ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 25698
Władze Gminy 6191
Wójt 3641
Zastępca Wójta 2969
Sekretarz 2237
Skarbnik 1916
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 4115
Referaty i stanowiska - kontakt 6430
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 4074
Oświaty, Kultury i Sportu 3457
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 4484
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 3973
Finansowy 5294
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 1605
Samodzielne Stanowiska 3100
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 1892
ds. obsługi informatycznej 2298
Działalność lobbingowa 1492
Procedury załatwiania spraw 32817
Referaty / Stanowiska 17453
Sprawy 28864
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 800
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 936
Gmina Bartoszyce 4110
Status prawny 1402
Charakterystyka 1127
Statut Gminy Bartoszyce 1547
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 1678
Skład Rady Gminy 2252
Kompetencje Rady Gminy 1486
Komisje Rady Gminy 1978
Kontakt 1287
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 1829
Kompetencje 883
Kontakt 1382
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 6253
Rada Gminy 2235
Ogłoszenie o sesji 3911
Protokoły z Sesji Rady 881
Kadencja VII 198
Jednostki organizacyjne 8062
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 13616
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 10094
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 5627
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 3042
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 2523
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 12238
Zamówienia publiczne 146294
Regulaminy 1419
Akty prawne 7498
Akty Prawa Miejscowego 124371
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 878
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 1627
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 1080
Zarządzenia Wójta Gminy 169
2016 rok 774
Dziennik Ustaw RP 21
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 40
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 14983
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1262
Oświadczenia majątkowe 10963
Oświadczenia majątkowe 2010-2014 3280
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 2080
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1344
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 906
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1224
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 920
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 987
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 854
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 861
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 782
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1653
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 1603
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 1518
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 905
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 876
Oświadczenia złożone na podstawie art. 24h ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym 853
oświadczenia majątkowe za rok 2010 1996
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1553
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1426
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1081
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 945
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1109
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1169
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 982
oświadczenia majątkowe za rok 2010 1896
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2006-2010 783
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 8105
Budżet Gminy Bartoszyce 3209
2017 900
2016 4884
2015 10647
2014 4561
2013 3446
2011 2230
2012 2053
Podatki i opłaty 7489
Podatek akcyzowy 3904
rok 2017 961
rok 2016 3089
rok 2015 2953
rok 2014 2397
rok 2013 2930
rok 2012 3579
rok 2011 1454
rok 2010 1452
rok 2009 1285
rok 2008 1390
rok 2006 1568
Sprawozdania 4411
Rok 2017 105
Rok 2016 1568
Rok 2015 3124
Rok 2014 3862
Rok 2013 3422
Rok 2012 4467
Rok 2011 2748
Rok 2010 2311
Rok 2009 1607
Rok 2008 1364
Rok 2007 1405
Rok 2006 1438
Rok 2005 1745
Wykaz mienia 1519
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 2130
2016 rok 66
2015 rok 717
2014 rok 1002
2013 rok 1133
2012 rok 1735
2011 rok 1397
2010 rok 1283
2009 rok 1326
2008 rok 1484
Dotowanie placówek niepublicznych 78
Nieruchomości 14260
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 39467
Ogłoszenia o przetargach 46730
Ochrona środowiska 8877
Obwieszczenia 55088
Gospodarka odpadami komunalnymi 56907
Wycinka drzew lub krzewów 2434
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1672
Azbest 7993
Ptasia grypa 632
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 820
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1320
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 8326
Programy i Plany, Strategie, raporty, opracowania 4705
Programy i Plany 16982
Kontrole 8945
Ewidencje, rejestry, wykazy 3785
Rejestr Instytucji Kultury 2203
Polityka społeczna 1581
Karta Dużej Rodziny 1031
Wolontariusz Roku 1087
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3448
Portal Obywatel 1117
Działalność gospodarcza 1582
Organizacje pozarządowe 4013
Programy 2155
Konkursy 5317
Wyniki 1667
Sprawozdania 1739
Konsultacje 1996
Dostęp do Informacji Publicznej 6909
Ponowne wykorzystywanie 866
Skargi i wnioski 705
Petycje 1327
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 1918
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 1172
Inne ogłoszenia 79838

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 2117
Redakcja Biuletynu 1929
Instrukcja korzystania z BIP 2545
Statystyka 1870
Wyszukiwarka 404
Wykaz skrótów 1010
Rejestr zmian 429971
Mapa serwisu 1792
Pliki do pobrania 11602
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1135
Strona główna 10245

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 73030
Informacje o naborze 136511
Zamówienia publiczne 185931
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1774
Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok 534
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 32322
Referendum 2604
Wybory 4944
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1067
Prezydenckie 2015 r. 3078
Samorządowe 2014 r. 10623
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 2748
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 2378
Konsultacje 9764
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu