ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-08 10:54:19 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-08 10:54:38 przez Paulina Słupianek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE  KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2016, poz. 1817, z późn. Zm.) Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór  kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert.
 
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Bartoszyce do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2018 roku.
 
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowych.
W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących  udział w danym konkursie ofert;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności  i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
 1. ocena merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
  w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
  o konkursie;
 2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
 3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Bartoszyce.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 26 stycznia 2017 r. mailowo na adres: lub pocztą Urząd Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce.
 
                                                                                                          Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                                                          /-/ Jadwiga Gut

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Gut- Wójt Gminy Bartoszyce Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Gut- Wójt Gminy Bartoszyce Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 10:54:19
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 10:54:38
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2018-01-08 10:54:38
Artykuł był wyświetlony: 340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu