ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2016-08-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016 XVIII/223/2016 Obowiązujący
72 2016-06-22 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz nauczyciela wspomagającego XVII/211/2016 Obowiązujący
73 2016-06-22 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. XVII/209/2016 Obowiązujący
74 2016-06-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. XVII/214/2016 Obowiązujący
75 2016-05-20 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. XVI/205/2016 Obowiązujący
76 2016-04-20 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie regulaminu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Bezledach. XVI/207/2016 Obowiązujący
77 2016-05-20 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów XVI/203/2016 Stwierdzono nieważność
78 2016-03-29 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2015 r. OA.0050.27.2016 Obowiązujący
79 2016-05-20 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016 XVI/202/2016 Obowiązujący
80 2016-04-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. XV/198/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu