ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-04-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie nadania statutu sołectwu Wojciechy XXXVI/389/2018 Obowiązujący
42 2018-04-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie nadania statutu sołectwu Borki XXXVI/388/2018 Obowiązujący
43 2018-04-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2018 XXXVI/386/2018 Obowiązujący
44 2018-03-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartoszyce w 2018 roku XXXV/382/ 2018 Obowiązujący
45 2018-03-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej XXXV/381/2018 Obowiązujący
46 2018-02-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie podziału Gminy Bartoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXXIV/375/2018 Obowiązujący
47 2018-02-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie podziału Gminy Bartoszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XXXIV/374/2018 Obowiązujący
48 2018-03-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2018 XXXV/380/2018 Obowiązujący
49 2018-02-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Bartoszyce XXXIV/378/2018 Obowiązujący
50 2018-02-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce XXXIV/377/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu