ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Powszechny Spis Rolny w 2020r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Bartoszyce
w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020).
 
       Na podstawie art. 19, ust. 1, pkt. 4 oraz art. 20, ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Gminy Bartoszyce,.
 
Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.
 
Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
 1. Pełnoletnich;
 2. Zamieszkałych na terenie Gminy Bartoszyce;
 3. Posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. Posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. Które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Informacje dla osób składających oferty:
 1. Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu kończącym się egzaminem testowym. Egzamin z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.
 2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 3. Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.
Oferta na rachmistrza terenowego winna zawierać:
 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (załącznik nr 1);
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2);
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020 i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminne Biuro Spisowe w Bartoszycach danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na stanowisko rachmistrza terenowego (załącznik nr 3).
 
Składanie ofert:
 1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Bartoszyce (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu przesyłki na dziennik podawczy) na adres: Urząd Gminy Bartoszyce; Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce .
 2. Oferty należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
 3. Oferta musi zostać złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020”.
 4. Dokumenty które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt. 2 lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na adres nadawcy, w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
Więcej o Spisie Rolnym 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Dycha - Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-15 16:38:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-15 16:46:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 09:01:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
935 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »