ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 34147
Władze Gminy 7923
Wójt 4838
Zastępca Wójta 4089
Sekretarz 2969
Skarbnik 2571
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 5364
Referaty i stanowiska - kontakt 7467
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 4903
Oświaty, Kultury i Sportu 4739
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 5384
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 5076
Finansowy 7974
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 2087
Samodzielne Stanowiska 3370
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2396
ds. obsługi informatycznej 3063
Działalność lobbingowa 2610
Procedury załatwiania spraw 48869
Referaty / Stanowiska 27194
Sprawy 42460
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1117
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1278
Gmina Bartoszyce 5607
Status prawny 2249
Charakterystyka 1737
Statut Gminy Bartoszyce 2747
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 2397
Skład Rady Gminy 3697
Kompetencje Rady Gminy 2223
Komisje Rady Gminy 3338
Kontakt 1781
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 2563
Kompetencje 1208
Kontakt 1986
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 10244
Rada Gminy 3567
Ogłoszenie o sesji 6514
Protokoły z Sesji Rady 1525
Kadencja VII 2455
Jednostki organizacyjne 9258
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 17944
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 13199
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 7784
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 3901
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 3467
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 16885
Akty prawne 9001
Akty Prawa Miejscowego 187615
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 1918
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 452
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 3886
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 3058
Zarządzenia Wójta Gminy 419
2016 rok 1765
2017 rok 258
Dziennik Ustaw RP 22
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 61
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15367
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1723
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 9840
Budżet Gminy Bartoszyce 4574
2018 853
2017 3574
2016 7718
2015 13414
2014 6047
2013 4316
2011 2872
2012 2610
Podatki i opłaty 9471
Podatek akcyzowy 6504
rok 2018 1405
rok 2017 2701
rok 2016 4127
rok 2015 3807
rok 2014 3237
rok 2013 3871
rok 2012 4965
rok 2010 2098
rok 2011 1983
rok 2009 1861
rok 2008 1975
rok 2006 2337
Sprawozdania 6358
Rok 2017 1162
Rok 2016 3905
Rok 2015 5094
Rok 2014 5614
Rok 2013 5025
Rok 2012 6733
Rok 2011 3710
Rok 2010 3135
Rok 2009 2355
Rok 2008 2001
Rok 2007 1991
Rok 2006 1987
Rok 2005 2416
Wykaz mienia 2191
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 2867
2016 rok 531
2015 rok 1286
2014 rok 1381
2013 rok 1596
2012 rok 2360
2011 rok 1943
2010 rok 1780
2009 rok 1852
2008 rok 2028
Dotowanie placówek niepublicznych 510
Zamówienia publiczne 182731
Regulaminy 2135
Oświadczenia majątkowe 31700
Oświadczenia majątkowe 2011-2014 4748
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 2867
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1819
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1218
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1527
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1252
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1366
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1229
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1182
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2264
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2019
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2008
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1279
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1263
Oświadczenia złożone na podstawie art. 24h ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym 1196
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 2830
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2100
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1951
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1485
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1319
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1524
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1537
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1435
Nieruchomości 18625
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 54692
Ogłoszenia o przetargach 64946
Ochrona środowiska 10746
Obwieszczenia 80677
Gospodarka odpadami komunalnymi 80671
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 189
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 164
Wycinka drzew lub krzewów 3129
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 3907
Azbest 12772
Ptasia grypa 1528
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1188
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1796
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 11832
Programy i Plany, Strategie, raporty, opracowania 5717
Programy i Plany 24023
Kontrole 14998
Ewidencje, rejestry, wykazy 5441
Rejestr Instytucji Kultury 3794
Polityka społeczna 2319
Karta Dużej Rodziny 1503
Wolontariusz Roku 1729
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5204
Portal Obywatel 1963
Działalność gospodarcza 2519
Organizacje pozarządowe 6339
Programy 3615
Konkursy 7959
Wyniki 4116
Sprawozdania 3103
Konsultacje 3585
Dostęp do Informacji Publicznej 9397
Ponowne wykorzystywanie 2245
Skargi i wnioski 1788
Petycje 2210
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 3585
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 2095
Inne ogłoszenia 97155

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3022
Redakcja Biuletynu 2376
Instrukcja korzystania z BIP 3584
Statystyka 2336
Wyszukiwarka 437
Wykaz skrótów 1980
Rejestr zmian 574095
Mapa serwisu 2246
Pliki do pobrania 15905
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1888
Strona główna 14113

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 82101
Informacje o naborze 157414
Zamówienia publiczne 225254
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5648
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 45780
Wybory 6688
Wybory Samorządowe 2018 88
sołtysa/rady sołeckiej 440
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1664
Prezydenckie 2015 r. 4622
Samorządowe 2014 r. 14209
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 3550
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 4589
Referendum 3773
Konsultacje społeczne 13296

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce