ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 85
RODO 3907
Urząd Gminy 59461
Referaty i stanowiska - kontakt 0
Władze Gminy 13573
Wójt 9260
Zastępca Wójta 8830
Sekretarz 5535
Skarbnik 4628
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 11628
Inspektor Ochrony Danych 1783
Działalność lobbingowa 6985
sprawozdania 142
2018 499
Procedury załatwiania spraw 105761
Referaty / Stanowiska 71009
Sprawy 94759
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 2078
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 2369
Gmina Bartoszyce 9406
Status prawny 4270
Charakterystyka 3171
Statut Gminy Bartoszyce 6469
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 4302
Skład Rady Gminy 8391
Kompetencje Rady Gminy 4015
Komisje Rady Gminy 8354
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 4994
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 22995
Rada gminy 12466
Raport o stanie gminy 867
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 3278
Komisje rady gminy 1366
Ogłoszenie o sesji 30737
Protokoły z sesji 3964
Kadencja VII 15681
Kadencja VIII 4880
Transmisja sesji rady gminy 4682
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 2493
Imienne wykazy głosowań radnych 1227
VIII kadencja 4549
Interpelacje i Zapytania radnych 1519
VIII kadencja 4228
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 1150
Jednostki organizacyjne 12409
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 30684
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 22784
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 6555
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 6613
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 444
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 33869
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 113
sprawozdania 86
2018 468
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 103
sprawozdania 82
2018 358
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach 107
sprawozdania 87
2018 429
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy 105
sprawozdania 77
2018 401
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 114
sprawozdania 88
2018 392
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żydowie 103
sprawozdania 84
2018 377
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 110
sprawozdania 93
2018 501
sprawozdania 76
Akty prawne 12769
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 472969
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 5440
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 9842
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 15481
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 8938
Zarządzenia Wójta Gminy 1014
2019 rok 1144
2017 rok 1298
2016 rok 4462
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 250
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 16625
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 3200
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 13969
Budżet Gminy 8103
2020 566
2019 4150
2018 11816
2017 13381
2016 20070
2015 27127
2014 13430
2013 8359
2011 4988
2012 4557
Sprawozdania 11443
Rok 2019 1334
Rok 2018 4513
Rok 2017 6448
Rok 2016 10368
Rok 2015 10343
Rok 2014 9930
Rok 2013 9718
Rok 2012 12808
Rok 2011 6127
Rok 2010 5507
Rok 2009 4361
Rok 2008 3506
Rok 2007 3475
Rok 2006 3266
Rok 2005 4326
Bilanse 109
Rok 2018 481
Podatki i opłaty 16638
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1136
Podatek akcyzowy 17164
Interpretacje podatkowe 948
rok 2020 175
rok 2019 5048
rok 2018 4874
rok 2017 6092
rok 2016 7061
rok 2015 5841
rok 2014 5109
rok 2013 6034
rok 2012 8716
rok 2010 3421
rok 2011 3040
rok 2009 2924
rok 2008 3052
rok 2006 3839
Wykaz mienia 4242
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 5622
2018 rok 627
2017 rok 1671
2016 rok 2049
2015 rok 2925
2014 rok 2653
2013 rok 3132
2012 rok 4505
2011 rok 3604
2010 rok 3258
2009 rok 3407
2008 rok 3549
Dotowanie placówek niepublicznych 3462
Zamówienia publiczne 333096
Regulaminy 4256
Oświadczenia majątkowe 137249
Nieruchomości 28108
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 116302
Ogłoszenia o przetargach 128446
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 8493
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 5929
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3059
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2111
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2614
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2340
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 4336
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 3348
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 4037
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 5531
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3735
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3377
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 3065
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2410
Ochrona środowiska 15198
Obwieszczenia 194738
Gospodarka odpadami komunalnymi 178179
Wycinka drzew lub krzewów 5379
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1998
Łowiectwo 5064
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 1840
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 9746
Azbest 28634
Afrykański pomór świń 886
Ptasia grypa 4012
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2024
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 2924
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 8064
Programy i Plany 56810
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 20330
Kontrole 34382
Ewidencje, rejestry, wykazy 9750
Rejestr Instytucji Kultury 7717
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 417
Polityka społeczna 3541
Karta Dużej Rodziny 2688
Wolontariusz Roku 3307
Dostęp do Informacji Publicznej 17814
udzielanie informacji publicznej 286
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9645
Portal Obywatel 3506
Organizacje pozarządowe 12714
Programy 9325
Konkursy 18383
Wyniki 15793
Sprawozdania 7737
Konsultacje 12806
Działalność gospodarcza 4545
Ponowne wykorzystywanie 6585
Skargi i wnioski 4675
Petycje 3957
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 10883
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 6420
Inne ogłoszenia 156161

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 4790
Redakcja Biuletynu 3370
Instrukcja korzystania z BIP 5632
Statystyka 3244
Wyszukiwarka 494
Wykaz skrótów 4062
Rejestr zmian 1193098
Mapa serwisu 3219
Pliki do pobrania 28436
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 3562

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 113105
Informacje o naborze 253408
Zamówienia publiczne 381378
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 16802
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 97297
Wybory 14901
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 3694
Wybory ławników 758
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 6075
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 9234
Wybory Samorządowe 2018 28292
sołtysa/rady sołeckiej 26550
do Sejmu i Senatu 2015 r. 3617
Prezydenckie 2015 r. 9278
Samorządowe 2014 r. 26495
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 6162
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 12040
Konsultacje społeczne 28648
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 1435
« powrót do poprzedniej strony