Statystyka - Urząd Gminy Bartoszyce
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 591
Urząd Gminy 37202
Władze Gminy 8536
Wójt 5400
Zastępca Wójta 4372
Sekretarz 3225
Skarbnik 2799
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 5994
Referaty i stanowiska - kontakt 7927
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 5308
Oświaty, Kultury i Sportu 5242
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 5888
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 5591
Finansowy 8859
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 2290
Samodzielne Stanowiska 3454
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2644
ds. obsługi informatycznej 3329
Inspektor Ochrony Danych 169
Działalność lobbingowa 3240
Procedury załatwiania spraw 55486
Referaty / Stanowiska 31606
Sprawy 48316
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1226
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1402
Gmina Bartoszyce 6089
Status prawny 2562
Charakterystyka 1939
Statut Gminy Bartoszyce 3133
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 2662
Skład Rady Gminy 4120
Kompetencje Rady Gminy 2432
Komisje Rady Gminy 3841
Kontakt 1989
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 2818
Kompetencje 1329
Kontakt 2178
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 11771
Rada Gminy 3978
Ogłoszenie o sesji 8323
Protokoły z Sesji Rady 1793
Kadencja VII 3948
Jednostki organizacyjne 9555
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 19795
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 14439
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 8533
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 4230
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 3805
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 18788
Akty prawne 9434
Akty Prawa Miejscowego 218761
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 2300
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 1283
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 5221
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 3889
Zarządzenia Wójta Gminy 493
2016 rok 2220
2017 rok 414
Dziennik Ustaw RP 23
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 76
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15507
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1904
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 10410
Budżet Gminy 5015
2018 1841
2017 5177
2016 9256
2015 14789
2014 6690
2013 4850
2011 3112
2012 2839
Sprawozdania 6977
Rok 2018 166
Rok 2017 1793
Rok 2016 4922
Rok 2015 5731
Rok 2014 6079
Rok 2013 5632
Rok 2012 7535
Rok 2011 4029
Rok 2010 3438
Rok 2009 2610
Rok 2008 2188
Rok 2007 2155
Rok 2006 2155
Rok 2005 2677
Podatki i opłaty 10195
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 154
Podatek akcyzowy 7723
rok 2018 1993
rok 2017 3099
rok 2016 4530
rok 2015 4083
rok 2014 3483
rok 2013 4230
rok 2012 5399
rok 2010 2278
rok 2011 2129
rok 2009 2005
rok 2008 2115
rok 2006 2535
Wykaz mienia 2421
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 3215
2017 rok 222
2016 rok 768
2015 rok 1509
2014 rok 1546
2013 rok 1769
2012 rok 2582
2011 rok 2160
2010 rok 1974
2009 rok 2053
2008 rok 2211
Dotowanie placówek niepublicznych 749
Zamówienia publiczne 200574
Regulaminy 2422
Oświadczenia majątkowe 41886
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 5256
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 3222
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2000
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1326
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1650
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1388
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1562
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1371
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1318
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2494
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2173
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2215
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1425
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1385
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 3165
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2325
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2135
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1659
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1437
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1702
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1685
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1723
Nieruchomości 20228
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 62275
Ogłoszenia o przetargach 74845
Ochrona środowiska 11355
Obwieszczenia 94201
Gospodarka odpadami komunalnymi 93055
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 433
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 372
Wycinka drzew lub krzewów 3353
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4649
Azbest 14492
Afrykański pomór świń 27
Ptasia grypa 1841
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1322
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1962
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 6045
Programy i Plany 27386
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 13163
Kontrole 17090
Ewidencje, rejestry, wykazy 6131
Rejestr Instytucji Kultury 4281
Polityka społeczna 2496
Karta Dużej Rodziny 1642
Wolontariusz Roku 1934
Dostęp do Informacji Publicznej 10265
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5797
Portal Obywatel 2192
Organizacje pozarządowe 7019
Programy 4214
Konkursy 9144
Wyniki 5178
Sprawozdania 3649
Konsultacje 4328
Działalność gospodarcza 2848
Ponowne wykorzystywanie 2743
Skargi i wnioski 2211
Petycje 2454
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 4479
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 2639
Inne ogłoszenia 104112

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3260
Redakcja Biuletynu 2505
Instrukcja korzystania z BIP 3868
Statystyka 2467
Wyszukiwarka 451
Wykaz skrótów 2300
Rejestr zmian 630556
Mapa serwisu 2406
Pliki do pobrania 17428
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 2140
Strona główna 15510

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 86175
Informacje o naborze 167402
Zamówienia publiczne 245492
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7320
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 53691
Wybory 7412
Wybory Samorządowe 2018 593
sołtysa/rady sołeckiej 868
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1916
Prezydenckie 2015 r. 5146
Samorządowe 2014 r. 15715
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 3864
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 5657
Referendum 4169
Konsultacje społeczne 14963
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu