ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Podatek od środków transportowych

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportowych

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2014-05-15 11:12:08

Termin załatwienia

Deklarację wraz z załącznikiem należy składać do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Osoba kontaktowa

Anna Bieniek

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bartoszyce,
11-200 Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2,
 pokój nr 106
• sekretariat Urzędu Gminy, pokój 108

Telefon kontaktowy

89 762-77-10

Adres e-mail

a.bieniek@gmina-bartoszyce.pl

Sposób załatwienia

Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikami (DT-1A) a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby podatnicy obowiązani są - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności - odpowiednio skorygować deklaracje.
Do złożonej korekty deklaracji, stosownie do treści art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926) należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz. 1731).
W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
• koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 złotych;
• zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
• I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
• II rata - do dnia 15 września roku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania:
• w kasie Urzędu Gminy Bartoszyce,
• na rachunek bankowy Bank Millenium S.A. 61 1160 2202 0000 0000 6190 9956

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Bartoszyce,
11-200 Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2,
pokój nr 106

Wymagane Dokumenty

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Opłaty

Brak opłat

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm. )
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)
• Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1731).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Bieniek Data wytworzenia informacji: 2014-05-15 11:08:17
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2014-05-15 11:08:17
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2014-05-15 11:12:08
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2014-05-15 11:12:08
Artykuł był wyświetlony: 1712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu