ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2016-10-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. XX/246/2016 Obowiązujący
62 2016-10-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartoszyce. XX/245/2016 Obowiązujący
63 2016-10-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XX/244/2016 Obowiązujący
64 2016-10-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko. XX/243/2016 Obowiązujący
65 2016-10-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. XX/241/2016 Obowiązujący
66 2016-09-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach XIX/239/2016 Obowiązujący
67 2016-09-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bartoszyce za pomocą instrumentu płatniczego. XIX/233/2016 Obowiązujący
68 2016-09-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. XIX/231/2016 Obowiązujący
69 2016-08-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej. XVIII/226/2016 Obowiązujący
70 2016-08-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagród i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dodatku wiejskiego oraz dodatku mieszkaniowego. XVIII/225/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu