ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ewidencje, rejestry, wykazy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-11-25 09:19:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Bartoszyce
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bartoszyce, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bartoszyce:


  • Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora
  • Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  • Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora
  • Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (7.45-15.45) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  • Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
« powrót do poprzedniej strony