ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 25116
Władze Gminy 5978
Wójt 3525
Zastępca Wójta 2901
Sekretarz 2182
Skarbnik 1851
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 3896
Referaty i stanowiska - kontakt 6363
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 3953
Oświaty, Kultury i Sportu 3307
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 4320
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 3786
Finansowy 5085
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 1535
Samodzielne Stanowiska 3082
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 1859
ds. obsługi informatycznej 2224
Działalność lobbingowa 1371
Procedury załatwiania spraw 31596
Referaty / Stanowiska 16578
Sprawy 27295
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 765
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 911
Gmina Bartoszyce 3993
Status prawny 1339
Charakterystyka 1078
Statut Gminy Bartoszyce 1497
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 1616
Skład Rady Gminy 2133
Kompetencje Rady Gminy 1432
Komisje Rady Gminy 1856
Kontakt 1225
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 1778
Kompetencje 853
Kontakt 1334
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 5893
Rada Gminy 2134
Ogłoszenie o sesji 3554
Protokoły z Sesji Rady 777
Kadencja VII 41
Jednostki organizacyjne 7893
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 13130
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 9725
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 5408
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 2910
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 2382
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 11600
Zamówienia publiczne 143183
Regulaminy 1337
Akty prawne 7391
Akty Prawa Miejscowego 115826
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 766
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 1436
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 840
Zarządzenia Wójta Gminy 153
2016 rok 683
Dziennik Ustaw RP 21
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 37
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 14936
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1223
Oświadczenia majątkowe 9678
Oświadczenia majątkowe 2010-2014 3218
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 2006
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1299
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 883
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1183
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 883
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 946
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 810
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 838
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 742
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1594
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 1550
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 1461
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 877
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 852
Oświadczenia złożone na podstawie art. 24h ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym 820
oświadczenia majątkowe za rok 2010 1869
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 1936
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1487
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1358
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1018
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 911
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1068
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1127
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 876
oświadczenia majątkowe za rok 2010 1778
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2006-2010 731
Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 7912
Budżet Gminy Bartoszyce 3098
2017 623
2016 4440
2015 10358
2014 4326
2013 3318
2011 2189
2012 1986
Podatki i opłaty 7196
Podatek akcyzowy 3739
rok 2017 825
rok 2016 2982
rok 2015 2901
rok 2014 2336
rok 2013 2840
rok 2012 3449
rok 2011 1419
rok 2010 1395
rok 2009 1244
rok 2008 1345
rok 2006 1512
Sprawozdania 4292
Rok 2017 65
Rok 2016 1331
Rok 2015 2969
Rok 2014 3735
Rok 2013 3268
Rok 2012 4249
Rok 2011 2640
Rok 2010 2209
Rok 2009 1510
Rok 2008 1309
Rok 2007 1354
Rok 2006 1374
Rok 2005 1651
Wykaz mienia 1484
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 2070
2015 rok 664
2014 rok 957
2013 rok 1096
2012 rok 1672
2011 rok 1352
2010 rok 1234
2009 rok 1285
2008 rok 1431
Dotowanie placówek niepublicznych 57
Nieruchomości 13846
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 37748
Ogłoszenia o przetargach 45264
Ochrona środowiska 8744
Obwieszczenia 51575
Gospodarka odpadami komunalnymi 53795
Wycinka drzew lub krzewów 2364
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1532
Azbest 7529
Ptasia grypa 548
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 793
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1273
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 8075
Programy i Plany, Strategie, raporty, opracowania 4647
Programy i Plany 16184
Kontrole 8476
Ewidencje, rejestry, wykazy 3666
Rejestr Instytucji Kultury 2028
Polityka społeczna 1540
Karta Dużej Rodziny 998
Wolontariusz Roku 859
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3306
Portal Obywatel 1061
Działalność gospodarcza 1486
Organizacje pozarządowe 3860
Programy 2043
Konkursy 5119
Wyniki 1433
Sprawozdania 1627
Konsultacje 1851
Dostęp do Informacji Publicznej 6545
Ponowne wykorzystywanie 729
Skargi i wnioski 608
Petycje 1241
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 1721
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 1046
Inne ogłoszenia 78144

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 2051
Redakcja Biuletynu 1893
Instrukcja korzystania z BIP 2481
Statystyka 1830
Wyszukiwarka 396
Wykaz skrótów 959
Rejestr zmian 419381
Mapa serwisu 1754
Pliki do pobrania 11263
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1077
Strona główna 10026

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 71951
Informacje o naborze 134787
Zamówienia publiczne 182382
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1370
Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok 464
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 31273
Referendum 2504
Wybory 4845
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1006
Prezydenckie 2015 r. 2943
Samorządowe 2014 r. 10232
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 2638
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 2150
Konsultacje 9484
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu