ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXI/220/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXXI/220/2020

Szczegóły informacji

XXXI/220/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Oczekujący na wejście w życie

Sesja: XXXI

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Data podjęcia/podpisania: 2020-11-06

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2020 nr pozycja 4841, opublikowano dnia: 2020-12-02

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. W uchwale Nr XVI/205/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r., poz. 2888) w załączniku do uchwały pt.: „Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach” wprowadza się, następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działalność.
3. Dyrektor pełni funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka – w tym zatrudnia i zwalnia pracowników.
4. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy Bartoszyce w drodze naboru oraz wykonuje wobec niego zadania z zakresu prawa pracy.”.
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Zasady działania i organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony  przez Dyrektora Ośrodka.”.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Ferdycz - Przewodniczący Rady Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-12 13:13:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-13 10:54:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-03 07:21:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
40 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony