ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 429
RODO 4536
Urząd Gminy 63267
Referaty i stanowiska - kontakt 0
Władze Gminy 14329
Wójt 9743
Zastępca Wójta 9355
Sekretarz 5827
Skarbnik 4871
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 12422
Inspektor Ochrony Danych 2112
Działalność lobbingowa 7581
sprawozdania 193
2018 626
Procedury załatwiania spraw 111316
Referaty / Stanowiska 74874
Sprawy 99793
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 2282
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 2514
Gmina Bartoszyce 9980
Status prawny 4530
Charakterystyka 3388
Statut Gminy Bartoszyce 6922
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 4521
Skład Rady Gminy 8919
Kompetencje Rady Gminy 4241
Komisje Rady Gminy 8838
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 5343
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 24329
Rada gminy 13944
Raport o stanie gminy 1135
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 4022
Komisje rady gminy 1629
Ogłoszenie o sesji 34146
Protokoły z sesji 4245
Kadencja VII 17101
Kadencja VIII 6488
Transmisja sesji rady gminy 5907
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 2779
Imienne wykazy głosowań radnych 1453
VIII kadencja 6417
Interpelacje i Zapytania radnych 1756
VIII kadencja 5346
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 1370
Jednostki organizacyjne 12881
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 32275
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 24074
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 6828
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 6985
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 688
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 35817
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 144
sprawozdania 119
2018 636
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 148
sprawozdania 120
2018 465
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach 136
sprawozdania 123
2018 538
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy 140
sprawozdania 111
2018 515
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 149
sprawozdania 118
2018 503
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żydowie 136
sprawozdania 117
2018 518
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 146
sprawozdania 116
2018 681
sprawozdania 103
Akty prawne 13458
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 505893
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 5891
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 11003
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 16731
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 9531
Zarządzenia Wójta Gminy 1086
2020 rok 55
2019 rok 1347
2017 rok 1421
2016 rok 4707
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 269
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 16821
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 3425
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 14560
Budżet Gminy 8393
2020 1464
2019 4943
2018 13066
2017 14350
2016 21335
2015 28642
2014 14465
2013 8807
2011 5208
2012 4768
Sprawozdania 11889
Rok 2019 1706
Rok 2018 5346
Rok 2017 7043
Rok 2016 11048
Rok 2015 10902
Rok 2014 10362
Rok 2013 10196
Rok 2012 13535
Rok 2011 6382
Rok 2010 5767
Rok 2009 4553
Rok 2008 3673
Rok 2007 3670
Rok 2006 3420
Rok 2005 4572
Bilanse 150
Rok 2018 618
Podatki i opłaty 17465
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1279
Podatek akcyzowy 18366
Interpretacje podatkowe 1089
rok 2020 1016
rok 2019 6152
rok 2018 5133
rok 2017 6391
rok 2016 7334
rok 2015 6115
rok 2014 5319
rok 2013 6246
rok 2012 9108
rok 2010 3548
rok 2011 3163
rok 2009 3034
rok 2008 3197
rok 2006 4014
Wykaz mienia 4452
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 5973
2018 rok 820
2017 rok 1850
2016 rok 2219
2015 rok 3117
2014 rok 2820
2013 rok 3310
2012 rok 4766
2011 rok 3785
2010 rok 3441
2009 rok 3634
2008 rok 3734
Dotowanie placówek niepublicznych 3933
Zamówienia publiczne 347370
Regulaminy 4474
Oświadczenia majątkowe 148805
Oświadczenia majątkowe za 2013-2014r. 8934
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 6185
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3190
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2210
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2760
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2488
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 4523
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 3485
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 4289
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 5803
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3945
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3504
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 3230
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2546
Nieruchomości 29239
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 123262
Ogłoszenia o przetargach 136106
Ochrona środowiska 15701
Obwieszczenia 206552
Gospodarka odpadami komunalnymi 188321
Wycinka drzew lub krzewów 5656
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2158
Łowiectwo 6283
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2049
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 10358
Azbest 30194
Afrykański pomór świń 1021
Ptasia grypa 4296
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2112
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 3055
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 8347
Programy i Plany 60484
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 21624
Kontrole 36594
Ewidencje, rejestry, wykazy 10423
Rejestr Instytucji Kultury 8166
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 723
Polityka społeczna 3735
Karta Dużej Rodziny 2809
Wolontariusz Roku 3503
Dostęp do Informacji Publicznej 18699
udzielanie informacji publicznej 397
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10271
Portal Obywatel 3738
Organizacje pozarządowe 13597
Programy 9966
Konkursy 19899
Wyniki 17059
Sprawozdania 8298
Konsultacje 13925
Działalność gospodarcza 4931
Ponowne wykorzystywanie 7107
Skargi i wnioski 5070
Petycje 4177
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 11784
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 6876
Inne ogłoszenia 161514

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 5071
Redakcja Biuletynu 3561
Instrukcja korzystania z BIP 5912
Statystyka 3359
Wyszukiwarka 496
Wykaz skrótów 4327
Rejestr zmian 1303204
Mapa serwisu 3380
Pliki do pobrania 29768
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 3775

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 117291
Informacje o naborze 267911
Zamówienia publiczne 400339
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 18539
Zamówienia do 30.000 EURO 103875
Wybory 16005
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 1564
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 315
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 4995
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 6908
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 10799
Wybory Samorządowe 2018 30594
sołtysa/rady sołeckiej 30051
Konsultacje społeczne 30401
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 1679
« powrót do poprzedniej strony