ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 26374
Władze Gminy 6387
Wójt 3716
Zastępca Wójta 3053
Sekretarz 2281
Skarbnik 1971
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartoszyce 4278
Referaty i stanowiska - kontakt 6541
Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich 4194
Oświaty, Kultury i Sportu 3568
Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury 4575
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 4058
Finansowy 5481
Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 1648
Samodzielne Stanowiska 3126
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 1920
ds. obsługi informatycznej 2346
Działalność lobbingowa 1599
Procedury załatwiania spraw 34697
Referaty / Stanowiska 18505
Sprawy 30499
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 822
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 959
Gmina Bartoszyce 4250
Status prawny 1455
Charakterystyka 1160
Statut Gminy Bartoszyce 1593
Organ Gminy - Rada Gminy Bartoszyce 1726
Skład Rady Gminy 2393
Kompetencje Rady Gminy 1515
Komisje Rady Gminy 2069
Kontakt 1338
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 1866
Kompetencje 909
Kontakt 1418
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, sołectw 6607
Rada Gminy 2369
Ogłoszenie o sesji 4236
Protokoły z Sesji Rady 963
Kadencja VII 334
Jednostki organizacyjne 8227
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 14424
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 10533
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 5818
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 3148
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 2702
Jednostki budżetowe - szkoły, przedszkole 12946
Zamówienia publiczne 151504
Regulaminy 1502
Akty prawne 7617
Akty Prawa Miejscowego 130802
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 970
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 1792
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 1346
Zarządzenia Wójta Gminy 186
2016 rok 852
Dziennik Ustaw RP 22
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 44
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 15040
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 1289
Oświadczenia majątkowe 13092
Oświadczenia majątkowe 2010-2014 3407
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 2148
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1383
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 928
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1250
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 940
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1013
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 876
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 882
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 804
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1708
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 1652
Oświadczenia majatkowe za rok 2013 1546
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 940
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 911
Oświadczenia złożone na podstawie art. 24h ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym 881
oświadczenia majątkowe za rok 2010 2067
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 2098
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1597
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1500
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2010-2014 1109
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 975
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1144
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1195
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 1031
oświadczenia majątkowe za rok 2010 1969
oświadczenia majątkowe na KONIEC KADENCJI 2006-2010 842
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 8342
Budżet Gminy Bartoszyce 3311
2017 1166
2016 5312
2015 10947
2014 4816
2013 3538
2011 2266
2012 2123
Podatki i opłaty 7778
Podatek akcyzowy 4115
rok 2017 1132
rok 2016 3191
rok 2015 3007
rok 2014 2441
rok 2013 2989
rok 2012 3712
rok 2011 1500
rok 2010 1501
rok 2009 1337
rok 2008 1441
rok 2006 1648
Sprawozdania 4558
Rok 2017 142
Rok 2016 1801
Rok 2015 3289
Rok 2014 3972
Rok 2013 3517
Rok 2012 4615
Rok 2011 2777
Rok 2010 2351
Rok 2009 1635
Rok 2008 1391
Rok 2007 1427
Rok 2006 1457
Rok 2005 1787
Wykaz mienia 1559
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 2174
2016 rok 102
2015 rok 753
2014 rok 1032
2013 rok 1158
2012 rok 1777
2011 rok 1431
2010 rok 1325
2009 rok 1351
2008 rok 1517
Dotowanie placówek niepublicznych 109
Nieruchomości 14950
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 41455
Ogłoszenia o przetargach 48504
Ochrona środowiska 9061
Obwieszczenia 58594
Gospodarka odpadami komunalnymi 60291
Wycinka drzew lub krzewów 2485
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1859
Azbest 8410
Ptasia grypa 690
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 849
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1349
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 8730
Programy i Plany, Strategie, raporty, opracowania 4802
Programy i Plany 17845
Kontrole 9225
Ewidencje, rejestry, wykazy 3928
Rejestr Instytucji Kultury 2356
Polityka społeczna 1638
Karta Dużej Rodziny 1054
Wolontariusz Roku 1210
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3593
Portal Obywatel 1192
Działalność gospodarcza 1682
Organizacje pozarządowe 4179
Programy 2250
Konkursy 5515
Wyniki 1796
Sprawozdania 1843
Konsultacje 2172
Dostęp do Informacji Publicznej 7255
Ponowne wykorzystywanie 982
Skargi i wnioski 789
Petycje 1396
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 2083
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 1304
Inne ogłoszenia 81784

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 2186
Redakcja Biuletynu 1972
Instrukcja korzystania z BIP 2618
Statystyka 1924
Wyszukiwarka 411
Wykaz skrótów 1070
Rejestr zmian 448950
Mapa serwisu 1851
Pliki do pobrania 11929
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1202
Strona główna 10511

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 74566
Informacje o naborze 139335
Zamówienia publiczne 190591
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2336
Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok 595
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy pzp 33880
Referendum 2700
Wybory 5042
do Sejmu i Senatu 2015 r. 1100
Prezydenckie 2015 r. 3168
Samorządowe 2014 r. 10881
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 2801
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2016 r. okręg wyborczy nr 8 2522
Konsultacje 10060
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu