ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-01-25
Termin składania dokumentów
2021-02-08 12:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. egzekucji podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-01-11
Termin składania dokumentów
2021-01-29 15:00:00
Stanowisko
Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozwoju gminy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjno-Admnistracyjny i Spraw Obywatelskich