ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bartoszyce do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. XXV/304/2017 Obowiązujący
82 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. XXV/303/2017 Obowiązujący
83 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełniania tych kryteriów. XXV/302/2017 Obowiązujący
84 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko. XXV/301/2017 Obowiązujący
85 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017. XXV/298/2017 Obowiązujący
86 2017-01-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bartoszyce za pomocą instrumentu płatniczego XXIV/295/2017 Obowiązujący
87 2017-01-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Bartoszyce przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. XXIV/292/2017 Obowiązujący
88 2017-01-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce oraz warunków zwolnienia z tych opłat XXIV/291/2017 Nieobowiązujący
89 2017-02-06 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017 XXIV/286/2017 Obowiązujący
90 2016-12-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016 XXIII/272/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu