ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 2438
Urząd Gminy 48934
Władze Gminy 11398
Wójt 7554
Zastępca Wójta 6836
Sekretarz 4490
Skarbnik 3813
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 8932
Referaty i stanowiska - kontakt 10203
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 7901
Oświaty, Kultury i Sportu 7675
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 8360
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 8001
Finansowy 13167
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 3356
Samodzielne Stanowiska 3808
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 3620
ds. obsługi informatycznej 4515
Inspektor Ochrony Danych 896
Działalność lobbingowa 5466
sprawozdania 24
2018 109
Procedury załatwiania spraw 84687
Referaty / Stanowiska 54350
Sprawy 75279
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1631
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1945
Gmina Bartoszyce 7923
Status prawny 3555
Charakterystyka 2615
Statut Gminy Bartoszyce 5108
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 3574
Skład Rady Gminy 6561
Kompetencje Rady Gminy 3343
Komisje Rady Gminy 6297
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 4052
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 17895
Rada gminy 8244
Raport o stanie gminy 138
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 1520
Komisje rady gminy 760
Ogłoszenie o sesji 19593
Protokoły z sesji 3067
Kadencja VII 10869
Kadencja VIII 1404
Transmisja sesji rady gminy 2145
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 1434
Imienne wykazy głosowań radnych 602
VIII kadencja 1375
Interpelacje i Zapytania radnych 807
VIII kadencja 1735
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 593
Jednostki organizacyjne 11005
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 25585
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 19082
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 11651
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 5514
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 5265
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 26670
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 25
sprawozdania 17
2018 101
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 19
sprawozdania 16
2018 75
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach 18
sprawozdania 18
2018 83
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy 19
sprawozdania 16
2018 93
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 19
sprawozdania 16
2018 88
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żydowie 21
sprawozdania 16
2018 81
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 29
sprawozdania 19
2018 118
sprawozdania 14
Akty prawne 11018
Akty Prawa Miejscowego 366026
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 4011
2019 rok - kadencja VIII (2018-2023) 745
2018 rok - kadencja VIII (2018-2023) 1235
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 5798
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 10936
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 6851
Zarządzenia Wójta Gminy 855
2019 rok 528
2017 rok 959
2016 rok 3638
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 140
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 16094
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 2594
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 12399
Budżet Gminy 6859
2019 1564
2018 7286
2017 10142
2016 15580
2015 21577
2014 10124
2013 6702
2011 4203
2012 3819
Sprawozdania 9554
Rok 2019 360
Rok 2018 2256
Rok 2017 4639
Rok 2016 8426
Rok 2015 8436
Rok 2014 8245
Rok 2013 7926
Rok 2012 10546
Rok 2011 5273
Rok 2010 4652
Rok 2009 3669
Rok 2008 2978
Rok 2007 2948
Rok 2006 2838
Rok 2005 3672
Bilanse 24
Rok 2018 105
Podatki i opłaty 13716
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 712
Podatek akcyzowy 12835
Interpretacje podatkowe 552
rok 2019 1926
rok 2018 3945
rok 2017 4460
rok 2016 6056
rok 2015 5090
rok 2014 4471
rok 2013 5322
rok 2012 7276
rok 2010 3003
rok 2011 2700
rok 2009 2554
rok 2008 2659
rok 2006 3327
Wykaz mienia 3470
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 4487
2018 rok 156
2017 rok 1089
2016 rok 1562
2015 rok 2355
2014 rok 2212
2013 rok 2571
2012 rok 3621
2011 rok 2989
2010 rok 2707
2009 rok 2823
2008 rok 2970
Dotowanie placówek niepublicznych 2185
Zamówienia publiczne 273369
Regulaminy 3458
Oświadczenia majątkowe 94204
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 7032
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 4671
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2623
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1805
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2205
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1916
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2133
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1990
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1864
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 3493
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2896
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 3176
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2113
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1899
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 4417
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3152
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2916
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 2464
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1982
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2524
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 2431
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 3334
Nieruchomości 24611
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 91578
Ogłoszenia o przetargach 103723
Ochrona środowiska 13640
Obwieszczenia 148913
Gospodarka odpadami komunalnymi 139542
Wycinka drzew lub krzewów 4448
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1398
Łowiectwo 2093
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 1132
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 7673
Azbest 22216
Afrykański pomór świń 538
Ptasia grypa 3106
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1736
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 2499
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 7172
Programy i Plany 42981
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 17247
Kontrole 26770
Ewidencje, rejestry, wykazy 7942
Rejestr Instytucji Kultury 6185
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 636
Polityka społeczna 3119
Karta Dużej Rodziny 2262
Wolontariusz Roku 2730
Dostęp do Informacji Publicznej 14188
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7721
Portal Obywatel 2920
Organizacje pozarządowe 10078
Programy 6996
Konkursy 14298
Wyniki 10702
Sprawozdania 5837
Konsultacje 8803
Działalność gospodarcza 3689
Ponowne wykorzystywanie 4714
Skargi i wnioski 3653
Petycje 3300
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 7910
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 4839
Inne ogłoszenia 133339

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 4135
Redakcja Biuletynu 3025
Instrukcja korzystania z BIP 4850
Statystyka 2934
Wyszukiwarka 472
Wykaz skrótów 3343
Rejestr zmian 875530
Mapa serwisu 2942
Pliki do pobrania 23483
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 2989

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 102180
Informacje o naborze 203950
Zamówienia publiczne 321947
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 12628
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 77903
Platforma zakupowa 907
Wybory 11505
Wybory ławników 65
kadencja 2020-2023 6
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 2505
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 5279
Wybory Samorządowe 2018 20647
sołtysa/rady sołeckiej 14111
do Sejmu i Senatu 2015 r. 2797
Prezydenckie 2015 r. 7501
Samorządowe 2014 r. 21662
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 5069
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 9675
Referendum 5588
Konsultacje społeczne 22564
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 666
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu