ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:00:10 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kinkajmy, gmina Bartoszyce na działce nr 1/38. Paulina Maksymik
16:57:37 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW każda na działce nr 214/1, 215, 196/3, obręb Krawczyki Paulina Maksymik
13:09:39 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wezwanie do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w miejscowości Tolko. Andrzej Rogowicz

Zmiany z dnia: 2021-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:02:36 Edycja elementu informacja Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający w 2021 r. Paulina Maksymik

Zmiany z dnia: 2021-04-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:19:54 Deaktywacja elementu wakaty - ogłoszenie 01/2019 Andrzej Rogowicz

Zmiany z dnia: 2021-04-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:56:32 Edycja elementu informacja Nr telefonów Paulina Maksymik
10:55:54 Edycja elementu informacja Nr telefonów Paulina Maksymik
10:07:19 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Paulina Maksymik
08:11:59 Edycja elementu informacja Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce stan na dzień 08.04.2021 r. Paulina Maksymik
08:11:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce stan na dzień 08.04.2021 r. r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce stan na dzień 07.10.2020 r. Paulina Maksymik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony