ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1319
Urząd Gminy 40857
Władze Gminy 9452
Wójt 6006
Zastępca Wójta 5184
Sekretarz 3635
Skarbnik 3122
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 6634
Referaty i stanowiska - kontakt 8618
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 5940
Oświaty, Kultury i Sportu 5809
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 6510
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 6212
Finansowy 10045
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 2645
Samodzielne Stanowiska 3569
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2942
ds. obsługi informatycznej 3657
Inspektor Ochrony Danych 426
Działalność lobbingowa 3905
Procedury załatwiania spraw 64589
Referaty / Stanowiska 38348
Sprawy 56334
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1371
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1575
Gmina Bartoszyce 6687
Status prawny 2863
Charakterystyka 2146
Statut Gminy Bartoszyce 3608
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 2964
Skład Rady Gminy 5011
Kompetencje Rady Gminy 2665
Komisje Rady Gminy 4568
Kontakt 2196
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 3302
Kompetencje 1507
Kontakt 2469
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 13559
Rada Gminy 5137
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 197
Komisje rady gminy 156
Ogłoszenie o sesji 11103
Protokoły z Sesji Rady 2179
Kadencja VII 6224
Kadencja VIII 39
Transmisja sesji rady gminy 605
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 416
Imienne wykazy głosowań radnych 87
VIII kadencja 168
Interpelacje i Zapytania radnych 97
VIII kadencja 11
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 108
Jednostki organizacyjne 9989
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 22050
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 16011
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 9469
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 4723
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 4277
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 21249
Akty prawne 9964
Akty Prawa Miejscowego 263825
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 2914
2018 rok - kadencja VIII (2018-2023) 127
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 2776
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 7120
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 4981
Zarządzenia Wójta Gminy 613
2016 rok 2702
2017 rok 617
Dziennik Ustaw RP 23
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 105
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15671
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 2100
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 11102
Budżet Gminy 5588
2018 3569
2017 6890
2016 11163
2015 16682
2014 7561
2013 5349
2011 3402
2012 3128
Sprawozdania 7660
Rok 2018 648
Rok 2017 2833
Rok 2016 6066
Rok 2015 6573
Rok 2014 6645
Rok 2013 6205
Rok 2012 8339
Rok 2011 4364
Rok 2010 3779
Rok 2009 2911
Rok 2008 2400
Rok 2007 2377
Rok 2006 2352
Rok 2005 2942
Podatki i opłaty 11074
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 357
Podatek akcyzowy 9089
Interpretacje podatkowe 167
rok 2018 2739
rok 2017 3490
rok 2016 5038
rok 2015 4415
rok 2014 3773
rok 2013 4553
rok 2012 5896
rok 2010 2515
rok 2011 2311
rok 2009 2174
rok 2008 2280
rok 2006 2787
Wykaz mienia 2745
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 3589
2017 rok 555
2016 rok 1053
2015 rok 1821
2014 rok 1766
2013 rok 2016
2012 rok 2906
2011 rok 2421
2010 rok 2183
2009 rok 2281
2008 rok 2451
Dotowanie placówek niepublicznych 1162
Zamówienia publiczne 222805
Regulaminy 2744
Oświadczenia majątkowe 57911
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 5857
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 3712
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2205
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1487
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1825
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1545
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1736
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1570
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1519
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2814
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2423
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2522
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1651
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1536
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 3615
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2615
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2449
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1944
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1602
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1972
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1938
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 2200
Nieruchomości 21909
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 71727
Ogłoszenia o przetargach 86736
Ochrona środowiska 12008
Obwieszczenia 111464
Gospodarka odpadami komunalnymi 105074
Wycinka drzew lub krzewów 3669
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 766
Łowiectwo 581
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 595
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 5531
Azbest 16690
Afrykański pomór świń 213
Ptasia grypa 2271
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1459
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 2150
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 6459
Programy i Plany 32169
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 14791
Kontrole 19689
Ewidencje, rejestry, wykazy 6747
Rejestr Instytucji Kultury 4828
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 47
Polityka społeczna 2709
Karta Dużej Rodziny 1793
Wolontariusz Roku 2217
Dostęp do Informacji Publicznej 11550
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6483
Portal Obywatel 2433
Organizacje pozarządowe 7915
Programy 5049
Konkursy 10715
Wyniki 6716
Sprawozdania 4413
Konsultacje 5623
Działalność gospodarcza 3137
Ponowne wykorzystywanie 3353
Skargi i wnioski 2674
Petycje 2737
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 5605
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 3378
Inne ogłoszenia 113726

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3556
Redakcja Biuletynu 2692
Instrukcja korzystania z BIP 4182
Statystyka 2627
Wyszukiwarka 464
Wykaz skrótów 2656
Rejestr zmian 704345
Mapa serwisu 2604
Pliki do pobrania 19549
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 2460
Strona główna 17396

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 91700
Informacje o naborze 178102
Zamówienia publiczne 271465
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9145
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 62571
Platforma zakupowa 266
Wybory 9027
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 277
Wybory Samorządowe 2018 13105
sołtysa/rady sołeckiej 1757
do Sejmu i Senatu 2015 r. 2198
Prezydenckie 2015 r. 5746
Samorządowe 2014 r. 17539
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 4189
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 7215
Referendum 4591
Konsultacje społeczne 17471

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce