ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
281 2010-08-12 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bartoszyce i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną XLVIII/373/2010 Uchylony
282 2010-08-12 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach XLVIII/379/2010 Obowiązujący
283 2010-08-12 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/196/93 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 grudnia 1993r. o utworzeniu Zakładu Budżetowego XLVIII/378/2010 Obowiązujący
284 2010-06-17 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie podziału Gminy Bartoszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XLVII/358/2010 Nieobowiązujący
285 2010-06-17 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie podziału Gminy Bartoszyce na stałe obwody głosowania, określenia ich numerów oraz granic XLVII/357/2010 Nieobowiązujący
286 2010-05-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz wykonania zleconego zadania XLVI/341/2010 Obowiązujący
287 2010-05-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany uchwały "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2008-2012" XLVI/350/2010 Zmieniony
288 2010-05-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu sołectw XLVI/352/2010 Obowiązujący
289 2010-04-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach XLV/338/2010 Nieobowiązujący
290 2010-03-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany uchwały o tworzeniu sołectw XLIV/332/2010 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu