ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 2063
Urząd Gminy 46238
Władze Gminy 10847
Wójt 7086
Zastępca Wójta 6385
Sekretarz 4232
Skarbnik 3604
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 8056
Referaty i stanowiska - kontakt 9644
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 7058
Oświaty, Kultury i Sportu 7054
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 7552
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 7203
Finansowy 12180
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 3086
Samodzielne Stanowiska 3743
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 3380
ds. obsługi informatycznej 4231
Inspektor Ochrony Danych 758
Działalność lobbingowa 4959
Procedury załatwiania spraw 78207
Referaty / Stanowiska 49015
Sprawy 69110
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1562
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1833
Gmina Bartoszyce 7582
Status prawny 3364
Charakterystyka 2446
Statut Gminy Bartoszyce 4652
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 3333
Skład Rady Gminy 5973
Kompetencje Rady Gminy 3126
Komisje Rady Gminy 5633
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 3748
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 16287
Rada gminy 7270
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 1038
Komisje rady gminy 540
Ogłoszenie o sesji 16418
Protokoły z sesji 2786
Kadencja VII 9409
Kadencja VIII 765
Transmisja sesji rady gminy 1686
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 1145
Imienne wykazy głosowań radnych 408
VIII kadencja 837
Interpelacje i Zapytania radnych 553
VIII kadencja 1114
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 431
Jednostki organizacyjne 10735
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 24368
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 18038
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 10895
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 5239
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 4871
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 24470
Akty prawne 10715
Akty Prawa Miejscowego 333287
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 3608
2019 rok - kadencja VIII (2018-2023) 281
2018 rok - kadencja VIII (2018-2023) 882
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 4678
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 9462
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 6195
Zarządzenia Wójta Gminy 803
2016 rok 3348
2017 rok 850
2019 rok 328
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 133
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15926
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 2387
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 12001
Budżet Gminy 6453
2019 709
2018 5893
2017 8971
2016 14033
2015 19688
2014 9026
2013 6170
2011 3936
2012 3551
Sprawozdania 8889
Rok 2019 149
Rok 2018 1576
Rok 2017 4012
Rok 2016 7689
Rok 2015 7803
Rok 2014 7718
Rok 2013 7353
Rok 2012 9861
Rok 2011 5008
Rok 2010 4385
Rok 2009 3429
Rok 2008 2801
Rok 2007 2781
Rok 2006 2691
Rok 2005 3440
Podatki i opłaty 12857
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 581
Podatek akcyzowy 11379
Interpretacje podatkowe 434
rok 2019 1512
rok 2018 3668
rok 2017 4097
rok 2016 5716
rok 2015 4834
rok 2014 4236
rok 2013 5070
rok 2012 6840
rok 2010 2851
rok 2011 2585
rok 2009 2439
rok 2008 2528
rok 2006 3160
Wykaz mienia 3187
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 4106
2017 rok 917
2016 rok 1400
2015 rok 2159
2014 rok 2059
2013 rok 2359
2012 rok 3347
2011 rok 2785
2010 rok 2519
2009 rok 2620
2008 rok 2786
Dotowanie placówek niepublicznych 1767
Zamówienia publiczne 255304
Regulaminy 3220
Oświadczenia majątkowe 83348
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 6645
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 4278
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2455
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1698
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2064
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1779
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1976
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1828
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1734
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 3221
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2734
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2928
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1941
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1772
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 4105
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2949
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2744
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 2253
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1844
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2328
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 2241
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 2926
Nieruchomości 23796
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 84341
Ogłoszenia o przetargach 97542
Ochrona środowiska 13196
Obwieszczenia 135416
Gospodarka odpadami komunalnymi 127864
Wycinka drzew lub krzewów 4171
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1223
Łowiectwo 1534
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 908
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 7003
Azbest 20179
Afrykański pomór świń 438
Ptasia grypa 2785
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1637
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 2371
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 6901
Programy i Plany 39000
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 16422
Kontrole 24433
Ewidencje, rejestry, wykazy 7512
Rejestr Instytucji Kultury 5764
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 416
Polityka społeczna 3010
Karta Dużej Rodziny 2132
Wolontariusz Roku 2559
Dostęp do Informacji Publicznej 13105
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7235
Portal Obywatel 2756
Organizacje pozarządowe 9353
Programy 6301
Konkursy 13028
Wyniki 9028
Sprawozdania 5295
Konsultacje 7671
Działalność gospodarcza 3526
Ponowne wykorzystywanie 4175
Skargi i wnioski 3353
Petycje 3125
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 7045
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 4319
Inne ogłoszenia 126416

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3953
Redakcja Biuletynu 2931
Instrukcja korzystania z BIP 4625
Statystyka 2837
Wyszukiwarka 471
Wykaz skrótów 3129
Rejestr zmian 812555
Mapa serwisu 2861
Pliki do pobrania 21954
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 2801

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 99280
Informacje o naborze 193945
Zamówienia publiczne 304681
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 11447
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 72283
Platforma zakupowa 709
Wybory 10623
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 205
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 3753
Wybory Samorządowe 2018 18431
sołtysa/rady sołeckiej 9846
do Sejmu i Senatu 2015 r. 2565
Prezydenckie 2015 r. 6912
Samorządowe 2014 r. 20037
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 4736
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 8834
Referendum 5160
Konsultacje społeczne 20580
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 400
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu