Statystyka - Urząd Gminy Bartoszyce
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 589
Urząd Gminy 37197
Władze Gminy 8536
Wójt 5398
Zastępca Wójta 4372
Sekretarz 3224
Skarbnik 2799
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 5991
Referaty i stanowiska - kontakt 7926
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 5307
Oświaty, Kultury i Sportu 5239
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 5887
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 5591
Finansowy 8856
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 2290
Samodzielne Stanowiska 3454
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2643
ds. obsługi informatycznej 3329
Inspektor Ochrony Danych 169
Działalność lobbingowa 3240
Procedury załatwiania spraw 55467
Referaty / Stanowiska 31593
Sprawy 48286
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1226
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1401
Gmina Bartoszyce 6087
Status prawny 2562
Charakterystyka 1939
Statut Gminy Bartoszyce 3132
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 2662
Skład Rady Gminy 4119
Kompetencje Rady Gminy 2428
Komisje Rady Gminy 3840
Kontakt 1988
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 2818
Kompetencje 1327
Kontakt 2177
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 11768
Rada Gminy 3977
Ogłoszenie o sesji 8318
Protokoły z Sesji Rady 1793
Kadencja VII 3943
Jednostki organizacyjne 9553
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 19788
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 14436
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 8533
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 4228
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 3804
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 18785
Akty prawne 9432
Akty Prawa Miejscowego 218627
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 2300
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 1281
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 5217
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 3887
Zarządzenia Wójta Gminy 493
2016 rok 2219
2017 rok 414
Dziennik Ustaw RP 23
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 76
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15507
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1903
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 10408
Budżet Gminy 5013
2018 1835
2017 5175
2016 9253
2015 14786
2014 6689
2013 4848
2011 3111
2012 2838
Sprawozdania 6975
Rok 2018 165
Rok 2017 1790
Rok 2016 4919
Rok 2015 5729
Rok 2014 6078
Rok 2013 5632
Rok 2012 7533
Rok 2011 4028
Rok 2010 3438
Rok 2009 2609
Rok 2008 2187
Rok 2007 2155
Rok 2006 2154
Rok 2005 2677
Podatki i opłaty 10192
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 152
Podatek akcyzowy 7721
rok 2018 1992
rok 2017 3097
rok 2016 4528
rok 2015 4079
rok 2014 3482
rok 2013 4229
rok 2012 5398
rok 2010 2277
rok 2011 2128
rok 2009 2004
rok 2008 2114
rok 2006 2533
Wykaz mienia 2421
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 3215
2017 rok 222
2016 rok 768
2015 rok 1508
2014 rok 1546
2013 rok 1768
2012 rok 2581
2011 rok 2159
2010 rok 1973
2009 rok 2052
2008 rok 2211
Dotowanie placówek niepublicznych 749
Zamówienia publiczne 200470
Regulaminy 2422
Oświadczenia majątkowe 41866
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 5254
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 3218
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2000
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1326
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1649
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1388
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1561
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1369
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1317
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2493
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2173
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2214
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1425
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1384
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 3164
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2324
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2134
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1658
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1437
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1701
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1685
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1721
Nieruchomości 20223
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 62251
Ogłoszenia o przetargach 74811
Ochrona środowiska 11352
Obwieszczenia 94161
Gospodarka odpadami komunalnymi 93032
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 432
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 367
Wycinka drzew lub krzewów 3353
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4648
Azbest 14490
Afrykański pomór świń 27
Ptasia grypa 1839
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1322
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1962
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 6043
Programy i Plany 27378
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 13158
Kontrole 17081
Ewidencje, rejestry, wykazy 6127
Rejestr Instytucji Kultury 4280
Polityka społeczna 2495
Karta Dużej Rodziny 1642
Wolontariusz Roku 1933
Dostęp do Informacji Publicznej 10264
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5796
Portal Obywatel 2190
Organizacje pozarządowe 7016
Programy 4213
Konkursy 9143
Wyniki 5174
Sprawozdania 3646
Konsultacje 4324
Działalność gospodarcza 2846
Ponowne wykorzystywanie 2741
Skargi i wnioski 2211
Petycje 2453
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 4478
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 2636
Inne ogłoszenia 104092

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3259
Redakcja Biuletynu 2504
Instrukcja korzystania z BIP 3867
Statystyka 2465
Wyszukiwarka 451
Wykaz skrótów 2299
Rejestr zmian 630244
Mapa serwisu 2406
Pliki do pobrania 17423
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 2138
Strona główna 15507

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 86165
Informacje o naborze 167363
Zamówienia publiczne 245419
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7313
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 53652
Wybory 7411
Wybory Samorządowe 2018 590
sołtysa/rady sołeckiej 866
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1916
Prezydenckie 2015 r. 5142
Samorządowe 2014 r. 15711
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 3862
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 5656
Referendum 4167
Konsultacje społeczne 14957

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce