ˆ

Wójt

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Wójta sprawuje Andrzej Dycha

Tel: 89 762-77-00
 
Zadania Wójta
Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
 1. właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
 2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
 3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
 4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
 5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.
Ponadto Wójt:
 1. kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
 2. reprezentuje Gminę na zewnątrz,
 3. w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Rady,
 4. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 5. składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Radę,
 6. prowadzi gospodarkę finansową gminy,
 7. ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 8. odpowiada w imieniu Rady za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
 9. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 10. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 11. nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 12. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 13. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Rogowicz Data wytworzenia informacji: 2008-11-30
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Rogowicz Data wprowadzenia do BIP 2008-11-30 01:46:19
Wprowadził informację do BIP: Użytkownik Serwisowy Data udostępnienia informacji: 2011-06-18 15:11:10
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2018-11-26 10:45:54
Artykuł był wyświetlony: 2469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu