ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 316
Urząd Gminy 35843
Władze Gminy 8267
Wójt 5058
Zastępca Wójta 4262
Sekretarz 3122
Skarbnik 2702
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 5694
Referaty i stanowiska - kontakt 7708
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 5120
Oświaty, Kultury i Sportu 5022
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 5626
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 5340
Finansowy 8478
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 2200
Samodzielne Stanowiska 3415
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2542
ds. obsługi informatycznej 3223
Inspektor Ochrony Danych 83
Działalność lobbingowa 2876
Procedury załatwiania spraw 52814
Referaty / Stanowiska 29661
Sprawy 45900
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1181
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1348
Gmina Bartoszyce 5900
Status prawny 2439
Charakterystyka 1859
Statut Gminy Bartoszyce 3003
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 2550
Skład Rady Gminy 3938
Kompetencje Rady Gminy 2350
Komisje Rady Gminy 3636
Kontakt 1907
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 2713
Kompetencje 1284
Kontakt 2098
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 11210
Rada Gminy 3808
Ogłoszenie o sesji 7338
Protokoły z Sesji Rady 1677
Kadencja VII 3215
Jednostki organizacyjne 9443
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 18880
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 13888
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 8218
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 4093
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 3657
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 18057
Akty prawne 9265
Akty Prawa Miejscowego 205888
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 2129
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 839
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 4571
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 3449
Zarządzenia Wójta Gminy 460
2016 rok 1998
2017 rok 345
Dziennik Ustaw RP 23
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 67
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15447
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1830
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 10181
Budżet Gminy Bartoszyce 4850
2018 1323
2017 4318
2016 8490
2015 14145
2014 6353
2013 4621
2011 3008
2012 2720
Sprawozdania 6768
Rok 2018 87
Rok 2017 1506
Rok 2016 4427
Rok 2015 5492
Rok 2014 5904
Rok 2013 5401
Rok 2012 7136
Rok 2011 3911
Rok 2010 3296
Rok 2009 2506
Rok 2008 2113
Rok 2007 2098
Rok 2006 2088
Rok 2005 2556
Podatki i opłaty 9883
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 88
Podatek akcyzowy 7154
rok 2018 1753
rok 2017 2931
rok 2016 4366
rok 2015 3981
rok 2014 3401
rok 2013 4093
rok 2012 5251
rok 2010 2221
rok 2011 2078
rok 2009 1962
rok 2008 2069
rok 2006 2477
Wykaz mienia 2330
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 3074
2017 rok 124
2016 rok 653
2015 rok 1400
2014 rok 1477
2013 rok 1703
2012 rok 2486
2011 rok 2061
2010 rok 1885
2009 rok 1970
2008 rok 2133
Dotowanie placówek niepublicznych 653
Zamówienia publiczne 192697
Regulaminy 2321
Oświadczenia majątkowe 36990
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 5061
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 3053
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1910
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1281
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1593
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1329
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1457
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1311
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1261
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2403
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2104
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2134
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1362
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1332
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 3019
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2232
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2059
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1590
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1384
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1622
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1620
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1580
Nieruchomości 19517
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 59200
Ogłoszenia o przetargach 70537
Ochrona środowiska 11133
Obwieszczenia 88641
Gospodarka odpadami komunalnymi 87530
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 325
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 285
Wycinka drzew lub krzewów 3269
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4336
Azbest 13836
Ptasia grypa 1721
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1257
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1888
Programy i Plany, Strategie, raporty, opracowania 5899
Programy i Plany 25985
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 12598
Kontrole 16332
Ewidencje, rejestry, wykazy 5821
Rejestr Instytucji Kultury 4109
Polityka społeczna 2443
Karta Dużej Rodziny 1591
Wolontariusz Roku 1850
Dostęp do Informacji Publicznej 9921
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5595
Portal Obywatel 2106
Organizacje pozarządowe 6796
Programy 3967
Konkursy 8705
Wyniki 4732
Sprawozdania 3435
Konsultacje 4002
Działalność gospodarcza 2699
Ponowne wykorzystywanie 2547
Skargi i wnioski 2022
Petycje 2360
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 4061
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 2309
Inne ogłoszenia 101245

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3168
Redakcja Biuletynu 2458
Instrukcja korzystania z BIP 3769
Statystyka 2419
Wyszukiwarka 444
Wykaz skrótów 2165
Rejestr zmian 606192
Mapa serwisu 2338
Pliki do pobrania 16853
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 2031
Strona główna 14962

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 84368
Informacje o naborze 162576
Zamówienia publiczne 236237
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6577
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 49715
Wybory 7139
Wybory Samorządowe 2018 341
sołtysa/rady sołeckiej 677
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1828
Prezydenckie 2015 r. 4931
Samorządowe 2014 r. 15124
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 3763
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 5154
Referendum 4016
Konsultacje społeczne 14217
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu