ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-03-27 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2016 r. OA.0050.32.2017 Obowiązujący
22 2017-04-28 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017. XXVI/312/2017 Obowiązujący
23 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce. XXV/310/2017 Obowiązujący
24 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2013-2017”. XXV/309/2017 Obowiązujący
25 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. XXV/305/2017 Nieobowiązujący
26 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bartoszyce do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. XXV/304/2017 Obowiązujący
27 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. XXV/303/2017 Obowiązujący
28 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełniania tych kryteriów. XXV/302/2017 Obowiązujący
29 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko. XXV/301/2017 Obowiązujący
30 2017-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017. XXV/298/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu