ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydanych opiniach w sprawie budowy 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce o nr ew. 35, obręb Wawrzyny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-17 12:59:58 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-17 13:00:00 przez Paulina Słupianek

Akapit nr - brak tytułu

IB.III.6220.7.2018.AW
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 17 maja 2018 r.
 
 
            Działając na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
Zawiadamia,
 
że Opinią Sanitarną z dnia 8 maja 2018 r., znak: ZNS.4083.10.2018.KCh  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach, Opinią z dnia 7 maja 2018 r., znak: WSTE.4220.53.2018.JM Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyrazili swoje stanowisko w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce o nr ew. 35, obręb Wawrzyny, gmina Bartoszyce.
 
Informuję, że z Opiniami można się zapoznać w Urzędzie Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce w pok. Nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.
          
                                                                                          
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Jadwiga Gut
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu