ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 27569
Władze Gminy 6630
Wójt 3869
Zastępca Wójta 3213
Sekretarz 2361
Skarbnik 2067
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 4566
Referaty i stanowiska - kontakt 6706
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 4345
Oświaty, Kultury i Sportu 3703
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 4742
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 4223
Finansowy 5737
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 1744
Samodzielne Stanowiska 3170
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 1999
ds. obsługi informatycznej 2446
Działalność lobbingowa 1736
Procedury załatwiania spraw 37248
Referaty / Stanowiska 19721
Sprawy 32442
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 878
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1016
Gmina Bartoszyce 4470
Status prawny 1573
Charakterystyka 1262
Statut Gminy Bartoszyce 1728
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 1825
Skład Rady Gminy 2599
Kompetencje Rady Gminy 1604
Komisje Rady Gminy 2237
Kontakt 1412
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 1978
Kompetencje 960
Kontakt 1487
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 7292
Rada Gminy 2562
Ogłoszenie o sesji 4703
Protokoły z Sesji Rady 1069
Kadencja VII 583
Jednostki organizacyjne 8438
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 15332
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 11065
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 6113
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 3311
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 2871
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 13877
Zamówienia publiczne 158418
Regulaminy 1609
Akty prawne 7905
Akty Prawa Miejscowego 139642
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 1176
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 2045
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 1774
Zarządzenia Wójta Gminy 224
2016 rok 997
Dziennik Ustaw RP 22
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 48
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15106
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1366
Oświadczenia majątkowe 16022
Oświadczenia majątkowe 2010-2014 3635
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 2286
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1475
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 985
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1317
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1000
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1077
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 947
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 941
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 864
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1805
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 1748
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 1620
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 999
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 980
Oświadczenia złożone na podstawie art. 24h ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym 942
oświadczenia majątkowe za rok 2010 2177
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 2221
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1696
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1623
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1175
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1062
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1212
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1266
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1115
oświadczenia majątkowe za rok 2010 2067
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2006-2010 912
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 8632
Budżet Gminy Bartoszyce 3495
2017 1564
2016 5879
2015 11412
2014 5141
2013 3688
2011 2345
2012 2218
Podatki i opłaty 8080
Podatek akcyzowy 4543
rok 2017 1423
rok 2016 3331
rok 2015 3137
rok 2014 2540
rok 2013 3103
rok 2012 3886
rok 2011 1570
rok 2010 1580
rok 2009 1400
rok 2008 1521
rok 2006 1763
Sprawozdania 4832
Rok 2017 265
Rok 2016 2194
Rok 2015 3556
Rok 2014 4139
Rok 2013 3709
Rok 2012 4879
Rok 2011 2915
Rok 2010 2495
Rok 2009 1716
Rok 2008 1471
Rok 2007 1496
Rok 2006 1542
Rok 2005 1915
Wykaz mienia 1660
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 2274
2016 rok 173
2015 rok 836
2014 rok 1104
2013 rok 1224
2012 rok 1860
2011 rok 1513
2010 rok 1403
2009 rok 1423
2008 rok 1590
Dotowanie placówek niepublicznych 166
Nieruchomości 15715
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 43907
Ogłoszenia o przetargach 51106
Ochrona środowiska 9336
Obwieszczenia 62843
Gospodarka odpadami komunalnymi 64083
Wycinka drzew lub krzewów 2587
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2135
Azbest 8971
Ptasia grypa 790
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 938
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1435
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 9304
Programy i Plany, Strategie, raporty, opracowania 4974
Programy i Plany 18957
Kontrole 9889
Ewidencje, rejestry, wykazy 4196
Rejestr Instytucji Kultury 2590
Polityka społeczna 1746
Karta Dużej Rodziny 1115
Wolontariusz Roku 1290
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3858
Portal Obywatel 1315
Działalność gospodarcza 1821
Organizacje pozarządowe 4542
Programy 2446
Konkursy 5860
Wyniki 2149
Sprawozdania 2074
Konsultacje 2434
Dostęp do Informacji Publicznej 7756
Ponowne wykorzystywanie 1156
Skargi i wnioski 956
Petycje 1533
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 2393
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 1460
Inne ogłoszenia 84425

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 2299
Redakcja Biuletynu 2038
Instrukcja korzystania z BIP 2750
Statystyka 1994
Wyszukiwarka 425
Wykaz skrótów 1173
Rejestr zmian 471100
Mapa serwisu 1923
Pliki do pobrania 12545
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1320
Strona główna 10984

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 76090
Informacje o naborze 142330
Zamówienia publiczne 196114
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2903
Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok 708
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 35468
Referendum 2898
Wybory 5270
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1177
Prezydenckie 2015 r. 3328
Samorządowe 2014 r. 11357
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 2919
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 2880
Konsultacje 10489
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu