ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIV/235/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/235/2020

Szczegóły informacji

XXXIV/235/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 2020-12-29

Data podjęcia/podpisania: 2020-12-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2020-12-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2021 nr pozycja 203, opublikowano dnia: 2021-01-20

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na 2020 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 226.089,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 226.089,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Budżet po zmianach wynosi:
1) dochody w wysokości 58.712.169,01 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 56.857.511,34 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.854.657,67 zł,
2) wydatki w wysokości 63.605.878,31 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 54.938.056,22 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.667.822,09 zł.
4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2020 roku w wysokości 7.138.217,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 1.529.605,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
6.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.
§ 2. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.):
- dochody w wysokości 1.232.146,- zł,
- wydatki w wysokości 1.553.155,- zł.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.061.360 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) w wysokości 2.574.541,50 zł.
§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:
przychody 9.680.856 zł, koszty 9.618.706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2020 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Ferdycz - Przewodniczący Rady Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-05 08:48:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-07 07:01:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20 13:35:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
35 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony