ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1671
Urząd Gminy 43751
Władze Gminy 10240
Wójt 6558
Zastępca Wójta 5863
Sekretarz 3971
Skarbnik 3378
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 7203
Referaty i stanowiska - kontakt 9149
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 6522
Oświaty, Kultury i Sportu 6425
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 7081
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 6746
Finansowy 11113
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 2886
Samodzielne Stanowiska 3665
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 3184
ds. obsługi informatycznej 3954
Inspektor Ochrony Danych 596
Działalność lobbingowa 4396
Procedury załatwiania spraw 71816
Referaty / Stanowiska 44049
Sprawy 63076
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1466
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1735
Gmina Bartoszyce 7162
Status prawny 3124
Charakterystyka 2316
Statut Gminy Bartoszyce 4130
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 3162
Skład Rady Gminy 5460
Kompetencje Rady Gminy 2903
Komisje Rady Gminy 5129
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 3538
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 14994
Rada gminy 6264
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 520
Komisje rady gminy 347
Ogłoszenie o sesji 13717
Protokoły z sesji 2498
Kadencja VII 7989
Kadencja VIII 378
Transmisja sesji rady gminy 1132
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 813
Imienne wykazy głosowań radnych 244
VIII kadencja 493
Interpelacje i Zapytania radnych 314
VIII kadencja 493
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 284
Jednostki organizacyjne 10419
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 23226
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 17158
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 10183
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 4998
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 4615
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 23052
Akty prawne 10356
Akty Prawa Miejscowego 300185
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 3275
2019 rok - kadencja VIII (2018-2023) 69
2018 rok - kadencja VIII (2018-2023) 581
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 3864
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 8405
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 5623
Zarządzenia Wójta Gminy 720
2016 rok 3069
2017 rok 750
2019 rok 139
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 119
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15798
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 2249
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 11624
Budżet Gminy 6046
2019 130
2018 4842
2017 8033
2016 12627
2015 18335
2014 8335
2013 5780
2011 3683
2012 3365
Sprawozdania 8304
Rok 2018 957
Rok 2017 3465
Rok 2016 6959
Rok 2015 7249
Rok 2014 7188
Rok 2013 6770
Rok 2012 9109
Rok 2011 4688
Rok 2010 4093
Rok 2009 3176
Rok 2008 2614
Rok 2007 2592
Rok 2006 2532
Rok 2005 3194
Podatki i opłaty 12036
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 461
Podatek akcyzowy 10290
Interpretacje podatkowe 301
rok 2019 846
rok 2018 3299
rok 2017 3802
rok 2016 5395
rok 2015 4636
rok 2014 4027
rok 2013 4830
rok 2012 6384
rok 2010 2705
rok 2011 2460
rok 2009 2324
rok 2008 2417
rok 2006 2997
Wykaz mienia 2991
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 3872
2017 rok 753
2016 rok 1252
2015 rok 2015
2014 rok 1929
2013 rok 2205
2012 rok 3148
2011 rok 2620
2010 rok 2361
2009 rok 2461
2008 rok 2636
Dotowanie placówek niepublicznych 1481
Zamówienia publiczne 239749
Regulaminy 3013
Oświadczenia majątkowe 71179
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 6281
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 4041
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2342
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1606
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1959
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1674
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1866
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1725
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1639
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 3048
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2591
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2744
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1811
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1664
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 3874
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2801
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2603
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 2111
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1738
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2193
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 2109
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 2616
Nieruchomości 22904
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 78449
Ogłoszenia o przetargach 92353
Ochrona środowiska 12637
Obwieszczenia 124015
Gospodarka odpadami komunalnymi 118282
Wycinka drzew lub krzewów 3934
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 995
Łowiectwo 1093
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 749
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 6293
Azbest 18502
Afrykański pomór świń 329
Ptasia grypa 2554
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1555
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 2267
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 6690
Programy i Plany 35844
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 15585
Kontrole 22032
Ewidencje, rejestry, wykazy 7163
Rejestr Instytucji Kultury 5302
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 233
Polityka społeczna 2847
Karta Dużej Rodziny 1978
Wolontariusz Roku 2409
Dostęp do Informacji Publicznej 12415
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6884
Portal Obywatel 2583
Organizacje pozarządowe 8637
Programy 5778
Konkursy 11881
Wyniki 7861
Sprawozdania 4922
Konsultacje 6747
Działalność gospodarcza 3343
Ponowne wykorzystywanie 3788
Skargi i wnioski 3019
Petycje 2923
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 6417
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 3881
Inne ogłoszenia 120526

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3763
Redakcja Biuletynu 2814
Instrukcja korzystania z BIP 4419
Statystyka 2723
Wyszukiwarka 468
Wykaz skrótów 2909
Rejestr zmian 765044
Mapa serwisu 2725
Pliki do pobrania 20860
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 2639

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 95631
Informacje o naborze 186027
Zamówienia publiczne 288707
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10227
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 67485
Platforma zakupowa 493
Wybory 9904
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 2447
Wybory Samorządowe 2018 16113
sołtysa/rady sołeckiej 5711
do Sejmu i Senatu 2015 r. 2406
Prezydenckie 2015 r. 6353
Samorządowe 2014 r. 18901
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 4489
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 8146
Referendum 4894
Konsultacje społeczne 19167
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 152
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu