ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 3605
Urząd Gminy 57520
Władze Gminy 13183
Wójt 9002
Zastępca Wójta 8512
Sekretarz 5349
Skarbnik 4495
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 11271
Referaty i stanowiska - kontakt 12036
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 10670
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 10989
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 10344
Finansowy 16159
Samodzielne Stanowiska 4226
Inspektor Ochrony Danych 1607
Działalność lobbingowa 6723
sprawozdania 104
2018 428
Procedury załatwiania spraw 102360
Referaty / Stanowiska 68627
Sprawy 91668
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1984
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 2283
Gmina Bartoszyce 9061
Status prawny 4109
Charakterystyka 3041
Statut Gminy Bartoszyce 6240
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 4173
Skład Rady Gminy 8073
Kompetencje Rady Gminy 3908
Komisje Rady Gminy 8035
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 4837
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 22136
Rada gminy 11734
Raport o stanie gminy 688
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 2927
Komisje rady gminy 1259
Ogłoszenie o sesji 28875
Protokoły z sesji 3788
Kadencja VII 14970
Kadencja VIII 4097
Transmisja sesji rady gminy 4179
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 2354
Imienne wykazy głosowań radnych 1102
VIII kadencja 3687
Interpelacje i Zapytania radnych 1392
VIII kadencja 3735
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 1050
Jednostki organizacyjne 12179
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 29876
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 22075
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 6356
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 6333
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 263
Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkole) dane teleadresowe 32790
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 80
sprawozdania 68
2018 406
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 80
sprawozdania 67
2018 311
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach 77
sprawozdania 72
2018 372
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy 79
sprawozdania 62
2018 351
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 86
sprawozdania 71
2018 335
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żydowie 71
sprawozdania 70
2018 313
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 88
sprawozdania 62
2018 413
sprawozdania 61
Akty prawne 12459
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 455609
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 5146
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 9036
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 14796
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 8579
Zarządzenia Wójta Gminy 968
2019 rok 1021
2017 rok 1222
2016 rok 4312
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 217
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 16543
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 3106
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 13543
Budżet Gminy 7876
2019 3543
2018 11087
2017 12909
2016 19425
2015 26467
2014 13122
2013 8187
2011 4902
2012 4463
Sprawozdania 11219
Rok 2019 1082
Rok 2018 4033
Rok 2017 6127
Rok 2016 10089
Rok 2015 10054
Rok 2014 9776
Rok 2013 9546
Rok 2012 12542
Rok 2011 6021
Rok 2010 5401
Rok 2009 4270
Rok 2008 3423
Rok 2007 3399
Rok 2006 3202
Rok 2005 4250
Bilanse 82
Rok 2018 399
Podatki i opłaty 16190
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1034
Podatek akcyzowy 16571
Interpretacje podatkowe 847
rok 2019 4372
rok 2018 4646
rok 2017 5954
rok 2016 6870
rok 2015 5731
rok 2014 5024
rok 2013 5957
rok 2012 8502
rok 2010 3350
rok 2011 2977
rok 2009 2875
rok 2008 2969
rok 2006 3754
Wykaz mienia 4121
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 5467
2018 rok 543
2017 rok 1561
2016 rok 1972
2015 rok 2838
2014 rok 2575
2013 rok 3056
2012 rok 4387
2011 rok 3522
2010 rok 3166
2009 rok 3321
2008 rok 3468
Dotowanie placówek niepublicznych 3229
Zamówienia publiczne 323949
Regulaminy 4109
Oświadczenia majątkowe 128156
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 8283
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 5743
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2984
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2051
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2543
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2274
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 4215
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 3247
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 3905
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 5316
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3629
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3310
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 2989
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2342
Nieruchomości 27331
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 112194
Ogłoszenia o przetargach 123757
Ochrona środowiska 14858
Obwieszczenia 187099
Gospodarka odpadami komunalnymi 169322
Wycinka drzew lub krzewów 5156
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1847
Łowiectwo 4095
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 1687
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 9310
Azbest 27569
Afrykański pomór świń 803
Ptasia grypa 3847
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1951
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 2842
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 7881
Programy i Plany 54625
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 19669
Kontrole 33376
Ewidencje, rejestry, wykazy 9494
Rejestr Instytucji Kultury 7508
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 1300
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 273
Polityka społeczna 3455
Karta Dużej Rodziny 2601
Wolontariusz Roku 3222
Dostęp do Informacji Publicznej 17351
udzielanie informacji publicznej 222
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9357
Portal Obywatel 3384
Organizacje pozarządowe 12281
Programy 8980
Konkursy 17708
Wyniki 15033
Sprawozdania 7426
Konsultacje 12090
Działalność gospodarcza 4340
Ponowne wykorzystywanie 6310
Skargi i wnioski 4452
Petycje 3851
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 10348
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 6168
Inne ogłoszenia 152711

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 4657
Redakcja Biuletynu 3269
Instrukcja korzystania z BIP 5513
Statystyka 3142
Wyszukiwarka 488
Wykaz skrótów 3915
Rejestr zmian 1131826
Mapa serwisu 3133
Pliki do pobrania 27615
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 3458

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 111128
Informacje o naborze 246197
Zamówienia publiczne 373170
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 15957
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 93795
Wybory 14395
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 2944
Wybory ławników 609
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 5457
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 8461
Wybory Samorządowe 2018 26749
sołtysa/rady sołeckiej 24335
do Sejmu i Senatu 2015 r. 3486
Prezydenckie 2015 r. 9048
Samorządowe 2014 r. 25950
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 5998
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 11629
Konsultacje społeczne 27710
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 1258
« powrót do poprzedniej strony