ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 2603
RODO 7295
Urząd Gminy 82301
Władze Gminy 18008
Wójt 12759
Zastępca Wójta 12387
Sekretarz 7602
Skarbnik 6575
Regulamin organizacyjny 17988
Referaty i stanowiska - kontakt 1677
Inspektor Ochrony Danych 3758
Działalność lobbingowa 10835
sprawozdania 463
2018 1449
Jednostki organizacyjne 17348
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 31450
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 42572
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach 3957
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 8668
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 9152
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 662
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 708
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 628
Szkoła Podstawowa w Kinkajmach 746
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 602
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 631
Ewidencje, rejestry, wykazy 14053
Rejestr Instytucji Kultury 11601
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 3393
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 2340
Gmina Bartoszyce 11875
Status prawny 6026
Charakterystyka 4407
Statut Gminy Bartoszyce 9167
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 6802
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, statuty sołectw 31758
Procedury załatwiania spraw 151275
Referaty / Stanowiska 105183
Sprawy 136536
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 3291
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 3445
Rada gminy 18663
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 8466
Komisje rady gminy 3759
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 4152
Transmisja sesji rady gminy 9604
Ogłoszenie o sesji 62359
Protokoły z sesji 5645
Kadencja VII 25742
Kadencja VIII 20383
Raport o stanie gminy 3294
Imienne wykazy głosowań radnych 2590
VIII kadencja 22208
Interpelacje i Zapytania radnych 2979
VIII kadencja 13843
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 2741
Akty prawne 18960
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 749820
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 8256
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 17190
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 23959
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 12593
Zarządzenia Wójta Gminy 1563
2020 rok 1334
2019 rok 2648
2017 rok 2170
2016 rok 6607
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 308
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 17852
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 4447
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 16849
Budżet Gminy 9640
2021 1411
2020 7476
2019 9862
2018 20955
2017 20320
2016 29273
2015 38550
2014 19163
2013 11497
2011 6582
2012 6242
Sprawozdania 13682
Rok 2020 2301
Rok 2019 6017
Rok 2018 9845
Rok 2017 10699
Rok 2015 14341
Rok 2014 13024
Rok 2016 15280
Rok 2013 13203
Rok 2011 8045
Rok 2012 17177
Rok 2010 7394
Rok 2009 5910
Rok 2008 4768
Rok 2007 4656
Rok 2006 4320
Rok 2005 5878
Bilanse 393
Rok 2018 1444
Podatki i opłaty 22528
Zwrot podatku akcyzowego 25933
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2080
rok 2021 1086
rok 2020 4451
rok 2019 11852
rok 2018 6643
rok 2016 9051
rok 2017 8142
rok 2015 7669
rok 2014 6629
rok 2013 7747
rok 2010 4495
rok 2012 11526
rok 2011 3998
rok 2009 3880
rok 2008 4043
rok 2006 5153
Interpretacje podatkowe 1894
Wykaz mienia 5792
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 7042
2019 rok 1590
2018 rok 1975
2017 rok 3009
2016 rok 3330
2015 rok 4302
2014 rok 3861
2013 rok 4397
2012 rok 6319
2011 rok 4942
2010 rok 4589
2009 rok 4867
2008 rok 4898
Dotowanie placówek niepublicznych 6801
Zamówienia publiczne 455018
Regulaminy 5955
Oświadczenia majątkowe 242218
Oświadczenia majątkowe za 2014r. 10286
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 7143
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4033
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 5176
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 4312
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 6658
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4966
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 4314
Nieruchomości 35124
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 169458
Ogłoszenia o przetargach 184947
Ochrona środowiska 18001
Obwieszczenia 332955
Gospodarka odpadami komunalnymi 294307
Wycinka drzew lub krzewów 7428
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 3131
Łowiectwo 15253
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 3385
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 15639
Azbest 40589
Afrykański pomór świń 1619
Ptasia grypa 6154
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2806
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 3849
Uproszczone plany urządzania lasów 522
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 9436
Programy i Plany 83166
Kontrole 49323
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 30086
Powszechny Spis Rolny w 2020 6332
Polityka społeczna 4765
Karta Dużej Rodziny 3522
Wolontariusz Roku 4582
Dostęp do Informacji Publicznej 23977
udzielanie informacji publicznej 1102
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13167
Portal Obywatel 5002
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 666
Organizacje pozarządowe 18628
Programy 13747
Konkursy 29772
Wyniki 26010
Sprawozdania 11941
Konsultacje 20854
Działalność gospodarcza 7137
Ponowne wykorzystywanie 10083
Skargi i wnioski 8164
Petycje 5675
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 18197
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 11560
Inne ogłoszenia 198123

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 6471
Deklaracja dostępności cyfrowej 1951
Redakcja Biuletynu 4369
Instrukcja korzystania z BIP 7376
Statystyka 4096
Wyszukiwarka 504
Wykaz skrótów 5733
Rejestr zmian 1886168
Mapa serwisu 4051
Pliki do pobrania 34633
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 5153

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 159859
Informacje o naborze 354259
Zamówienia publiczne 514404
Zamówienia do 130 000 zł 146254
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 26821
Wybory 19652
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 9152
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 14995
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 4561
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 12422
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 11604
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 17460
Wybory Samorządowe 2018 43395
sołtysa/rady sołeckiej 50146
Konsultacje społeczne 40288
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 3005
Koronawirus (COVID-19) 959
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 596
« powrót do poprzedniej strony