ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1283
Urząd Gminy 40683
Władze Gminy 9407
Wójt 5981
Zastępca Wójta 5152
Sekretarz 3611
Skarbnik 3110
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 6609
Referaty i stanowiska - kontakt 8587
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 5914
Oświaty, Kultury i Sportu 5786
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 6488
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 6193
Finansowy 10017
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 2630
Samodzielne Stanowiska 3565
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2930
ds. obsługi informatycznej 3645
Inspektor Ochrony Danych 416
Działalność lobbingowa 3879
Procedury załatwiania spraw 64318
Referaty / Stanowiska 38179
Sprawy 56108
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1365
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1570
Gmina Bartoszyce 6652
Status prawny 2850
Charakterystyka 2137
Statut Gminy Bartoszyce 3597
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 2952
Skład Rady Gminy 4982
Kompetencje Rady Gminy 2652
Komisje Rady Gminy 4546
Kontakt 2182
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 3288
Kompetencje 1500
Kontakt 2457
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 13512
Rada Gminy 5072
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 174
Komisje rady gminy 142
Ogłoszenie o sesji 11009
Protokoły z Sesji Rady 2159
Kadencja VII 6156
Kadencja VIII 21
Transmisja sesji rady gminy 590
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 406
Imienne wykazy głosowań radnych 73
VIII kadencja 153
Interpelacje i Zapytania radnych 83
VIII kadencja 9
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 99
Jednostki organizacyjne 9961
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 21996
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 15952
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 9435
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 4709
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 4259
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 21168
Akty prawne 9940
Akty Prawa Miejscowego 262560
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 2890
2018 rok - kadencja VIII (2018-2023) 96
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 2712
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 7034
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 4925
Zarządzenia Wójta Gminy 609
2016 rok 2684
2017 rok 610
Dziennik Ustaw RP 23
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 104
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15663
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 2091
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 11062
Budżet Gminy 5572
2018 3530
2017 6823
2016 11092
2015 16627
2014 7531
2013 5332
2011 3394
2012 3118
Sprawozdania 7641
Rok 2018 635
Rok 2017 2802
Rok 2016 6029
Rok 2015 6550
Rok 2014 6633
Rok 2013 6187
Rok 2012 8318
Rok 2011 4353
Rok 2010 3766
Rok 2009 2901
Rok 2008 2389
Rok 2007 2367
Rok 2006 2343
Rok 2005 2933
Podatki i opłaty 11055
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 351
Podatek akcyzowy 9050
Interpretacje podatkowe 153
rok 2018 2700
rok 2017 3472
rok 2016 5017
rok 2015 4399
rok 2014 3762
rok 2013 4544
rok 2012 5884
rok 2010 2508
rok 2011 2298
rok 2009 2167
rok 2008 2270
rok 2006 2778
Wykaz mienia 2736
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 3577
2017 rok 543
2016 rok 1042
2015 rok 1809
2014 rok 1757
2013 rok 2000
2012 rok 2893
2011 rok 2407
2010 rok 2170
2009 rok 2265
2008 rok 2439
Dotowanie placówek niepublicznych 1149
Zamówienia publiczne 222177
Regulaminy 2733
Oświadczenia majątkowe 57465
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 5823
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 3702
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2196
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1477
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1819
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1539
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1727
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1559
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1513
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2808
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2413
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2508
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1641
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1529
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 3602
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2606
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2439
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1934
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1593
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1961
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1927
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 2182
Nieruchomości 21841
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 71441
Ogłoszenia o przetargach 86471
Ochrona środowiska 11986
Obwieszczenia 111001
Gospodarka odpadami komunalnymi 104756
Wycinka drzew lub krzewów 3654
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 744
Łowiectwo 558
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 585
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 5506
Azbest 16618
Afrykański pomór świń 209
Ptasia grypa 2258
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1453
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 2143
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 6435
Programy i Plany 32039
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 14735
Kontrole 19619
Ewidencje, rejestry, wykazy 6714
Rejestr Instytucji Kultury 4805
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 26
Polityka społeczna 2696
Karta Dużej Rodziny 1787
Wolontariusz Roku 2209
Dostęp do Informacji Publicznej 11490
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6441
Portal Obywatel 2415
Organizacje pozarządowe 7864
Programy 5024
Konkursy 10669
Wyniki 6681
Sprawozdania 4387
Konsultacje 5573
Działalność gospodarcza 3117
Ponowne wykorzystywanie 3319
Skargi i wnioski 2646
Petycje 2720
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 5571
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 3337
Inne ogłoszenia 113430

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3539
Redakcja Biuletynu 2681
Instrukcja korzystania z BIP 4162
Statystyka 2617
Wyszukiwarka 463
Wykaz skrótów 2633
Rejestr zmian 702413
Mapa serwisu 2591
Pliki do pobrania 19447
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 2435
Strona główna 17340

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 91482
Informacje o naborze 177700
Zamówienia publiczne 270837
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9057
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 62199
Platforma zakupowa 247
Wybory 8976
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 253
Wybory Samorządowe 2018 12923
sołtysa/rady sołeckiej 1732
do Sejmu i Senatu 2015 r. 2190
Prezydenckie 2015 r. 5728
Samorządowe 2014 r. 17481
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 4178
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 7159
Referendum 4564
Konsultacje społeczne 17348
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu