ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-06 2018-06-15 10:00:00 Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 433.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 793 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 2.5 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie I (DOC, 66.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 81.3 KiB)
2 2018-05-28 2018-06-12 09:45:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Galiny” w ramach zadnia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 640.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 210.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (ZIP, 17.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 11.7 MiB)
 • Operat Wodnoprawny (ZIP, 24 MiB)
 • PB Budowa Kanalizacji sanitarnej obszar C (ZIP, 18.7 MiB)
 • PW Kanalizacji sanitarnej obszar C (ZIP, 14.5 MiB)
 • PW Pompownie sanitarne obszar C (ZIP, 13.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania z 06.06.2018r. (PDF, 324.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.06.2018 (PDF, 133.1 KiB)
 • SIWZ z 08.06.2018 r. (PDF, 649.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od 1-8 (DOCX, 29.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 804.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu