ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:44:36 Upublicznienie elementu informacja Oprogramowanie umożliwiające pracę z publikowanymi dokumentami Andrzej Rogowicz
21:42:27 Deaktywacja elementu informacja Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Andrzej Rogowicz
21:42:26 Deaktywacja elementu informacja Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
(widoczna od 2014-09-25 00:00:00)
Andrzej Rogowicz
21:42:26 Deaktywacja elementu informacja Podatek od środków transportowych
(widoczna od 2014-09-25 00:00:00)
Andrzej Rogowicz
21:42:26 Deaktywacja elementu informacja Zwolnienie i ulga od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: a) będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w drodze umowy sprzedaży, b) będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, c) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie.
(widoczna od 2014-09-25 00:00:00)
Andrzej Rogowicz
21:42:26 Deaktywacja elementu informacja Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
(widoczna od 2014-09-25 00:00:00)
Andrzej Rogowicz
21:42:26 Deaktywacja elementu informacja Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
(widoczna od 2014-09-24 00:00:00)
Andrzej Rogowicz
21:42:26 Deaktywacja elementu informacja Złożenie informacji (korekty informacji) o lasach w sprawie podatku leśnego przez osoby fizyczne
(widoczna od 2014-09-24 00:00:00)
Andrzej Rogowicz
21:42:26 Deaktywacja elementu informacja Złożenie informacji (korekty informacji) o gruntach w sprawie podatku rolnego przez osoby fizyczne
(widoczna od 2014-09-24 00:00:00)
Andrzej Rogowicz
21:42:26 Deaktywacja elementu informacja Złożenie informacji (korekty informacji) o nieruchomościach i obiektach budowlanych w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne
(widoczna od 2014-09-24 00:00:00)
Andrzej Rogowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony