ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 979
Urząd Gminy 38573
Władze Gminy 8780
Wójt 5587
Zastępca Wójta 4619
Sekretarz 3360
Skarbnik 2918
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 6244
Referaty i stanowiska - kontakt 8211
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 5522
Oświaty, Kultury i Sportu 5462
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 6102
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 5817
Finansowy 9279
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 2400
Samodzielne Stanowiska 3502
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2763
ds. obsługi informatycznej 3449
Inspektor Ochrony Danych 299
Działalność lobbingowa 3537
Procedury załatwiania spraw 58670
Referaty / Stanowiska 33265
Sprawy 50773
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1294
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1464
Gmina Bartoszyce 6307
Status prawny 2696
Charakterystyka 2024
Statut Gminy Bartoszyce 3282
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 2797
Skład Rady Gminy 4420
Kompetencje Rady Gminy 2526
Komisje Rady Gminy 4107
Kontakt 2088
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 2981
Kompetencje 1406
Kontakt 2293
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 12500
Rada Gminy 4257
Ogłoszenie o sesji 9329
Protokoły z Sesji Rady 1898
Kadencja VII 4818
Jednostki organizacyjne 9716
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 20797
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 15131
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 8916
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 4418
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 3988
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 19623
Akty prawne 9660
Akty Prawa Miejscowego 230916
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 2541
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 1749
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 6049
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 4291
Zarządzenia Wójta Gminy 547
2016 rok 2411
2017 rok 492
Dziennik Ustaw RP 23
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 89
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15582
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1991
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 10704
Budżet Gminy 5294
2018 2543
2017 5938
2016 10030
2015 15508
2014 6977
2013 5043
2011 3223
2012 2951
Sprawozdania 7232
Rok 2018 306
Rok 2017 2280
Rok 2016 5405
Rok 2015 6057
Rok 2014 6300
Rok 2013 5854
Rok 2012 7844
Rok 2011 4154
Rok 2010 3575
Rok 2009 2724
Rok 2008 2278
Rok 2007 2246
Rok 2006 2237
Rok 2005 2780
Podatki i opłaty 10535
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 243
Podatek akcyzowy 8291
Interpretacje podatkowe 78
rok 2018 2340
rok 2017 3274
rok 2016 4737
rok 2015 4224
rok 2014 3594
rok 2013 4355
rok 2012 5594
rok 2010 2354
rok 2011 2213
rok 2009 2074
rok 2008 2180
rok 2006 2642
Wykaz mienia 2541
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 3365
2017 rok 384
2016 rok 870
2015 rok 1627
2014 rok 1626
2013 rok 1869
2012 rok 2701
2011 rok 2254
2010 rok 2051
2009 rok 2139
2008 rok 2294
Dotowanie placówek niepublicznych 922
Zamówienia publiczne 207964
Regulaminy 2533
Oświadczenia majątkowe 48115
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 5513
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 3419
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2097
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1383
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1725
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1456
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1635
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1452
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1396
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2647
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2301
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2349
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1526
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1450
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 3359
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2457
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2264
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1786
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1521
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1822
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1800
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1952
Nieruchomości 20966
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 65677
Ogłoszenia o przetargach 79895
Ochrona środowiska 11657
Obwieszczenia 99622
Gospodarka odpadami komunalnymi 97711
Wycinka drzew lub krzewów 3465
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 575
Łowiectwo 140
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 472
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 5012
Azbest 15178
Afrykański pomór świń 135
Ptasia grypa 1999
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1373
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 2039
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 6215
Programy i Plany 29123
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 13895
Kontrole 17964
Ewidencje, rejestry, wykazy 6353
Rejestr Instytucji Kultury 4474
Polityka społeczna 2584
Karta Dużej Rodziny 1705
Wolontariusz Roku 2017
Dostęp do Informacji Publicznej 10709
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6045
Portal Obywatel 2287
Organizacje pozarządowe 7347
Programy 4519
Konkursy 9834
Wyniki 5689
Sprawozdania 3902
Konsultacje 4804
Działalność gospodarcza 2975
Ponowne wykorzystywanie 2968
Skargi i wnioski 2424
Petycje 2566
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 4933
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 2965
Inne ogłoszenia 107687

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3380
Redakcja Biuletynu 2571
Instrukcja korzystania z BIP 4000
Statystyka 2537
Wyszukiwarka 457
Wykaz skrótów 2447
Rejestr zmian 654855
Mapa serwisu 2490
Pliki do pobrania 18176
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 2256
Strona główna 16161

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 88359
Informacje o naborze 172592
Zamówienia publiczne 253955
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8106
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 57700
Platforma zakupowa 55
Wybory 7949
Wybory Samorządowe 2018 5512
sołtysa/rady sołeckiej 1264
do Sejmu i Senatu 2015 r. 2022
Prezydenckie 2015 r. 5362
Samorządowe 2014 r. 16436
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 3989
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 6275
Referendum 4356
Konsultacje społeczne 15866

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce