ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Szczegóły informacji

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydział: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2013-12-27 08:17:11

Termin załatwienia

Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Sobiecka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
pokój nr 6

Telefon kontaktowy

89 762-77-16

Adres e-mail

a.sobiecka@gmina-bartoszyce.pl

Sposób załatwienia

• Rozpatrzenie wniosku;
• Wydanie decyzji.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
pokój nr 6 (osobiście)
lub za pośrednictwem poczty i zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Wymagane Dokumenty

1.Wniosek zgodny z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) - do pobrania poniżej
2. Załączniki:
• kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu z KRS (poświadczona za zgodność z oryginałem),
• kserokopia dokumentu wskazującego prawo do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną (np.: akt własności, umowa dzierżawy najmu, wypis z księgi wieczystej) - (poświadczona za zgodność z oryginałem),
• kserokopia umowy potwierdzającej gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (poświadczona za zgodność z oryginałem),
• kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdu asenizacyjnego (poświadczona za zgodność z oryginałem),
• zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
• kserokopia dowodu opłaty skarbowej.

Czas realizacji

Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty

107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej.

Opłatę skarbową można wnieść:
- w kasie Urzędu Gminy w Bartoszycach, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce,
- bezgotówkowo, na rachunek Urzędu Gminy w Bartoszycach:
nr: 61 1160 2202 0000 0000 6190 9956

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Bartoszyce, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

W przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego zezwolenia ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w cytowanej wyżej ustawie.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Sobiecka Data wytworzenia informacji: 2013-12-05 13:15:26
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Sobiecka Data wprowadzenia do BIP 2013-12-05 13:15:26
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2013-12-27 08:17:11
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2017-10-04 13:10:09
Artykuł był wyświetlony: 1557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu