ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 28488
Władze Gminy 6795
Wójt 3962
Zastępca Wójta 3334
Sekretarz 2426
Skarbnik 2130
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 4749
Referaty i stanowiska - kontakt 6807
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 4446
Oświaty, Kultury i Sportu 3790
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 4853
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 4353
Finansowy 5896
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 1797
Samodzielne Stanowiska 3197
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2048
ds. obsługi informatycznej 2508
Działalność lobbingowa 1868
Procedury załatwiania spraw 39141
Referaty / Stanowiska 21096
Sprawy 34312
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 928
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1049
Gmina Bartoszyce 4622
Status prawny 1652
Charakterystyka 1318
Statut Gminy Bartoszyce 1854
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 1912
Skład Rady Gminy 2840
Kompetencje Rady Gminy 1709
Komisje Rady Gminy 2439
Kontakt 1481
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 2093
Kompetencje 1001
Kontakt 1573
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 7828
Rada Gminy 2734
Ogłoszenie o sesji 5102
Protokoły z Sesji Rady 1143
Kadencja VII 790
Jednostki organizacyjne 8550
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 15981
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 11548
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 6283
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 3413
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 2963
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 14437
Zamówienia publiczne 165163
Regulaminy 1694
Akty prawne 8041
Akty Prawa Miejscowego 147139
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 1279
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 2195
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 2089
Zarządzenia Wójta Gminy 259
2016 rok 1129
2017 rok 37
Dziennik Ustaw RP 22
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 49
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15147
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1426
Oświadczenia majątkowe 18276
Oświadczenia majątkowe 2010-2014 3805
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 2386
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1525
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1009
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1361
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1033
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1131
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 985
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 969
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 898
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1882
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 1786
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 1673
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1037
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1028
Oświadczenia złożone na podstawie art. 24h ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym 991
oświadczenia majątkowe za rok 2010 2303
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 2329
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1761
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1675
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1227
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1102
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1258
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1320
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1166
oświadczenia majątkowe za rok 2010 2150
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2006-2010 966
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 8849
Budżet Gminy Bartoszyce 3693
2017 1886
2016 6298
2015 11890
2014 5372
2013 3781
2011 2387
2012 2283
Podatki i opłaty 8241
Podatek akcyzowy 4842
rok 2017 1685
rok 2016 3411
rok 2015 3246
rok 2014 2611
rok 2013 3187
rok 2012 3995
rok 2011 1607
rok 2010 1626
rok 2009 1454
rok 2008 1570
rok 2006 1838
Sprawozdania 5008
Rok 2017 384
Rok 2016 2470
Rok 2015 3853
Rok 2014 4440
Rok 2013 3877
Rok 2012 5114
Rok 2011 3004
Rok 2010 2576
Rok 2009 1788
Rok 2008 1516
Rok 2007 1547
Rok 2006 1600
Rok 2005 1967
Wykaz mienia 1733
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 2394
2016 rok 223
2015 rok 890
2014 rok 1142
2013 rok 1267
2012 rok 1924
2011 rok 1569
2010 rok 1454
2009 rok 1472
2008 rok 1660
Dotowanie placówek niepublicznych 203
Nieruchomości 16403
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 46244
Ogłoszenia o przetargach 53284
Ochrona środowiska 9509
Obwieszczenia 66392
Gospodarka odpadami komunalnymi 66332
Wycinka drzew lub krzewów 2653
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2345
Azbest 9424
Ptasia grypa 894
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 976
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1486
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 9773
Programy i Plany, Strategie, raporty, opracowania 5069
Programy i Plany 19880
Kontrole 10263
Ewidencje, rejestry, wykazy 4367
Rejestr Instytucji Kultury 2771
Polityka społeczna 1812
Karta Dużej Rodziny 1155
Wolontariusz Roku 1370
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4024
Portal Obywatel 1388
Działalność gospodarcza 1907
Organizacje pozarządowe 4762
Programy 2605
Konkursy 6144
Wyniki 2444
Sprawozdania 2228
Konsultacje 2640
Dostęp do Informacji Publicznej 8007
Ponowne wykorzystywanie 1299
Skargi i wnioski 1090
Petycje 1617
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 2612
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 1563
Inne ogłoszenia 86409

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 2370
Redakcja Biuletynu 2088
Instrukcja korzystania z BIP 2842
Statystyka 2049
Wyszukiwarka 428
Wykaz skrótów 1239
Rejestr zmian 495017
Mapa serwisu 1969
Pliki do pobrania 13002
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1401
Strona główna 11275

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 77527
Informacje o naborze 144973
Zamówienia publiczne 201635
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3480
Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok 799
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 37703
Referendum 3029
Wybory 5414
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1234
Prezydenckie 2015 r. 3461
Samorządowe 2014 r. 11896
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 3051
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 3168
sołtysa/ sołtysów 7
Konsultacje społeczne 10906
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu