ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Minty w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 166 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.2 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr 1-5 (ZIP, 282.2 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 79.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 121.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 100.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 162 KiB)
 • SIWZ (PDF, 338.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1-5 (ZIP, 245.4 KiB)
 • Projekt budowlany br. budowlanej (PDF, 8.8 MiB)
 • Projekt budowlany - opis techniczny (PDF, 15.8 MiB)
 • Projekty i specyfikacje techniczne (ZIP, 14.3 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 109.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 107.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów wraz z usługą transportu przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 183.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 313.6 KiB)
 • Załaczniki nr 1-4 (ZIP, 282.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 112.4 KiB)
 • MODYFIKACJA - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.2 KiB)
 • MODYFIKACJA - SIWZ (PDF, 318.2 KiB)
 • MODYFIKACJA - Załacznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy (DOC, 140 KiB)
 • MODYFIKACJA - Załacznik Nr 4 do SIWZ-wzór umowy (PDF, 252.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 110.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 79.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bartoszyce.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 226.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 380.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1-3 (ZIP, 419 KiB)
 • Wyjasnienia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 204.7 KiB)
 • Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 234.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 388.4 KiB)
 • Modyfikacja - załącznik Nr 3A do SIWZ - wzór umowy (PDF, 200.9 KiB)
 • Modyfikacja - załącznik Nr 3B do SIWZ - wzór umowy (PDF, 218 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 123.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 87.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie Zadania Nr 2 (PDF, 129.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa elementów i urządzeń oświetlenia drogowego dla Gminy Bartoszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 70.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 474.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2-7 (ZIP, 361.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 151.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 120.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie - ZMIANA TERMINU (PDF, 111.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2 (PDF, 115.9 KiB)
 • Modyfikacja - Załącznik nr 6 wykaz dostaw (DOCX, 38.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 268.8 KiB)
 • Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą (PDF, 132.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 259.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i ponownym wyborze najkorzytsniejszej oferty (PDF, 222.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 284.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr.1-4 (ZIP, 214.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 103.2 KiB)
 • Modyfikacja - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.8 KiB)
 • Modyfikacja - SIWZ (PDF, 285.9 KiB)
 • Modyfikacja - Załącznik Nr 1 do SIWZ-formularz ofertowo-techniczny (DOC, 181 KiB)
 • Infromacja o treści złożonych ofert (PDF, 132.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 106.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 568.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 603.9 KiB)
 • Spis załączników do SIWZ (PDF, 301.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1-4 (ZIP, 57.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 5, 17-19 i 21-24 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie I (PDF, 309.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie II (PDF, 3.3 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie III (PDF, 322.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 343.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 350.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 229.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr.1-5 (ZIP, 381.6 KiB)
 • Dokumentacja techniczna projektu (ZIP, 11.4 MiB)
 • Modyfikacja - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 232.1 KiB)
 • Modyfikacja - SIWZ (PDF, 402.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 77.9 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 176.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 111.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 164 KiB)
 • SIWZ (PDF, 347 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr.1-5 (ZIP, 323.7 KiB)
 • Pozwolenie na budowę SUW Łabędnik (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt budowlany - specyfikacja techniczna (ZIP, 387.4 KiB)
 • Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu (ZIP, 2 MiB)
 • Projekt budowlany - przedmiary (ZIP, 249.6 KiB)
 • Projekt budowlany - opinia geologiczna (PDF, 4.5 MiB)
 • Projekt budowlany - branża budowlana (ZIP, 7.9 MiB)
 • Projekt budowlany - branża elektryczna (ZIP, 6.7 MiB)
 • Projekt budowlany - branża sanitarna (ZIP, 20 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 181.8 KiB)
 • Schemat - system rejestracji wizyjnej (PDF, 182.5 KiB)
 • Modyfikacja - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.4 KiB)
 • Modyfikacja - SIWZ (PDF, 353.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz materiałów równoważnych (DOCX, 20.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2 (PDF, 89.2 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 132.6 KiB)
 • Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą (PDF, 86.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 283.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów wraz z usługą transportu przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 200.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 322.2 KiB)
 • Załacznik Nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy (DOC, 133.5 KiB)
 • Załacznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy (DOC, 44.5 KiB)
 • Załacznik Nr 3 do SIWZ-wykaz punktów (DOC, 39.5 KiB)
 • Załacznik Nr 4 do SIWZ-wzór umowy (PDF, 245.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 84.4 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 111.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 81.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji