ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-03-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartoszyce w 2018 roku XXXV/382/ 2018 Obowiązujący
52 2018-03-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej XXXV/381/2018 Obowiązujący
53 2018-02-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie podziału Gminy Bartoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXXIV/375/2018 Obowiązujący
54 2018-02-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie podziału Gminy Bartoszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XXXIV/374/2018 Obowiązujący
55 2018-03-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2018 XXXV/380/2018 Obowiązujący
56 2018-02-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Bartoszyce XXXIV/378/2018 Obowiązujący
57 2018-02-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce XXXIV/377/2018 Obowiązujący
58 2018-02-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2018 XXXIV/370/2018 Obowiązujący
59 2018-02-14 Porozumienie międzygminne w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Bartoszyce i Gminę Bartoszyce zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków TI.7021.1.1 86.2017 Obowiązujący
60 2018-01-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Bartoszyce jest organem rejestrującym XXXIII/367/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu