ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 1640
RODO 6014
Urząd Gminy 73350
Referaty i stanowiska - kontakt 86
Władze Gminy 16317
Wójt 11455
Zastępca Wójta 11073
Sekretarz 6804
Skarbnik 5805
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 15273
Inspektor Ochrony Danych 2968
Działalność lobbingowa 9383
sprawozdania 345
2018 1122
Jednostki organizacyjne 14928
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 28396
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 37752
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach 2231
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 7734
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 8097
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 166
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 161
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 190
Szkoła Podstawowa w Kinkajmach 202
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 186
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 206
Ewidencje, rejestry, wykazy 12264
Rejestr Instytucji Kultury 9869
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 2462
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 1577
Gmina Bartoszyce 11090
Status prawny 5326
Charakterystyka 3928
Statut Gminy Bartoszyce 8177
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 6143
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, statuty sołectw 28172
Procedury załatwiania spraw 130220
Referaty / Stanowiska 88639
Sprawy 117074
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 2809
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 3015
Rada gminy 16943
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 6393
Komisje rady gminy 2676
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 3572
Transmisja sesji rady gminy 8019
Ogłoszenie o sesji 48852
Protokoły z sesji 5033
Kadencja VII 21939
Kadencja VIII 13339
Raport o stanie gminy 2347
Imienne wykazy głosowań radnych 2072
VIII kadencja 13990
Interpelacje i Zapytania radnych 2484
VIII kadencja 9880
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 2053
Akty prawne 15865
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 636021
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 7199
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 14476
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 20616
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 11212
Zarządzenia Wójta Gminy 1339
2020 rok 792
2019 rok 2095
2017 rok 1844
2016 rok 5760
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 297
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 17369
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 3969
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 15714
Budżet Gminy 9150
2020 4802
2019 7785
2018 17326
2017 17649
2016 25772
2015 34118
2014 17140
2013 10337
2011 5963
2012 5539
Sprawozdania 13007
Rok 2020 784
Rok 2019 3986
Rok 2018 7927
Rok 2017 9041
Rok 2015 12747
Rok 2014 11821
Rok 2016 13376
Rok 2013 11821
Rok 2011 7298
Rok 2012 15567
Rok 2010 6685
Rok 2009 5307
Rok 2008 4278
Rok 2007 4225
Rok 2006 3951
Rok 2005 5276
Bilanse 285
Rok 2018 1110
Podatki i opłaty 19999
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1724
Podatek akcyzowy 22068
Interpretacje podatkowe 1511
rok 2020 2819
rok 2019 9209
rok 2018 5964
rok 2017 7346
rok 2016 8261
rok 2015 6945
rok 2014 6027
rok 2013 7052
rok 2012 10462
rok 2010 4045
rok 2011 3601
rok 2009 3497
rok 2008 3647
rok 2006 4627
Wykaz mienia 5205
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 6638
2019 rok 879
2018 rok 1487
2017 rok 2478
2016 rok 2826
2015 rok 3757
2014 rok 3396
2013 rok 3884
2012 rok 5649
2011 rok 4431
2010 rok 4064
2009 rok 4331
2008 rok 4379
Dotowanie placówek niepublicznych 5334
Zamówienia publiczne 399586
Regulaminy 5300
Oświadczenia majątkowe 195791
Oświadczenia majątkowe za 2013-2014r. 9752
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 6804
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3658
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2568
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 3202
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2947
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 4918
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 3942
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 4990
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 6360
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4502
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3947
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 3790
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2949
Nieruchomości 32493
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 149525
Ogłoszenia o przetargach 162571
Ochrona środowiska 16887
Obwieszczenia 273140
Gospodarka odpadami komunalnymi 241114
Wycinka drzew lub krzewów 6522
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2699
Łowiectwo 10716
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2774
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 12982
Azbest 35976
Afrykański pomór świń 1395
Ptasia grypa 5185
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2475
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 3485
Uproszczone plany urządzania lasów 245
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 8955
Programy i Plany 72347
Kontrole 43480
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 26202
Powszechny Spis Rolny w 2020 3039
Polityka społeczna 4259
Karta Dużej Rodziny 3207
Wolontariusz Roku 4066
Dostęp do Informacji Publicznej 21434
udzielanie informacji publicznej 787
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11855
Portal Obywatel 4400
Organizacje pozarządowe 16175
Programy 11915
Konkursy 24985
Wyniki 21864
Sprawozdania 10385
Konsultacje 17354
Działalność gospodarcza 6047
Ponowne wykorzystywanie 8664
Skargi i wnioski 6422
Petycje 4901
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 15426
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 9088
Inne ogłoszenia 181812

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 5764
Deklaracja dostępności cyfrowej 576
Redakcja Biuletynu 3933
Instrukcja korzystania z BIP 6648
Statystyka 3746
Wyszukiwarka 502
Wykaz skrótów 5064
Rejestr zmian 1608342
Mapa serwisu 3695
Pliki do pobrania 32537
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 4469

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 145283
Informacje o naborze 313132
Zamówienia publiczne 459488
Zamówienia do 30.000 EURO 127173
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 22999
Wybory 18488
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 5176
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 9987
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 2841
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 9374
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 9684
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 14673
Wybory Samorządowe 2018 37834
sołtysa/rady sołeckiej 40754
Konsultacje społeczne 35722
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 2388
« powrót do poprzedniej strony