ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 3328
Urząd Gminy 55513
Władze Gminy 12787
Wójt 8694
Zastępca Wójta 8127
Sekretarz 5125
Skarbnik 4344
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 10713
Referaty i stanowiska - kontakt 11593
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 10033
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 10385
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 9772
Finansowy 15511
Samodzielne Stanowiska 4067
Inspektor Ochrony Danych 1421
Działalność lobbingowa 6419
sprawozdania 80
2018 346
Procedury załatwiania spraw 98819
Referaty / Stanowiska 65977
Sprawy 88460
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1889
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 2206
Gmina Bartoszyce 8749
Status prawny 3987
Charakterystyka 2941
Statut Gminy Bartoszyce 5963
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 3990
Skład Rady Gminy 7744
Kompetencje Rady Gminy 3768
Komisje Rady Gminy 7640
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 4660
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 21216
Rada gminy 10847
Raport o stanie gminy 530
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 2567
Komisje rady gminy 1141
Ogłoszenie o sesji 26408
Protokoły z sesji 3603
Kadencja VII 14120
Kadencja VIII 3264
Transmisja sesji rady gminy 3592
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 2192
Imienne wykazy głosowań radnych 964
VIII kadencja 2882
Interpelacje i Zapytania radnych 1242
VIII kadencja 3232
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 928
Jednostki organizacyjne 11856
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 28801
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 21352
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 6185
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 6115
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 104
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 31578
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 62
sprawozdania 54
2018 314
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 63
sprawozdania 50
2018 252
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach 59
sprawozdania 58
2018 292
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy 64
sprawozdania 47
2018 287
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 67
sprawozdania 56
2018 273
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żydowie 58
sprawozdania 55
2018 253
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 71
sprawozdania 51
2018 341
sprawozdania 47
Akty prawne 12063
Akty Prawa Miejscowego 436494
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 4869
2019 rok - kadencja VIII (2018-2023) 2422
2018 rok - kadencja VIII (2018-2023) 1810
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 8284
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 13981
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 8154
Zarządzenia Wójta Gminy 934
2019 rok 901
2017 rok 1163
2016 rok 4152
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 208
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 16423
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 2980
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 13177
Budżet Gminy 7633
2019 2959
2018 10237
2017 12277
2016 18435
2015 25352
2014 12400
2013 7833
2011 4726
2012 4324
Sprawozdania 10863
Rok 2019 745
Rok 2018 3580
Rok 2017 5775
Rok 2016 9684
Rok 2015 9719
Rok 2014 9498
Rok 2013 9173
Rok 2012 12054
Rok 2011 5818
Rok 2010 5193
Rok 2009 4121
Rok 2008 3307
Rok 2007 3292
Rok 2006 3120
Rok 2005 4112
Bilanse 68
Rok 2018 312
Podatki i opłaty 15642
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 975
Podatek akcyzowy 15813
Interpretacje podatkowe 769
rok 2019 3770
rok 2018 4516
rok 2017 5777
rok 2016 6698
rok 2015 5603
rok 2014 4903
rok 2013 5823
rok 2012 8269
rok 2010 3283
rok 2011 2915
rok 2009 2811
rok 2008 2900
rok 2006 3668
Wykaz mienia 4003
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 5247
2018 rok 447
2017 rok 1442
2016 rok 1877
2015 rok 2724
2014 rok 2496
2013 rok 2946
2012 rok 4219
2011 rok 3400
2010 rok 3067
2009 rok 3199
2008 rok 3337
Dotowanie placówek niepublicznych 2997
Zamówienia publiczne 314283
Regulaminy 3940
Oświadczenia majątkowe 119672
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 7970
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 5492
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2891
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1995
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2457
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2171
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2403
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 2279
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 2134
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 4027
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 3154
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 3740
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2452
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 2119
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 5072
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3498
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3206
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 2856
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2233
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2948
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 2793
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 4190
Nieruchomości 26654
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 107379
Ogłoszenia o przetargach 119491
Ochrona środowiska 14541
Obwieszczenia 178841
Gospodarka odpadami komunalnymi 162663
Wycinka drzew lub krzewów 4997
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1744
Łowiectwo 3392
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 1544
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 8975
Azbest 26511
Afrykański pomór świń 744
Ptasia grypa 3686
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1902
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 2743
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 7715
Programy i Plany 52147
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 19092
Kontrole 32024
Ewidencje, rejestry, wykazy 9088
Rejestr Instytucji Kultury 7180
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 1130
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 135
Polityka społeczna 3373
Karta Dużej Rodziny 2515
Wolontariusz Roku 3091
Dostęp do Informacji Publicznej 16705
udzielanie informacji publicznej 179
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9005
Portal Obywatel 3273
Organizacje pozarządowe 11820
Programy 8608
Konkursy 17016
Wyniki 14206
Sprawozdania 7095
Konsultacje 11358
Działalność gospodarcza 4160
Ponowne wykorzystywanie 5927
Skargi i wnioski 4256
Petycje 3696
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 9628
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 5850
Inne ogłoszenia 148480

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 4532
Redakcja Biuletynu 3195
Instrukcja korzystania z BIP 5352
Statystyka 3085
Wyszukiwarka 488
Wykaz skrótów 3785
Rejestr zmian 1075156
Mapa serwisu 3074
Pliki do pobrania 26725
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 3359

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 108901
Informacje o naborze 238120
Zamówienia publiczne 363977
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 15201
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 89848
Wybory 13823
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 1971
Wybory ławników 456
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 4979
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 7767
Wybory Samorządowe 2018 25325
sołtysa/rady sołeckiej 22163
do Sejmu i Senatu 2015 r. 3333
Prezydenckie 2015 r. 8735
Samorządowe 2014 r. 25114
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 5810
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 11208
Konsultacje społeczne 26582
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 1108
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu