ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2016-10-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. XX/241/2016 Obowiązujący
72 2016-09-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach XIX/239/2016 Obowiązujący
73 2016-09-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bartoszyce za pomocą instrumentu płatniczego. XIX/233/2016 Obowiązujący
74 2016-09-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. XIX/231/2016 Obowiązujący
75 2016-08-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej. XVIII/226/2016 Obowiązujący
76 2016-08-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagród i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dodatku wiejskiego oraz dodatku mieszkaniowego. XVIII/225/2016 Obowiązujący
77 2016-08-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016 XVIII/223/2016 Obowiązujący
78 2016-06-22 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz nauczyciela wspomagającego XVII/211/2016 Uchylony
79 2016-06-22 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. XVII/209/2016 Obowiązujący
80 2016-06-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. XVII/214/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu