ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 29435
Władze Gminy 6966
Wójt 4096
Zastępca Wójta 3481
Sekretarz 2509
Skarbnik 2196
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 4878
Referaty i stanowiska - kontakt 6929
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 4530
Oświaty, Kultury i Sportu 3917
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 4944
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 4470
Finansowy 6272
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 1843
Samodzielne Stanowiska 3226
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2118
ds. obsługi informatycznej 2593
Działalność lobbingowa 2026
Procedury załatwiania spraw 41208
Referaty / Stanowiska 22396
Sprawy 35982
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 967
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1085
Gmina Bartoszyce 4795
Status prawny 1742
Charakterystyka 1378
Statut Gminy Bartoszyce 1986
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 2000
Skład Rady Gminy 3043
Kompetencje Rady Gminy 1793
Komisje Rady Gminy 2630
Kontakt 1529
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 2178
Kompetencje 1022
Kontakt 1665
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 8243
Rada Gminy 2890
Ogłoszenie o sesji 5430
Protokoły z Sesji Rady 1215
Kadencja VII 1094
Jednostki organizacyjne 8678
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 16527
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 11847
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 6532
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 3518
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 3053
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 14963
Akty prawne 8248
Akty Prawa Miejscowego 156313
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 1412
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 2581
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 2356
Zarządzenia Wójta Gminy 288
2016 rok 1262
2017 rok 74
Dziennik Ustaw RP 22
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 54
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15175
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1483
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 9120
Budżet Gminy Bartoszyce 3868
2018 44
2017 2267
2016 6648
2015 12150
2014 5519
2013 3903
2011 2446
2012 2347
Podatki i opłaty 8492
Podatek akcyzowy 5163
rok 2018 287
rok 2017 2019
rok 2016 3536
rok 2015 3371
rok 2014 2706
rok 2013 3277
rok 2012 4143
rok 2010 1703
rok 2011 1665
rok 2009 1525
rok 2008 1642
rok 2006 1927
Sprawozdania 5238
Rok 2017 502
Rok 2016 2751
Rok 2015 4125
Rok 2014 4697
Rok 2013 4075
Rok 2012 5427
Rok 2011 3124
Rok 2010 2662
Rok 2009 1891
Rok 2008 1590
Rok 2007 1634
Rok 2006 1679
Rok 2005 2042
Wykaz mienia 1809
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 2499
2016 rok 285
2015 rok 983
2014 rok 1171
2013 rok 1344
2012 rok 2031
2011 rok 1642
2010 rok 1516
2009 rok 1547
2008 rok 1739
Dotowanie placówek niepublicznych 244
Zamówienia publiczne 169837
Regulaminy 1774
Oświadczenia majątkowe 20416
Oświadczenia majątkowe 2010-2014 3964
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 2477
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1569
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1056
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1392
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1072
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1180
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1036
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1016
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 944
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1948
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 1828
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 1763
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1092
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1075
Oświadczenia złożone na podstawie art. 24h ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym 1031
oświadczenia majątkowe za rok 2010 2433
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 2443
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1837
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1729
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1281
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1150
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1311
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1356
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1220
oświadczenia majątkowe za rok 2010 2224
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2006-2010 1005
Nieruchomości 16962
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 48221
Ogłoszenia o przetargach 56405
Ochrona środowiska 9821
Obwieszczenia 69462
Gospodarka odpadami komunalnymi 69884
Wycinka drzew lub krzewów 2721
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2606
Azbest 10073
Ptasia grypa 1005
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1001
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1537
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 10250
Programy i Plany, Strategie, raporty, opracowania 5181
Programy i Plany 20705
Kontrole 10958
Ewidencje, rejestry, wykazy 4549
Rejestr Instytucji Kultury 2957
Polityka społeczna 1887
Karta Dużej Rodziny 1210
Wolontariusz Roku 1434
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4235
Portal Obywatel 1492
Działalność gospodarcza 2000
Organizacje pozarządowe 5040
Programy 2839
Konkursy 6614
Wyniki 2780
Sprawozdania 2430
Konsultacje 2849
Dostęp do Informacji Publicznej 8219
Ponowne wykorzystywanie 1447
Skargi i wnioski 1220
Petycje 1725
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 2854
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 1665
Inne ogłoszenia 88696

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 2481
Redakcja Biuletynu 2136
Instrukcja korzystania z BIP 2949
Statystyka 2098
Wyszukiwarka 430
Wykaz skrótów 1379
Rejestr zmian 512778
Mapa serwisu 2019
Pliki do pobrania 13597
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1504
Strona główna 11812

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 78793
Informacje o naborze 147921
Zamówienia publiczne 207226
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3886
Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok 873
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 40010
Referendum 3129
Wybory 5608
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1312
Prezydenckie 2015 r. 3607
Samorządowe 2014 r. 12361
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 3163
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 3463
sołtysa/ sołtysów 58
Konsultacje społeczne 11354

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce