ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie Drogi Powiatowej Glądy-Pieszkowo-Tolko

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-06 13:56:31 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-06 13:56:37 przez Paulina Słupianek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

IB.III.6220.6.2018.AW
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
 
 
            Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405)   zawiadamiam, że w dniu 05.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Pana Michała Zasady działającego z pełnomocnictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie Drogi Powiatowej Glądy-Pieszkowo-Tolko.
            Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, pokój nr 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 w okresie 30 dni, od dnia 06.04.2018 r.
            Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Bartoszyce.
            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Bartoszyce po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.
           
                          
                                                                         Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                                  /-/ Jadwiga Gut

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Gut- Wójt Gminy Bartoszyce Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Gut- Wójt Gminy Bartoszyce Data wprowadzenia do BIP 2018-04-06 13:56:31
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2018-04-06 13:56:37
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2018-04-06 13:56:37
Artykuł był wyświetlony: 212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu