ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 842
RODO 4971
Urząd Gminy 65775
Referaty i stanowiska - kontakt 0
Władze Gminy 14816
Wójt 10112
Zastępca Wójta 9745
Sekretarz 6060
Skarbnik 5077
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 13006
Inspektor Ochrony Danych 2310
Działalność lobbingowa 8065
sprawozdania 234
2018 731
Procedury załatwiania spraw 115205
Referaty / Stanowiska 77592
Sprawy 103484
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 2427
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 2637
Gmina Bartoszyce 10325
Status prawny 4716
Charakterystyka 3527
Statut Gminy Bartoszyce 7264
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 5567
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 25284
Rada gminy 14750
Raport o stanie gminy 1365
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 4637
Komisje rady gminy 1866
Ogłoszenie o sesji 37365
Protokoły z sesji 4477
Kadencja VII 18164
Kadencja VIII 7996
Transmisja sesji rady gminy 6479
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 2991
Imienne wykazy głosowań radnych 1625
VIII kadencja 7950
Interpelacje i Zapytania radnych 1972
VIII kadencja 6474
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 1545
Jednostki organizacyjne 13227
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 33805
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 25274
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 7044
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 7206
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 831
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 36868
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 167
sprawozdania 149
2018 771
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 184
sprawozdania 145
2018 548
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach 166
sprawozdania 149
2018 639
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy 173
sprawozdania 135
2018 624
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 184
sprawozdania 148
2018 591
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żydowie 164
sprawozdania 144
2018 635
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 178
sprawozdania 137
2018 807
sprawozdania 122
Akty prawne 13892
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 532266
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 6186
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 11792
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 17594
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 9936
Zarządzenia Wójta Gminy 1167
2020 rok 206
2019 rok 1525
2017 rok 1526
2016 rok 4933
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 274
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 16951
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 3557
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 14940
Budżet Gminy 8646
2020 2192
2019 5591
2018 14070
2017 15160
2016 22448
2015 29903
2014 15052
2013 9166
2011 5373
2012 4907
Sprawozdania 12189
Rok 2020 29
Rok 2019 2048
Rok 2018 5983
Rok 2017 7494
Rok 2015 11317
Rok 2014 10670
Rok 2016 11615
Rok 2013 10569
Rok 2011 6572
Rok 2012 14003
Rok 2010 5969
Rok 2009 4721
Rok 2008 3809
Rok 2007 3789
Rok 2006 3561
Rok 2005 4719
Bilanse 183
Rok 2018 762
Podatki i opłaty 18085
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1409
Podatek akcyzowy 19231
Interpretacje podatkowe 1204
rok 2020 1547
rok 2019 6892
rok 2018 5317
rok 2017 6620
rok 2016 7518
rok 2015 6285
rok 2014 5472
rok 2013 6408
rok 2012 9327
rok 2010 3631
rok 2011 3247
rok 2009 3125
rok 2008 3290
rok 2006 4119
Wykaz mienia 4592
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 6217
2019 rok 199
2018 rok 1002
2017 rok 2025
2016 rok 2377
2015 rok 3276
2014 rok 2954
2013 rok 3415
2012 rok 4946
2011 rok 3935
2010 rok 3569
2009 rok 3800
2008 rok 3873
Dotowanie placówek niepublicznych 4210
Zamówienia publiczne 357616
Regulaminy 4667
Oświadczenia majątkowe 158421
Oświadczenia majątkowe za 2013-2014r. 9192
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 6360
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3302
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2296
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2882
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2614
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 4633
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 3610
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 4443
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 5959
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4088
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3617
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 3361
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2659
Nieruchomości 29998
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 129340
Ogłoszenia o przetargach 142197
Ochrona środowiska 16048
Obwieszczenia 219722
Gospodarka odpadami komunalnymi 198143
Wycinka drzew lub krzewów 5851
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2316
Łowiectwo 7137
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2224
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 10985
Azbest 31325
Afrykański pomór świń 1123
Ptasia grypa 4505
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2215
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 3164
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 8549
Programy i Plany 62885
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 22818
Kontrole 37915
Ewidencje, rejestry, wykazy 10884
Rejestr Instytucji Kultury 8528
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 946
Polityka społeczna 3895
Karta Dużej Rodziny 2910
Wolontariusz Roku 3642
Dostęp do Informacji Publicznej 19243
udzielanie informacji publicznej 490
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10699
Portal Obywatel 3906
Organizacje pozarządowe 14212
Programy 10350
Konkursy 20877
Wyniki 17949
Sprawozdania 8750
Konsultacje 14648
Działalność gospodarcza 5225
Ponowne wykorzystywanie 7375
Skargi i wnioski 5406
Petycje 4395
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 12690
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 7365
Inne ogłoszenia 165125

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 5254
Redakcja Biuletynu 3667
Instrukcja korzystania z BIP 6108
Statystyka 3438
Wyszukiwarka 499
Wykaz skrótów 4514
Rejestr zmian 1369529
Mapa serwisu 3473
Pliki do pobrania 30485
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 3975

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 121508
Informacje o naborze 278341
Zamówienia publiczne 413106
Zamówienia do 30.000 EURO 110121
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 19880
Wybory 16749
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 4386
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 1079
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 6206
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 7635
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 11803
Wybory Samorządowe 2018 32284
sołtysa/rady sołeckiej 32446
Konsultacje społeczne 31634
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 1888
« powrót do poprzedniej strony