ˆ

Gospodarka odpadami komunalnymi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-07 11:45:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
 
 
  Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że w dniu  
 
11 października 2017r (środa) od godziny 600  w sołectwach:
Barciszewo, Bąsze, Bezledy, Dąbrowa, Kiersity, Kiertyny Wielkie, Łojdy, Nalikajmy, Rodnowo, Skitno, Spytajny, Szylina Wielka, Tapilkajmy, Tolko, Wajsnory, Wirwilty, Wojciechy i Żydowo,
oraz
w dniu 20  października 2017r.  (piątek) od godziny  600   w sołectwach: 
Galiny, Gromki, Kinkajmy, Krawczyki, Łabędnik, Maszewy, Minty, Osieka ,Połęcze, Sokolica Trutnowo Węgoryty i Witki,
 
odbędzie się na terenie gminy bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od wszystkich właścicieli prywatnych posesji (nie dotyczy podmiotów gospodarczych).
 
Odpady będą odbierane przez Konsorcjum „EKO-BARTKO”. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną odebrane jedynie w przypadku zgłoszenia ich posiadania do sołtysa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2017r.
 
Zgłoszone odpady należy wystawić przed posesję
 
     w dniu 11 października 2017r. (środa) od godziny 600
 ( sołectwa wymienione jak wyżej)
 
oraz dniu 20 października 2017r. (piątek) od godziny 600
 ( sołectwa wymienione jak wyżej)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Gut- Wójt Gminy Bartoszyce Wiesław Tkaczuk - Wójt Gminy Kiwity Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Gut- Wójt Gminy Bartoszyce Wiesław Tkaczuk - Wójt Gminy Kiwity Data wprowadzenia do BIP 2017-09-07 11:45:33
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2017-09-07 11:45:44
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2017-09-07 11:45:44
Artykuł był wyświetlony: 1130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wysiece

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-01 12:08:31

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-31 12:49:58

Stawki opłaty za odpady komunalne w 2017 r. pozostają bez zmian

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-10 14:26:07

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów komunalnych na 2017 rok - BARTKO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 11:22:17

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów komunalnych na 2017 rok - EKO-BART

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 11:09:35

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-27 08:23:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

U W A G A !
 
od 1 marca 2016 r. obowiązują
NOWE STAWKI
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że Uchwałą Nr XII/153/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016r., poz. 414), Rada Gminy Bartoszyce uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
- 10 zł miesięcznie od mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny
- 20 zł miesięcznie od mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny
 
Nowe stawki obowiązują od dnia 1 marca 2016 roku.
 
Uchwała Nr XII/153/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016r., poz. 414) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19 stycznia 2016 roku, wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia i będzie obowiązywać od dnia 1 marca 2016 roku.
 
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w poprzedniej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
 
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których Wójt Gminy Bartoszyce wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niezłożenie deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. Osoby te są obowiązane złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zostanie wyliczona opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.
 
Przypominamy
  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Z up. Wójta Bogusław Miluski Zastępca Wójta Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Z up. Wójta Bogusław Miluski Zastęcpa Wójta Data wprowadzenia do BIP 2016-01-27 08:23:59
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 08:56:57
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2018-01-03 07:26:26
Artykuł był wyświetlony: 2523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu