ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1914
Urząd Gminy 45439
Władze Gminy 10678
Wójt 6946
Zastępca Wójta 6254
Sekretarz 4160
Skarbnik 3532
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 7544
Referaty i stanowiska - kontakt 9408
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 6809
Oświaty, Kultury i Sportu 6896
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 7368
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 7021
Finansowy 11931
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 3000
Samodzielne Stanowiska 3719
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 3300
ds. obsługi informatycznej 4154
Inspektor Ochrony Danych 707
Działalność lobbingowa 4759
Procedury załatwiania spraw 75944
Referaty / Stanowiska 47172
Sprawy 66786
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1514
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1788
Gmina Bartoszyce 7449
Status prawny 3298
Charakterystyka 2407
Statut Gminy Bartoszyce 4503
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 3283
Skład Rady Gminy 5820
Kompetencje Rady Gminy 3066
Komisje Rady Gminy 5473
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 3674
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 15787
Rada gminy 6867
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 836
Komisje rady gminy 477
Ogłoszenie o sesji 15452
Protokoły z sesji 2698
Kadencja VII 8936
Kadencja VIII 620
Transmisja sesji rady gminy 1426
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 1010
Imienne wykazy głosowań radnych 341
VIII kadencja 690
Interpelacje i Zapytania radnych 473
VIII kadencja 931
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 395
Jednostki organizacyjne 10610
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 23948
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 17721
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 10660
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 5131
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 4755
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 23861
Akty prawne 10609
Akty Prawa Miejscowego 320308
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 3488
2019 rok - kadencja VIII (2018-2023) 195
2018 rok - kadencja VIII (2018-2023) 782
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 4380
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 9061
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 6021
Zarządzenia Wójta Gminy 773
2016 rok 3261
2017 rok 809
2019 rok 224
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 125
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15869
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 2329
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 11883
Budżet Gminy 6344
2019 462
2018 5553
2017 8675
2016 13551
2015 19209
2014 8782
2013 6035
2011 3871
2012 3481
Sprawozdania 8730
Rok 2019 106
Rok 2018 1362
Rok 2017 3826
Rok 2016 7477
Rok 2015 7638
Rok 2014 7587
Rok 2013 7206
Rok 2012 9699
Rok 2011 4922
Rok 2010 4309
Rok 2009 3359
Rok 2008 2756
Rok 2007 2732
Rok 2006 2651
Rok 2005 3376
Podatki i opłaty 12641
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 523
Podatek akcyzowy 10999
Interpretacje podatkowe 392
rok 2019 1322
rok 2018 3548
rok 2017 4010
rok 2016 5616
rok 2015 4764
rok 2014 4185
rok 2013 5013
rok 2012 6730
rok 2010 2815
rok 2011 2557
rok 2009 2413
rok 2008 2500
rok 2006 3121
Wykaz mienia 3110
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 4013
2017 rok 867
2016 rok 1354
2015 rok 2111
2014 rok 2018
2013 rok 2305
2012 rok 3265
2011 rok 2726
2010 rok 2463
2009 rok 2557
2008 rok 2737
Dotowanie placówek niepublicznych 1656
Zamówienia publiczne 249391
Regulaminy 3138
Oświadczenia majątkowe 79407
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 6530
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 4178
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2417
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1663
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2025
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1745
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1939
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1792
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1689
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 3155
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2688
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2846
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1893
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1733
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 4005
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2897
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2683
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 2198
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1806
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2276
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 2193
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 2813
Nieruchomości 23492
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 82274
Ogłoszenia o przetargach 95604
Ochrona środowiska 13034
Obwieszczenia 131448
Gospodarka odpadami komunalnymi 124327
Wycinka drzew lub krzewów 4095
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1135
Łowiectwo 1384
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 843
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 6799
Azbest 19724
Afrykański pomór świń 408
Ptasia grypa 2705
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1603
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 2331
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 6819
Programy i Plany 37929
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 16099
Kontrole 23651
Ewidencje, rejestry, wykazy 7375
Rejestr Instytucji Kultury 5631
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 335
Polityka społeczna 2960
Karta Dużej Rodziny 2085
Wolontariusz Roku 2510
Dostęp do Informacji Publicznej 12814
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7105
Portal Obywatel 2692
Organizacje pozarządowe 9103
Programy 6088
Konkursy 12620
Wyniki 8551
Sprawozdania 5145
Konsultacje 7324
Działalność gospodarcza 3453
Ponowne wykorzystywanie 4023
Skargi i wnioski 3242
Petycje 3053
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 6823
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 4152
Inne ogłoszenia 124286

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3900
Redakcja Biuletynu 2892
Instrukcja korzystania z BIP 4566
Statystyka 2789
Wyszukiwarka 470
Wykaz skrótów 3061
Rejestr zmian 797484
Mapa serwisu 2815
Pliki do pobrania 21548
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 2743

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 97885
Informacje o naborze 191010
Zamówienia publiczne 298961
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 11071
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 70525
Platforma zakupowa 634
Wybory 10404
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 37
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 3240
Wybory Samorządowe 2018 17546
sołtysa/rady sołeckiej 8272
do Sejmu i Senatu 2015 r. 2507
Prezydenckie 2015 r. 6754
Samorządowe 2014 r. 19604
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 4648
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 8588
Referendum 5064
Konsultacje społeczne 20102
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 294

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce