ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2016-05-20 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów XVI/203/2016 Stwierdzono nieważność
72 2016-03-29 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2015 r. OA.0050.27.2016 Obowiązujący
73 2016-05-20 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016 XVI/202/2016 Obowiązujący
74 2016-04-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. XV/198/2016 Obowiązujący
75 2016-04-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. XV/191/2016 Obowiązujący
76 2016-04-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bartoszyce obejmującego teren położony we wsi Plęsy. XV/186/2016 Obowiązujący
77 2016-04-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. XV/189/2016 Obowiązujący
78 2016-03-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. XIV/171/2016 Obowiązujący
79 2016-03-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XIV/183/2016 Obowiązujący
80 2016-03-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. XIV/169/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu