ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 2932
Urząd Gminy 52110
Władze Gminy 12079
Wójt 8145
Zastępca Wójta 7540
Sekretarz 4785
Skarbnik 4063
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 9834
Referaty i stanowiska - kontakt 10963
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 9020
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 9376
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 8884
Finansowy 14403
Samodzielne Stanowiska 3931
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 3919
ds. obsługi informatycznej 4829
ds. Oświaty 294
ds. Sportu i Turystyki 52
ds. Promocji i Komunikacji 192
ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Rozwoju Gminy 46
Inspektor Ochrony Danych 1124
Działalność lobbingowa 5962
sprawozdania 58
2018 225
Procedury załatwiania spraw 92316
Referaty / Stanowiska 60978
Sprawy 82215
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1749
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 2087
Gmina Bartoszyce 8314
Status prawny 3785
Charakterystyka 2784
Statut Gminy Bartoszyce 5549
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 3788
Skład Rady Gminy 7194
Kompetencje Rady Gminy 3561
Komisje Rady Gminy 7019
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 4347
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 19474
Rada gminy 9501
Raport o stanie gminy 308
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 2037
Komisje rady gminy 942
Ogłoszenie o sesji 22960
Protokoły z sesji 3332
Kadencja VII 12634
Kadencja VIII 2128
Transmisja sesji rady gminy 2961
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 1843
Imienne wykazy głosowań radnych 774
VIII kadencja 1970
Interpelacje i Zapytania radnych 980
VIII kadencja 2357
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 742
Jednostki organizacyjne 11376
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 27254
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 20238
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 12502
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 5842
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 5705
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 29082
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 45
sprawozdania 36
2018 219
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 39
sprawozdania 34
2018 166
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach 40
sprawozdania 39
2018 185
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy 39
sprawozdania 30
2018 190
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 39
sprawozdania 36
2018 177
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żydowie 39
sprawozdania 40
2018 161
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 53
sprawozdania 34
2018 242
sprawozdania 30
Akty prawne 11476
Akty Prawa Miejscowego 407577
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 4395
2019 rok - kadencja VIII (2018-2023) 1370
2018 rok - kadencja VIII (2018-2023) 1528
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 7193
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 12690
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 7590
Zarządzenia Wójta Gminy 888
2019 rok 722
2017 rok 1054
2016 rok 3924
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 175
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 16269
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 2807
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 12825
Budżet Gminy 7252
2019 2266
2018 8861
2017 11269
2016 17097
2015 23566
2014 11285
2013 7282
2011 4472
2012 4085
Sprawozdania 10235
Rok 2019 498
Rok 2018 2950
Rok 2017 5257
Rok 2016 9056
Rok 2015 9138
Rok 2014 8778
Rok 2013 8577
Rok 2012 11269
Rok 2011 5540
Rok 2010 4909
Rok 2009 3887
Rok 2008 3132
Rok 2007 3122
Rok 2006 2972
Rok 2005 3885
Bilanse 47
Rok 2018 204
Podatki i opłaty 14715
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 852
Podatek akcyzowy 14405
Interpretacje podatkowe 659
rok 2019 2713
rok 2018 4224
rok 2017 4773
rok 2016 6389
rok 2015 5355
rok 2014 4690
rok 2013 5560
rok 2012 7792
rok 2010 3148
rok 2011 2808
rok 2009 2691
rok 2008 2790
rok 2006 3506
Wykaz mienia 3752
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 4870
2018 rok 305
2017 rok 1287
2016 rok 1733
2015 rok 2548
2014 rok 2363
2013 rok 2765
2012 rok 3932
2011 rok 3217
2010 rok 2894
2009 rok 3015
2008 rok 3159
Dotowanie placówek niepublicznych 2612
Zamówienia publiczne 296706
Regulaminy 3718
Oświadczenia majątkowe 106362
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 7526
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 5105
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2767
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1902
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2333
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2042
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2273
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 2132
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 2007
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 3762
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 3024
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 3477
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2291
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 2003
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 4731
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3320
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3056
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 2659
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2104
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2757
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 2615
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 3727
Nieruchomości 25655
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 100162
Ogłoszenia o przetargach 112287
Ochrona środowiska 14109
Obwieszczenia 165265
Gospodarka odpadami komunalnymi 151303
Wycinka drzew lub krzewów 4719
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1582
Łowiectwo 2740
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 1350
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 8375
Azbest 24603
Afrykański pomór świń 648
Ptasia grypa 3411
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1819
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 2623
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 7464
Programy i Plany 48081
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 18258
Kontrole 29513
Ewidencje, rejestry, wykazy 8460
Rejestr Instytucji Kultury 6686
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 870
Polityka społeczna 3248
Karta Dużej Rodziny 2391
Wolontariusz Roku 2921
Dostęp do Informacji Publicznej 15478
udzielanie informacji publicznej 82
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8369
Portal Obywatel 3088
Organizacje pozarządowe 10969
Programy 7897
Konkursy 15780
Wyniki 12644
Sprawozdania 6523
Konsultacje 10144
Działalność gospodarcza 3888
Ponowne wykorzystywanie 5331
Skargi i wnioski 3986
Petycje 3496
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 8684
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 5327
Inne ogłoszenia 141722

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 4343
Redakcja Biuletynu 3112
Instrukcja korzystania z BIP 5096
Statystyka 3015
Wyszukiwarka 482
Wykaz skrótów 3581
Rejestr zmian 977650
Mapa serwisu 3017
Pliki do pobrania 25191
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 3178

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 105597
Informacje o naborze 222434
Zamówienia publiczne 345982
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 13943
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 84239
Platforma zakupowa 1070
Wybory 12477
Wybory ławników 215
kadencja 2020-2023 27
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 3372
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 6576
Wybory Samorządowe 2018 23068
sołtysa/rady sołeckiej 18438
do Sejmu i Senatu 2015 r. 3061
Prezydenckie 2015 r. 8163
Samorządowe 2014 r. 23540
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 5461
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 10464
Referendum 6017
Konsultacje społeczne 24784
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 906
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu