ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1006
Urząd Gminy 38703
Władze Gminy 8806
Wójt 5615
Zastępca Wójta 4639
Sekretarz 3366
Skarbnik 2928
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 6288
Referaty i stanowiska - kontakt 8232
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 5561
Oświaty, Kultury i Sportu 5497
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 6135
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 5851
Finansowy 9339
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 2421
Samodzielne Stanowiska 3505
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 2770
ds. obsługi informatycznej 3455
Inspektor Ochrony Danych 311
Działalność lobbingowa 3562
Procedury załatwiania spraw 59117
Referaty / Stanowiska 33814
Sprawy 51263
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1302
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 1470
Gmina Bartoszyce 6331
Status prawny 2703
Charakterystyka 2029
Statut Gminy Bartoszyce 3301
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 2803
Skład Rady Gminy 4441
Kompetencje Rady Gminy 2529
Komisje Rady Gminy 4127
Kontakt 2091
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 2992
Kompetencje 1413
Kontakt 2309
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 12567
Rada Gminy 4267
Ogłoszenie o sesji 9529
Protokoły z Sesji Rady 1914
Kadencja VII 4911
Jednostki organizacyjne 9729
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 20882
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 15186
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 8946
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 4437
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 4002
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 19722
Akty prawne 9671
Akty Prawa Miejscowego 234501
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 2566
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 1795
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 6127
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 4339
Zarządzenia Wójta Gminy 551
2016 rok 2443
2017 rok 497
Dziennik Ustaw RP 23
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 90
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15590
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1996
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 10729
Budżet Gminy 5311
2018 2600
2017 6014
2016 10121
2015 15598
2014 7033
2013 5072
2011 3232
2012 2958
Sprawozdania 7249
Rok 2018 321
Rok 2017 2316
Rok 2016 5463
Rok 2015 6078
Rok 2014 6331
Rok 2013 5878
Rok 2012 7886
Rok 2011 4162
Rok 2010 3582
Rok 2009 2734
Rok 2008 2282
Rok 2007 2250
Rok 2006 2244
Rok 2005 2785
Podatki i opłaty 10581
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 266
Podatek akcyzowy 8357
Interpretacje podatkowe 81
rok 2018 2374
rok 2017 3279
rok 2016 4755
rok 2015 4231
rok 2014 3600
rok 2013 4366
rok 2012 5614
rok 2010 2364
rok 2011 2217
rok 2009 2077
rok 2008 2183
rok 2006 2647
Wykaz mienia 2553
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 3375
2017 rok 392
2016 rok 880
2015 rok 1638
2014 rok 1635
2013 rok 1874
2012 rok 2713
2011 rok 2265
2010 rok 2058
2009 rok 2145
2008 rok 2305
Dotowanie placówek niepublicznych 942
Zamówienia publiczne 209766
Regulaminy 2558
Oświadczenia majątkowe 48790
Oświadczenia majątkowe 2012-2014 5525
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 3430
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2107
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1386
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1731
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1459
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1639
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1461
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1406
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 2652
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 2313
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 2358
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1537
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1457
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 3366
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2468
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2273
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1794
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1525
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1828
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1814
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1965
Nieruchomości 21026
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 66321
Ogłoszenia o przetargach 80650
Ochrona środowiska 11677
Obwieszczenia 101026
Gospodarka odpadami komunalnymi 98465
Wycinka drzew lub krzewów 3468
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 579
Łowiectwo 167
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 483
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 5050
Azbest 15325
Afrykański pomór świń 137
Ptasia grypa 2010
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1381
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 2042
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 6234
Programy i Plany 29408
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 13965
Kontrole 18039
Ewidencje, rejestry, wykazy 6371
Rejestr Instytucji Kultury 4493
Polityka społeczna 2593
Karta Dużej Rodziny 1707
Wolontariusz Roku 2031
Dostęp do Informacji Publicznej 10764
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6062
Portal Obywatel 2294
Organizacje pozarządowe 7374
Programy 4554
Konkursy 9921
Wyniki 5790
Sprawozdania 3929
Konsultacje 4890
Działalność gospodarcza 2982
Ponowne wykorzystywanie 3000
Skargi i wnioski 2439
Petycje 2578
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 4978
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 2993
Inne ogłoszenia 108147

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 3391
Redakcja Biuletynu 2576
Instrukcja korzystania z BIP 4006
Statystyka 2543
Wyszukiwarka 458
Wykaz skrótów 2458
Rejestr zmian 658120
Mapa serwisu 2496
Pliki do pobrania 18306
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 2271
Strona główna 16256

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 88533
Informacje o naborze 173003
Zamówienia publiczne 255959
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8170
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 58013
Platforma zakupowa 65
Wybory 7997
Wybory Samorządowe 2018 6097
sołtysa/rady sołeckiej 1306
do Sejmu i Senatu 2015 r. 2029
Prezydenckie 2015 r. 5385
Samorządowe 2014 r. 16505
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 3996
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 6332
Referendum 4365
Konsultacje społeczne 15991
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu