ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywny zakup paliw płynnych z przeznaczeniem do pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych Gminy Bartoszyce i gminnych jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 163 KiB)
 • SIWZ (PDF, 429.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 220.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 321.1 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 158.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 151.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywny zakup paliw płynnych z przeznaczeniem do pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych Gminy Bartoszyce i gminnych jednostek organizacyjnych.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 228.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 151.9 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 153.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 104.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej 120018N, droga gminna 120016N – Plęsy – DK Nr 51, w systemie zaprojektuj i wybuduj ramach w Funduszu Dróg Samorządowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 596.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ (ZIP, 544.5 KiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert (PDF, 548.1 KiB)
 • Modyfikacja - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 597.3 KiB)
 • Modyfikacja - SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik 6 do SIWZ (ZIP, 2.5 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 303.3 KiB)
 • Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą (PDF, 138.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 335.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-08-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
”Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce-zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 594.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 364.4 KiB)
 • Załącniki 1-8 do SIWZ (ZIP, 1.9 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 451.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2 (PDF, 146.2 KiB)
 • 1.MODYFIKACJA-Ogłoszenie o zamówieniu nr 591337 (PDF, 235.5 KiB)
 • 2.MODYFIKACJA-SIWZ (PDF, 374.2 KiB)
 • 3.MODYFIKACJA-Załącznik nr 7.1 - OPZ czesc I pomoce dydaktyczne (PDF, 530.3 KiB)
 • 3.MODYFIKACJA-Załącznik nr 7.1 - OPZ czesc I pomoce dydaktyczne (PDF, 262.4 KiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert (PDF, 390.1 KiB)
 • 1.MODYFIKACJA 2-Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 612.9 KiB)
 • 2.MODYFIKACJA 2-SIWZ (PDF, 898.8 KiB)
 • 3.MODYFIKACJA 2-Załącznik nr 7.1 - OPZ czesc I pomoce dydaktyczne (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert. (PDF, 484.4 KiB)
 • Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą (PDF, 463.2 KiB)
 • Informacja dotycząca przedłuzenia terminu na złozenie oświadczenia-związanie ofertą (PDF, 464.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część I (PDF, 401 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część II (PDF, 402.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bartoszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 320.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 504 KiB)
 • Załącznik NR 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 76 KiB)
 • Załącznik NR 2 do SIWZ - Oświadczenie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik Nr 3A do SIWZ - wzór umowy (PDF, 296 KiB)
 • Załącznik Nr 3B do SIWZ - wzór umowy (PDF, 273.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 116.1 KiB)
 • SPROSTOWANIE - Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 117.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1 (PDF, 63 KiB)
 • wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą - Zadanie nr 2 (PDF, 72.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zdanie nr 2 (PDF, 385.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa samochodu ciężarowego - wywrotka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 564.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1004.1 KiB)
 • Zał. nr 1 - Arkusz techn (DOC, 88.5 KiB)
 • Zał. nr 2 - Formularz oferty (DOC, 56 KiB)
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie warunki udzialu w postępowaniu (DOC, 38 KiB)
 • Zał. nr 4 - Oświadczenie podstawy wykluczenia (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał. nr 5 - Informacja o grupie kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Zał. nr 6 - Wzór umowy (PDF, 473.1 KiB)
 • Zapytanie I - odpowiedź (PDF, 310.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540128925 (PDF, 368.5 KiB)
 • Informacja o treści złozonych ofert (PDF, 70.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 356.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 119 KiB)
 • Załącznik NR 2 do SIWZ - Oświadczenie (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ- Wzór umowy (PDF, 133.9 KiB)
 • Informacja o treści złozonych ofert (PDF, 190.6 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF, 125.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 93.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OgLoszenie o zamówieniu (PDF, 305.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 511.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 168 KiB)
 • Załącznik NR 2 do SIWZ - Oświadczenie (DOC, 99.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ- Wykaz robót (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ- Wykaz osób (DOC, 87.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (PDF, 294.2 KiB)
 • Audyt Energetyczny (ZIP, 3.2 MiB)
 • Decyzje Administracyjne (ZIP, 6.6 MiB)
 • Ekspertyza (PDF, 2 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 522.2 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 1.7 MiB)
 • Wielobranżowy projekt budowlany (ZIP, 13.3 MiB)
 • Uzupełnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - przedmiar branża C.O. i wod.-kan (PDF, 136.9 KiB)
 • Wyjasnienia SIWZ Nr 1 (PDF, 770.3 KiB)
 • 2.MODYFIKACJA - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 305 KiB)
 • 3.MODYFIKACJA - SIWZ (PDF, 512.2 KiB)
 • 4.MODYFIKACJA - Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (PDF, 267.7 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ Nr 2 (PDF, 158.2 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 185.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 152.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniiku"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 550068 (PDF, 571 KiB)
 • SIWZ (PDF, 581.4 KiB)
 • Zał. nr 1 - Formularz oferty (DOC, 35 KiB)
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie warunki udzialu w postępowaniu (DOC, 37 KiB)
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie podstawy wykluczenia (DOC, 42 KiB)
 • Zał. nr 4 - Wykaz robót (DOC, 33 KiB)
 • Zał. nr 5 - Wykaz osób (DOC, 32.5 KiB)
 • Zał. nr 6 - Informacja o grupie kapitałowej (DOC, 29 KiB)
 • Zał. nr 7 - Wzór umowy (PDF, 369.3 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 102.6 KiB)
 • STWiORB_Branża_Sanitarna (PDF, 1.8 MiB)
 • Wyciąg z projektu budowlanego i budowlano-wykonawczego (ZIP, 2.6 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 298.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 457 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 291.6 KiB)
 • Zał. nr 1 - Arkusz techniczny (DOC, 91 KiB)
 • Zał. nr 1 - Arkusz techn. - MODYFIKACJA (DOC, 90.5 KiB)
 • Zał. nr 2 - Formularz oferty (DOC, 55 KiB)
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie warunki udzialu w postępowaniu (DOC, 43 KiB)
 • Zał. nr 4 - Oświadczenie podstawy wykluczenia (DOC, 50 KiB)
 • Zał. nr 5 - Informacja o grupie kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Zał. nr 6 - Wzór umowy (PDF, 120.6 KiB)
 • Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 98.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 358 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 107.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 92.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji