ˆ

Aktualności

Lista informacji

Interpelacje i Zapytania radnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-03 13:44:04

Imienne wykazy głosowań radnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-03 13:40:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która w art. 14 stanowi, że:
 
1. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.
 
Od VIII kadencji Rady Gminy Bartoszyce realizując obowiązek ustawowy udostępnia się imienne wykazy głosowań radnych z każdej sesji:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Gminy – Imienne wykazy głosowań radnych);
  2. na stronie internetowej gminy: www.gmina-bartoszyce.pl
  3. oraz do wglądu w Urzędzie Gminy Bartoszyce w pok. nr 5.
 
Imienne wykazy głosowań radnych:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Gminy Bartoszyce Data wytworzenia informacji: 2018-11-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Gminy Bartoszyce Data wprowadzenia do BIP 2018-12-03 13:40:31
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 13:40:39
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2018-12-12 10:54:39
Artykuł był wyświetlony: 58 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Imienne wykazy głosowań radnych - II sesja 30.11.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-03 09:14:21

Uchwały Rady Gminy Bartoszyce podjęte na sesji 23 listopada 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-03 07:32:41

Imienne wykazy głosowań radnych - I sesja 23.11.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-03 07:25:56

Komisje Rady Gminy Bartoszyce VIII kadencji w latach 2018-2023

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-30 08:08:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej
 
1) Paweł Groszyk - Przewodniczący komisji
2) Piotr Czaplicki - Zastępca przewodniczącego komisji
3) Andrzej Kosakowski
4) Bogusław Łatanyszyn
5) Mirosław Przybyłek
6) Adam Stanulewicz
7) Krzysztof Prokop
8) Krzysztof Iwański
 
 
Komisja Spraw Społecznych
 
1) Jolanta Wójcik - Przewodniczący komisji
2) Beata Czaplicka - Zastępca przewodniczącego komisji
3) Sergiusz Sobótka
4) Mieczysław Kocuń
5) Krzysztof Iwański
6) Wojciech Ferdycz
 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
1) Adam Stanulewicz - Przewodniczący komisji
2) Mieczysław Kocuń - Zastępca przewodniczącego komisji
3) Paweł Groszyk
4) Beata Czaplicka
5) Janina Kosińska
 
 
Komisja Rewizyjna
 
1) Sergiusz Sobótka - Przewodniczący komisji
2) Wojciech Ferdycz - Zastępca przewodniczącego komisji
3) Piotr Czaplicki
4) Mirosław Przybyłek
5) Bogusław Łatanyszyn
6) Janina Kosińska
7) Krzysztof Prokop
8)  Jolanta Wójcik
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Gminy Bartoszyce Data wytworzenia informacji: 2018-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Gminy Bartoszyce Data wprowadzenia do BIP 2018-11-30 08:08:57
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2018-11-30 08:15:42
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2018-12-12 10:47:33
Artykuł był wyświetlony: 91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontakt

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-27 07:28:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
Obsługa Biura Rady Gminy
Pokój Nr 5
Tel. 89 762-77-12
Fax 89 762 -12-93
e-mail  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Gminy Bartoszyce Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Gminy Bartoszyce Data wprowadzenia do BIP 2018-11-27 07:28:20
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 07:28:56
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2018-12-12 10:55:30
Artykuł był wyświetlony: 63 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-26 11:37:05

Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-21 14:31:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Począwszy od kadencji 2018 – 2023 porządek, projekty uchwał, pozostałe materiały przygotowane na sesje Rady Gminy Bartoszyce oraz imienne wykazy głosowań radnych publikowane są pod adresem http://gminabartoszyce.esesja.pl/ 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Gminy Bartoszyce Data wytworzenia informacji: 2018-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Gminy Bartoszyce Data wprowadzenia do BIP 2018-11-21 14:31:29
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 14:35:56
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2018-12-12 10:53:49
Artykuł był wyświetlony: 276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu