ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. zmiany sposobu użytkowania oraz adaptacji istniejących obiektów na potrzeby ubojni i rozbioru trzody chlewnej i bydła na działce nr 4/13, obręb Markiny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-28 13:38:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

       IB.III.6220.13.2018.AW 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
 
 
    Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405)   zawiadamiam, że w dniu 24.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Pana Marka Romanowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania oraz adaptacji istniejących obiektów na potrzeby ubojni i rozbioru trzody chlewnej i bydła na działce nr 4/13, obręb Markiny, Gmina Bartoszyce.
 
            Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, pokój nr 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 w okresie 30 dni, od dnia 28.08.2018 r.
 
            Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Bartoszyce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Gut- Wójt Gminy Bartoszyce Data wytworzenia informacji: 2018-08-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Gut- Wójt Gminy Bartoszyce Data wprowadzenia do BIP 2018-08-28 13:38:21
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2018-08-28 13:38:30
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 13:38:30
Artykuł był wyświetlony: 813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dokumentacja dotycząca raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego o mocy instalowanej do 4,5 mw wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na działce nr 27/1 obręb Plęsy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-15 13:36:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Ruczyńska Data wytworzenia informacji: 2013-11-15 13:36:37
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ruczyńska Data wprowadzenia do BIP 2013-11-15 13:36:37
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2013-11-15 14:04:07
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2013-11-15 14:04:06
Artykuł był wyświetlony: 11179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku wiatrowego o mocy instalowanej do 4,5 MW wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na działce nr 27/1, obręb Plęsy"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-30 14:25:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Ruczyńska Data wytworzenia informacji: 2013-10-30 14:25:49
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ruczyńska Data wprowadzenia do BIP 2013-10-30 14:25:49
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2013-10-30 14:35:25
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2013-10-30 14:35:25
Artykuł był wyświetlony: 11176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu