ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XXI/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,, Programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce do roku 2020”
Nr aktu prawnego
XXI/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy poprzez zmianę nazwy i adresu szkoły oraz przeniesienie oddziałów edukacji wczesnoszkolnej z budynku szkoły w Sokolicy do głównego budynku szkoły w Kinkajmach
Nr aktu prawnego
XXI/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXI/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XXI/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XX/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
Nr aktu prawnego
XX/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XX/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Bartoszyce, położonych na terenie Gminy Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XX/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie określenia w roku szkolnym 2019/2020 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XX/129/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji