ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Złożenie informacji (korekty informacji) o lasach w sprawie podatku leśnego przez osoby fizyczne

Szczegóły informacji

Złożenie informacji (korekty informacji) o lasach w sprawie podatku leśnego przez osoby fizyczne

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2014-05-14 10:59:09

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Osoba kontaktowa

Dorota Iwanowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
pok. nr 106

Telefon kontaktowy

89 762-77-10

Adres e-mail

d.iwanowicz@gmina-bartoszyce.pl

Sposób załatwienia

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
Wymiaru podatku leśnego dokonuje się na podstawie złożonej przez podatnika informacji (IL-1), danych z ewidencji gruntów i budynków oraz zgromadzonego materiału dowodowego.

Miejsce odbioru

Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.
Pisma mogą być również doręczane:
1) w siedzibie organu podatkowego;
2) w miejscu pracy adresata – osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji;
W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wyżej określony, a także w innych uzasadnionych przypadkach pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

Wymagane Dokumenty

- informacja o lasach w sprawie podatku leśnego – formularz IL-1,
- do wglądu dokumenty potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej).

Czas realizacji

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu podatkowego wydającego decyzję (Wójta Gminy Bartoszyce).
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi

Informację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie/wygaśnięcie/zmianę obowiązku podatkowego.
Do korekty informacji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie przyczyn złożenia korekty informacji.

Podstawa prawna

-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku poz.749 ze zmianami),
-ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku poz.465),
-uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Iwanowicz Data wytworzenia informacji: 2014-05-14 10:49:28
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Iwanowicz Data wprowadzenia do BIP 2014-05-14 10:49:28
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2014-05-14 10:59:09
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2014-05-14 10:59:09
Artykuł był wyświetlony: 1508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu