ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartoszyce na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/245/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bartoszyce na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/244/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie planu pracy Rady Gminy Bartoszyce na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/243/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji
Nr aktu prawnego
XXXIV/242/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Wawrzyny, Gmina Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XXXIV/241/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nr aktu prawnego
XXXIV/240/2020
Status
Oczekujący na wejście w życie
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXXIV/239/2020
Status
Oczekujący na wejście w życie
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXXIV/238/2020
Status
Oczekujący na publikację
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXIV/237/2020
Status
Oczekujący na publikację
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXIV/236/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji