ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 31218
Władze Gminy 7376
Wójt 4366
Zastępca Wójta 3725
Sekretarz 2685
Skarbnik 2343
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 5055
Referaty i stanowiska - kontakt 7117
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 4642
Oświaty, Kultury i Sportu 4226
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 5106
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 4747
Finansowy 6956
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 1946
Samodzielne Stanowiska 3279
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2211
ds. obsługi informatycznej 2764
Działalność lobbingowa 2238
Procedury załatwiania spraw 43955
Referaty / Stanowiska 24183
Sprawy 38405
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1024
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1166
Gmina Bartoszyce 5113
Status prawny 1954
Charakterystyka 1537
Statut Gminy Bartoszyce 2324
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 2163
Skład Rady Gminy 3312
Kompetencje Rady Gminy 1974
Komisje Rady Gminy 2897
Kontakt 1619
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 2326
Kompetencje 1083
Kontakt 1811
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 8958
Rada Gminy 3171
Ogłoszenie o sesji 5844
Protokoły z Sesji Rady 1331
Kadencja VII 1539
Jednostki organizacyjne 8912
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 17031
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 12321
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 7063
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 3646
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 3211
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 15583
Akty prawne 8513
Akty Prawa Miejscowego 167071
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 1597
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 85
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 3070
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 2659
Zarządzenia Wójta Gminy 335
2016 rok 1440
2017 rok 132
Dziennik Ustaw RP 22
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 54
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15226
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1559
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 9385
Budżet Gminy Bartoszyce 4129
2018 385
2017 2779
2016 7115
2015 12689
2014 5751
2013 4056
2011 2648
2012 2482
Podatki i opłaty 8887
Podatek akcyzowy 5707
rok 2018 775
rok 2017 2312
rok 2016 3720
rok 2015 3520
rok 2014 2916
rok 2013 3501
rok 2012 4443
rok 2010 1865
rok 2011 1772
rok 2009 1647
rok 2008 1761
rok 2006 2074
Sprawozdania 5722
Rok 2017 690
Rok 2016 3209
Rok 2015 4513
Rok 2014 5118
Rok 2013 4478
Rok 2012 6030
Rok 2011 3382
Rok 2010 2869
Rok 2009 2088
Rok 2008 1792
Rok 2007 1799
Rok 2006 1809
Rok 2005 2183
Wykaz mienia 1950
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 2625
2016 rok 379
2015 rok 1102
2014 rok 1236
2013 rok 1432
2012 rok 2150
2011 rok 1779
2010 rok 1616
2009 rok 1692
2008 rok 1844
Dotowanie placówek niepublicznych 317
Zamówienia publiczne 173974
Regulaminy 1896
Oświadczenia majątkowe 24598
Oświadczenia majątkowe 2010-2014 4218
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 2612
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1682
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1124
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1435
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1149
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1265
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1132
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1080
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1020
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2072
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 1905
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 1863
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1164
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1161
Oświadczenia złożone na podstawie art. 24h ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym 1083
oświadczenia majątkowe za rok 2010 2606
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 2572
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1945
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1811
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1361
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1223
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1391
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1426
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1301
oświadczenia majątkowe za rok 2010 2337
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2006-2010 1070
Nieruchomości 17579
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 50591
Ogłoszenia o przetargach 59485
Ochrona środowiska 10155
Obwieszczenia 73410
Gospodarka odpadami komunalnymi 73997
Wycinka drzew lub krzewów 2856
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 3151
Azbest 11174
Ptasia grypa 1185
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1062
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1626
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 10751
Programy i Plany, Strategie, raporty, opracowania 5392
Programy i Plany 21915
Kontrole 12361
Ewidencje, rejestry, wykazy 4887
Rejestr Instytucji Kultury 3273
Polityka społeczna 2035
Karta Dużej Rodziny 1334
Wolontariusz Roku 1569
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4536
Portal Obywatel 1681
Działalność gospodarcza 2212
Organizacje pozarządowe 5515
Programy 3134
Konkursy 7177
Wyniki 3240
Sprawozdania 2676
Konsultacje 3108
Dostęp do Informacji Publicznej 8587
Ponowne wykorzystywanie 1734
Skargi i wnioski 1438
Petycje 1916
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 3116
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 1818
Inne ogłoszenia 91701

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 2691
Redakcja Biuletynu 2227
Instrukcja korzystania z BIP 3179
Statystyka 2186
Wyszukiwarka 433
Wykaz skrótów 1618
Rejestr zmian 534828
Mapa serwisu 2104
Pliki do pobrania 14513
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1656
Strona główna 12760

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 80147
Informacje o naborze 151868
Zamówienia publiczne 213409
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4499
Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok 981
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 42200
Referendum 3339
Wybory 5964
sołtysa/rady sołeckiej 170
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1462
Prezydenckie 2015 r. 4006
Samorządowe 2014 r. 13124
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 3312
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 3952
Konsultacje społeczne 12100
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu