyt długoterminowy w wysokości 2 990 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 100.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu