ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 34154
Władze Gminy 7924
Wójt 4840
Zastępca Wójta 4092
Sekretarz 2969
Skarbnik 2576
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 5368
Referaty i stanowiska - kontakt 7470
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 4908
Oświaty, Kultury i Sportu 4741
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 5391
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 5076
Finansowy 7976
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 2089
Samodzielne Stanowiska 3371
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2397
ds. obsługi informatycznej 3064
Działalność lobbingowa 2615
Procedury załatwiania spraw 48931
Referaty / Stanowiska 27233
Sprawy 42511
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1117
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1278
Gmina Bartoszyce 5611
Status prawny 2250
Charakterystyka 1739
Statut Gminy Bartoszyce 2749
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 2399
Skład Rady Gminy 3700
Kompetencje Rady Gminy 2224
Komisje Rady Gminy 3343
Kontakt 1784
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 2564
Kompetencje 1209
Kontakt 1988
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 10249
Rada Gminy 3570
Ogłoszenie o sesji 6523
Protokoły z Sesji Rady 1528
Kadencja VII 2460
Jednostki organizacyjne 9259
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 17962
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 13200
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 7790
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 3906
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 3469
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 16892
Akty prawne 9008
Akty Prawa Miejscowego 187827
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 1924
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 456
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 3894
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 3075
Zarządzenia Wójta Gminy 421
2016 rok 1768
2017 rok 262
Dziennik Ustaw RP 22
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 61
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15368
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1725
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 9846
Budżet Gminy Bartoszyce 4578
2018 873
2017 3581
2016 7729
2015 13421
2014 6051
2013 4320
2011 2874
2012 2610
Podatki i opłaty 9474
Podatek akcyzowy 6513
rok 2018 1407
rok 2017 2705
rok 2016 4128
rok 2015 3808
rok 2014 3237
rok 2013 3872
rok 2012 4966
rok 2010 2098
rok 2011 1983
rok 2009 1861
rok 2008 1975
rok 2006 2337
Sprawozdania 6361
Rok 2017 1166
Rok 2016 3912
Rok 2015 5099
Rok 2014 5619
Rok 2013 5032
Rok 2012 6738
Rok 2011 3713
Rok 2010 3140
Rok 2009 2357
Rok 2008 2002
Rok 2007 1992
Rok 2006 1988
Rok 2005 2417
Wykaz mienia 2191
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 2869
2016 rok 532
2015 rok 1286
2014 rok 1381
2013 rok 1598
2012 rok 2363
2011 rok 1944
2010 rok 1780
2009 rok 1853
2008 rok 2029
Dotowanie placówek niepublicznych 514
Zamówienia publiczne 182879
Regulaminy 2139
Oświadczenia majątkowe 31727
Oświadczenia majątkowe 2011-2014 4751
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 2867
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1820
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1218
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1528
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1252
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1368
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1229
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1183
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2265
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2019
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1280
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1263
Oświadczenia złożone na podstawie art. 24h ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym 1197
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 2831
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2102
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1952
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1488
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1320
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1525
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1539
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1437
Nieruchomości 18638
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 54759
Ogłoszenia o przetargach 64995
Ochrona środowiska 10748
Obwieszczenia 80782
Gospodarka odpadami komunalnymi 80802
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 192
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 167
Wycinka drzew lub krzewów 3130
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 3912
Azbest 12788
Ptasia grypa 1533
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1189
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1797
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 11839
Programy i Plany, Strategie, raporty, opracowania 5719
Programy i Plany 24048
Kontrole 15011
Ewidencje, rejestry, wykazy 5445
Rejestr Instytucji Kultury 3796
Polityka społeczna 2320
Karta Dużej Rodziny 1504
Wolontariusz Roku 1730
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5207
Portal Obywatel 1966
Działalność gospodarcza 2524
Organizacje pozarządowe 6341
Programy 3618
Konkursy 7972
Wyniki 4125
Sprawozdania 3105
Konsultacje 3588
Dostęp do Informacji Publicznej 9400
Ponowne wykorzystywanie 2249
Skargi i wnioski 1789
Petycje 2214
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 3593
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 2100
Inne ogłoszenia 97200

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3024
Redakcja Biuletynu 2377
Instrukcja korzystania z BIP 3586
Statystyka 2338
Wyszukiwarka 437
Wykaz skrótów 1981
Rejestr zmian 574767
Mapa serwisu 2247
Pliki do pobrania 15936
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1889
Strona główna 14118

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 82126
Informacje o naborze 157477
Zamówienia publiczne 225330
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5662
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 45863
Wybory 6689
Wybory Samorządowe 2018 92
sołtysa/rady sołeckiej 447
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1666
Prezydenckie 2015 r. 4623
Samorządowe 2014 r. 14216
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 3552
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 4595
Referendum 3776
Konsultacje społeczne 13307
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu