ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 2046
RODO 6631
Urząd Gminy 77515
Władze Gminy 17101
Wójt 11991
Zastępca Wójta 11675
Sekretarz 7179
Skarbnik 6167
Regulamin organizacyjny 16476
Referaty i stanowiska - kontakt 718
Inspektor Ochrony Danych 3341
Działalność lobbingowa 10045
sprawozdania 398
2018 1264
Jednostki organizacyjne 16001
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 29930
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 39949
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach 2947
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 8151
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 8568
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 386
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 386
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 373
Szkoła Podstawowa w Kinkajmach 410
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 362
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 366
Ewidencje, rejestry, wykazy 13074
Rejestr Instytucji Kultury 10633
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 2892
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 1928
Gmina Bartoszyce 11485
Status prawny 5660
Charakterystyka 4143
Statut Gminy Bartoszyce 8617
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 6451
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, statuty sołectw 29934
Procedury załatwiania spraw 139862
Referaty / Stanowiska 95698
Sprawy 125286
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 3009
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 3209
Rada gminy 17858
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 7364
Komisje rady gminy 3130
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 3843
Transmisja sesji rady gminy 8696
Ogłoszenie o sesji 54396
Protokoły z sesji 5319
Kadencja VII 23658
Kadencja VIII 16173
Raport o stanie gminy 2759
Imienne wykazy głosowań radnych 2289
VIII kadencja 17150
Interpelacje i Zapytania radnych 2687
VIII kadencja 11423
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 2377
Akty prawne 17326
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 681614
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 7671
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 15571
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 22054
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 11790
Zarządzenia Wójta Gminy 1435
2020 rok 1049
2019 rok 2341
2017 rok 1994
2016 rok 6116
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 305
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 17591
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 4189
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 16257
Budżet Gminy 9432
2021 219
2020 6074
2019 8715
2018 18908
2017 18836
2016 27316
2015 35922
2014 17951
2013 10775
2011 6261
2012 5866
Sprawozdania 13367
Rok 2020 1407
Rok 2019 4850
Rok 2018 8745
Rok 2017 9746
Rok 2015 13419
Rok 2014 12322
Rok 2016 14147
Rok 2013 12455
Rok 2011 7604
Rok 2012 16288
Rok 2010 6991
Rok 2009 5572
Rok 2008 4523
Rok 2007 4398
Rok 2006 4131
Rok 2005 5553
Bilanse 334
Rok 2018 1271
Podatki i opłaty 21124
Zwrot podatku akcyzowego 23601
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1885
rok 2021 206
rok 2020 3655
rok 2019 10352
rok 2018 6267
rok 2016 8590
rok 2017 7727
rok 2015 7260
rok 2014 6295
rok 2013 7382
rok 2010 4257
rok 2012 10906
rok 2011 3796
rok 2009 3687
rok 2008 3848
rok 2006 4895
Interpretacje podatkowe 1681
Wykaz mienia 5479
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 6847
2019 rok 1187
2018 rok 1681
2017 rok 2702
2016 rok 3049
2015 rok 3987
2014 rok 3594
2013 rok 4116
2012 rok 5955
2011 rok 4673
2010 rok 4305
2009 rok 4581
2008 rok 4607
Dotowanie placówek niepublicznych 5943
Zamówienia publiczne 425297
Regulaminy 5607
Oświadczenia majątkowe 216443
Oświadczenia majątkowe za 2014r. 10044
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 6978
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3830
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 5046
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 4112
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 6506
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4723
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 4119
Nieruchomości 33757
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 158584
Ogłoszenia o przetargach 173159
Ochrona środowiska 17383
Obwieszczenia 298293
Gospodarka odpadami komunalnymi 265385
Wycinka drzew lub krzewów 6905
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2884
Łowiectwo 12659
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 3036
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 13896
Azbest 38025
Afrykański pomór świń 1483
Ptasia grypa 5570
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2628
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 3623
Uproszczone plany urządzania lasów 376
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 9189
Programy i Plany 76949
Kontrole 46342
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 27931
Powszechny Spis Rolny w 2020 4597
Polityka społeczna 4467
Karta Dużej Rodziny 3346
Wolontariusz Roku 4309
Dostęp do Informacji Publicznej 22538
udzielanie informacji publicznej 936
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12426
Portal Obywatel 4674
Organizacje pozarządowe 17210
Programy 12673
Konkursy 26814
Wyniki 23478
Sprawozdania 11048
Konsultacje 18992
Działalność gospodarcza 6528
Ponowne wykorzystywanie 9267
Skargi i wnioski 7172
Petycje 5240
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 16676
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 10142
Inne ogłoszenia 189285

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 6059
Deklaracja dostępności cyfrowej 1103
Redakcja Biuletynu 4124
Instrukcja korzystania z BIP 6969
Statystyka 3892
Wyszukiwarka 504
Wykaz skrótów 5357
Rejestr zmian 1754967
Mapa serwisu 3830
Pliki do pobrania 33585
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 4741

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 152743
Informacje o naborze 331188
Zamówienia publiczne 485571
Zamówienia do 130 000 zł 136127
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 24775
Wybory 19110
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 6934
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 12277
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 3591
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 10740
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 10562
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 15992
Wybory Samorządowe 2018 40542
sołtysa/rady sołeckiej 45104
Konsultacje społeczne 37726
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 2674
Koronawirus (COVID-19) 275
« powrót do poprzedniej strony