ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 1159
RODO 5393
Urząd Gminy 68576
Referaty i stanowiska - kontakt 0
Władze Gminy 15343
Wójt 10635
Zastępca Wójta 10265
Sekretarz 6346
Skarbnik 5377
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 14003
Inspektor Ochrony Danych 2550
Działalność lobbingowa 8598
sprawozdania 271
2018 867
Procedury załatwiania spraw 120901
Referaty / Stanowiska 81966
Sprawy 108589
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 2577
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 2779
Gmina Bartoszyce 10717
Status prawny 4981
Charakterystyka 3695
Statut Gminy Bartoszyce 7675
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 5787
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 26443
Rada gminy 15896
Raport o stanie gminy 1845
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 5327
Komisje rady gminy 2149
Ogłoszenie o sesji 42121
Protokoły z sesji 4730
Kadencja VII 19670
Kadencja VIII 10237
Transmisja sesji rady gminy 7296
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 3261
Imienne wykazy głosowań radnych 1800
VIII kadencja 10102
Interpelacje i Zapytania radnych 2197
VIII kadencja 7848
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 1776
Jednostki organizacyjne 13743
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 35394
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 26676
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 7300
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 7526
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce 1226
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 38528
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 202
sprawozdania 175
2018 929
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 213
sprawozdania 170
2018 666
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach 195
sprawozdania 174
2018 766
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy 202
sprawozdania 161
2018 743
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 208
sprawozdania 172
2018 719
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żydowie 195
sprawozdania 170
2018 792
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 205
sprawozdania 162
2018 975
sprawozdania 151
Akty prawne 14597
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 576228
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 6520
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 12973
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 18840
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 10473
Zarządzenia Wójta Gminy 1253
2020 rok 478
2019 rok 1779
2017 rok 1664
2016 rok 5261
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 281
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 17097
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 3709
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 15343
Budżet Gminy 8902
2020 3291
2019 6537
2018 15469
2017 16067
2016 23806
2015 31565
2014 15708
2013 9561
2011 5571
2012 5116
Sprawozdania 12568
Rok 2020 260
Rok 2019 2894
Rok 2018 6780
Rok 2017 8104
Rok 2015 11829
Rok 2014 11048
Rok 2016 12320
Rok 2013 10954
Rok 2011 6805
Rok 2012 14463
Rok 2010 6205
Rok 2009 4908
Rok 2008 3955
Rok 2007 3935
Rok 2006 3695
Rok 2005 4891
Bilanse 217
Rok 2018 918
Podatki i opłaty 18799
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1546
Podatek akcyzowy 20449
Interpretacje podatkowe 1342
rok 2020 2047
rok 2019 7771
rok 2018 5568
rok 2017 6889
rok 2016 7778
rok 2015 6542
rok 2014 5686
rok 2013 6669
rok 2012 9806
rok 2010 3801
rok 2011 3392
rok 2009 3285
rok 2008 3440
rok 2006 4326
Wykaz mienia 4800
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 6423
2019 rok 460
2018 rok 1197
2017 rok 2200
2016 rok 2568
2015 rok 3454
2014 rok 3125
2013 rok 3585
2012 rok 5196
2011 rok 4121
2010 rok 3762
2009 rok 4014
2008 rok 4071
Dotowanie placówek niepublicznych 4638
Zamówienia publiczne 375257
Regulaminy 4924
Oświadczenia majątkowe 173121
Oświadczenia majątkowe za 2013-2014r. 9476
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 6574
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3459
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2425
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 3011
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2754
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 4775
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 3766
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 4637
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 6143
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4253
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3747
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 3521
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2776
Nieruchomości 30993
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 137779
Ogłoszenia o przetargach 151255
Ochrona środowiska 16375
Obwieszczenia 242775
Gospodarka odpadami komunalnymi 215844
Wycinka drzew lub krzewów 6078
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2487
Łowiectwo 8455
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2460
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 11833
Azbest 33149
Afrykański pomór świń 1243
Ptasia grypa 4793
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2317
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 3295
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 8733
Programy i Plany 66620
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 24319
Kontrole 39868
Ewidencje, rejestry, wykazy 11388
Rejestr Instytucji Kultury 9046
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 2033
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 1197
Powszechny Spis Rolny w 2020 1066
Polityka społeczna 4039
Karta Dużej Rodziny 3034
Wolontariusz Roku 3812
Dostęp do Informacji Publicznej 20041
udzielanie informacji publicznej 611
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11166
Portal Obywatel 4095
Organizacje pozarządowe 14975
Programy 11020
Konkursy 22597
Wyniki 19562
Sprawozdania 9390
Konsultacje 15757
Działalność gospodarcza 5551
Ponowne wykorzystywanie 7787
Skargi i wnioski 5755
Petycje 4590
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 13864
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 7973
Inne ogłoszenia 171689

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 5448
Deklaracja dostępności cyfrowej 122
Redakcja Biuletynu 3814
Instrukcja korzystania z BIP 6317
Statystyka 3589
Wyszukiwarka 501
Wykaz skrótów 4696
Rejestr zmian 1457912
Mapa serwisu 3573
Pliki do pobrania 31340
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 4160

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 131714
Informacje o naborze 294364
Zamówienia publiczne 434316
Zamówienia do 30.000 EURO 117242
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 21279
Wybory 17758
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 2817
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 6796
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 1895
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 7663
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 8565
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 13029
Wybory Samorządowe 2018 34751
sołtysa/rady sołeckiej 36032
Konsultacje społeczne 33241
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 2105
« powrót do poprzedniej strony