ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 289
Urząd Gminy 35724
Władze Gminy 8247
Wójt 5035
Zastępca Wójta 4244
Sekretarz 3107
Skarbnik 2691
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 5678
Referaty i stanowiska - kontakt 7688
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 5096
Oświaty, Kultury i Sportu 4999
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 5601
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 5315
Finansowy 8450
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 2184
Samodzielne Stanowiska 3411
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2526
ds. obsługi informatycznej 3206
Inspektor Ochrony Danych 74
Działalność lobbingowa 2851
Procedury załatwiania spraw 52557
Referaty / Stanowiska 29497
Sprawy 45667
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1175
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1340
Gmina Bartoszyce 5881
Status prawny 2428
Charakterystyka 1850
Statut Gminy Bartoszyce 2982
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 2533
Skład Rady Gminy 3919
Kompetencje Rady Gminy 2337
Komisje Rady Gminy 3610
Kontakt 1895
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 2699
Kompetencje 1275
Kontakt 2086
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 11147
Rada Gminy 3794
Ogłoszenie o sesji 7288
Protokoły z Sesji Rady 1666
Kadencja VII 3153
Jednostki organizacyjne 9433
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 18841
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 13854
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 8196
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 4079
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 3638
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 17938
Akty prawne 9249
Akty Prawa Miejscowego 204668
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 2115
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 810
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 4528
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 3420
Zarządzenia Wójta Gminy 458
2016 rok 1977
2017 rok 338
Dziennik Ustaw RP 23
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 67
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15438
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1820
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 10165
Budżet Gminy Bartoszyce 4834
2018 1297
2017 4275
2016 8414
2015 14056
2014 6323
2013 4599
2011 2991
2012 2702
Sprawozdania 6736
Rok 2018 79
Rok 2017 1478
Rok 2016 4387
Rok 2015 5450
Rok 2014 5878
Rok 2013 5376
Rok 2012 7114
Rok 2011 3890
Rok 2010 3278
Rok 2009 2490
Rok 2008 2099
Rok 2007 2093
Rok 2006 2084
Rok 2005 2541
Podatki i opłaty 9842
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 76
Podatek akcyzowy 7085
rok 2018 1731
rok 2017 2912
rok 2016 4346
rok 2015 3966
rok 2014 3386
rok 2013 4078
rok 2012 5220
rok 2010 2212
rok 2011 2069
rok 2009 1956
rok 2008 2062
rok 2006 2465
Wykaz mienia 2315
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 3047
2017 rok 107
2016 rok 642
2015 rok 1390
2014 rok 1466
2013 rok 1688
2012 rok 2464
2011 rok 2047
2010 rok 1876
2009 rok 1955
2008 rok 2124
Dotowanie placówek niepublicznych 636
Zamówienia publiczne 191894
Regulaminy 2305
Oświadczenia majątkowe 36571
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 5039
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 3036
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1899
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1272
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1585
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1319
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1447
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1300
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1249
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2389
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2093
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2116
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1352
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1323
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 3004
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2216
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2047
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1576
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1375
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1610
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1607
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1562
Nieruchomości 19491
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 59066
Ogłoszenia o przetargach 70454
Ochrona środowiska 11113
Obwieszczenia 88228
Gospodarka odpadami komunalnymi 86927
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 313
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 273
Wycinka drzew lub krzewów 3256
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4313
Azbest 13767
Ptasia grypa 1704
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1249
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1880
Programy i Plany, Strategie, raporty, opracowania 5886
Programy i Plany 25873
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 12557
Kontrole 16222
Ewidencje, rejestry, wykazy 5791
Rejestr Instytucji Kultury 4090
Polityka społeczna 2433
Karta Dużej Rodziny 1584
Wolontariusz Roku 1839
Dostęp do Informacji Publicznej 9850
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5561
Portal Obywatel 2095
Organizacje pozarządowe 6756
Programy 3931
Konkursy 8674
Wyniki 4691
Sprawozdania 3405
Konsultacje 3959
Działalność gospodarcza 2688
Ponowne wykorzystywanie 2512
Skargi i wnioski 2003
Petycje 2346
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 4024
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 2289
Inne ogłoszenia 100958

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3155
Redakcja Biuletynu 2454
Instrukcja korzystania z BIP 3753
Statystyka 2412
Wyszukiwarka 443
Wykaz skrótów 2147
Rejestr zmian 605081
Mapa serwisu 2332
Pliki do pobrania 16730
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 2014
Strona główna 14903

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 84334
Informacje o naborze 162450
Zamówienia publiczne 235800
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6528
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 49592
Wybory 7109
Wybory Samorządowe 2018 325
sołtysa/rady sołeckiej 654
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1813
Prezydenckie 2015 r. 4911
Samorządowe 2014 r. 15040
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 3740
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 5108
Referendum 3988
Konsultacje społeczne 14153

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce