ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Nabór wniosków na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bartoszyce w roku 2017"

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-01-31 11:48:05 Informacja ogłoszona dnia 2017-01-31 11:57:31 przez Paulina Słupianek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
NA TERENIE GMINY BARTOSZYCE  W  ROKU 2017
         
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie przy udziale środków NFOŚiGW w Warszawie. Program realizowany przez WFOŚiGW w Olsztynie obejmuje usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, rolnicy, jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty  mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
 
Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:
- usunięciu wyrobów zawierających azbest, poprzez likwidację pokryć dachowych zawierających   azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych
- usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych
- odbioru (załadunku, transportu, rozładunku) i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest
          W ramach realizacji zadania przewidziane jest dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku:
  • do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   i Wojewódzkiego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i unieszkodliwiania azbestu przez WFOŚ i GW w Olsztynie.
 
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
          Wnioskodawca składa  do Urzędu Gminy Bartoszyce wniosek (do pobrania w pokoju nr 6 oraz poprzez stronę internetową  bip.gmina-bartoszyce.pl w zakładce ochrona środowiska) o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy.
 
Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
2. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa  Powiatowego w Bartoszycach –Wydział Architektury i Budownictwa,
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest,
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 
NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do 15.03.2017 roku.
 
Szczegółowych informacji co do zasad usuwania wyrobów zawierających azbest udziela inspektor ds.Ochrony Środowiska Tomasz Pawłowicz  tel. 89 762 77 16.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Z up. Wójta - Włodzimierz Kowalik - sekretarz gminy Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Z up. Wójta - Włodzimierz Kowalik - sekretarz gminy Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 11:48:05
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 11:57:31
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2017-02-21 11:43:57
Artykuł był wyświetlony: 590 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce