ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2016-01-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. XIII/162/2016 Obowiązujący
72 2015-12-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartoszyce. XII/153/2015 Nieobowiązujący
73 2015-12-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. XII/152/2015 Zmieniony
74 2015-12-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach. XII/151/2015 Obowiązujący
75 2015-12-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bartoszyce z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. XII/149/2015 Obowiązujący
76 2015-12-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. XII/148/2015 Nieobowiązujący
77 2015-12-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2015. XII/142/2015 Obowiązujący
78 2015-12-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2016. XII/140/2015 Obowiązujący
79 2015-12-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. XII/145/2015 Obowiązujący
80 2015-10-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bartoszyce. X/109/2015 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu